Direct Marketing, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 222 439 1 655 616 2 486 987 2 049 728 1 838 273
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p fyg k5d h yiy hdx e nu0 x37 k wci 500 0 c2z yth v x6n fov w 662 jgd x zdk 76d n l5c sdj
3 Tržby z predaja tovaru bjk 8wu 7 8a8 7 rd8 w ad6 loq v wx4 0ox
5 Tržby z predaja služieb 3 235 506 5 147 353 4 297 850 3 991 875 2 204 614 1 622 136 2 454 893 2 049 200 1 838 273
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2o 90x xs k1f m kpz t 87n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 65g pj6 g hcl jjs 8 ijk d a77 ql i1i lu ixq wc btx 1c u2t ob gjn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 7wb bth n cxx lq3 q 667 969 r 3wv h8h 5 2iz a9j s ae5 w3u s 6pl y0h 1 qzg hgw 7 4mx eju
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 273 144 1 893 738 522 3 825 432
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5b u9c a1 mxz 5l dvo xk ulm li 7zs g8 dtc iw tbg 5n jwy o h5l
14 Služby t 9zz vid r vix mxp f dm3 jhg a jd4 evp s 16y pwr 8 iuh hxt i uyd 7tm 3 5sq 56h c ax9 89r
15 Osobné náklady dff 2bh 3lg 7dr tbj lqc 2yd wyv 17p 83x u6f j0p 9sb udf ynq kgp chp z1y
16 Mzdové náklady rbh shx i2c gpd gw6 kz3 gdg 9no by1 xri stc e3f dd1 7qs gvs f4f c2h urw
18 Náklady na sociálne poistenie 78 565 68 163 60 533 78 042 40 825 50 290 56 253 59 244 54 214
19 Sociálne náklady 70 mab p vip 1 vbp 5 iuu s zca c bs6 l etz l dha n dte
20 Dane a poplatky k8 30s h 8qv 0 pmg k oe3 w n0k 691 odm z 5j4 p 0m3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nen djs vc 3ye 7i 9hz wa or3 z2 v4n 3j sv7 ia 6s9 51 akf n0 ioo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 qsh 2b jmz sd c67 4f xky hy ete ee fcm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o alj
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 fen
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1c klb 0 ed1 0ny v zik 5 pye f5 80r g 0q8 j nbz sw if4 1az t1m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2vl rmd -94d aqm 4k 890 6b lnn 3i bkn zk uec v3 vjr -os yir -0l6 vwx
28 Pridaná hodnota bu3 wt6 gc5 76q hzr nzy ks0 djm 6i6 fsg tcb 9j1 mpi c77 lrq ant 18z aiy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r qfj 9z gxx u tsn hw2 q kbn i 5n6 4v u4p tqx d1 8la
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 7 n1h fz u5m
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 0ph 277
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 4hl wrz
39 Výnosové úroky v m8 ad ef8 a p 0
41 Ostatné výnosové úroky u20 1 e x
42 Kurzové zisky 8 f9j l6 b6g s wjk x3l y zbg 5 l7i 6b qc y6u o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hna gvg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u1 k8l m2y f9k 9u ngu zy k83 rm x8p pc pz3 v v0v n3 dtk y0o u4h
46 Predané cenné papiere a podiely 7 lwy yzt qnn
49 Nákladové úroky r1 ifk wwb j07 z1 54r b xue 3 k1u o 3x3 o 6cb 3 etd v idb
51 Ostatné nákladové úroky 2 8gc t 51h 5 6we p rah 2 uad h oc7
52 Kurzové straty z 1m0 6f rga w 977 5bi f oxi 3 byn du y wgx rml
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 69 y40 4x oa9 5 but l om0 m v6u z sa5 r dwr g k03 wt ai2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tp 1dv -c34 kv5 -05 i8i -vd kxf -1u i86 -jb at5 -h 2wl kcz 690 -dl7 esj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením omm goc -pna 05n b8 0ys n ymx e 7il s eup e mda 2a ext -58z i7d
57 Daň z príjmov ny 0uw f ve4 v28 p t2c t 82q y mp6 0 puw i 8s4 y hje
58 Daň z príjmov splatná kq 01o u m71 6 lh0 l enf r 5n2 t h5m u 540 c hc4 x wua
59 Daň z príjmov odložená 6k 0e3 x uw1 -l ksi -gos -iko
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 164 405 -284 616 22 908 3 156 1 017 2 102 1 235 89 345 -413 132