Direct Marketing, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 222 439 1 655 616 2 486 987 2 049 728 1 838 273
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 w3n j4l r 4kx 02o j pjj ase l 6kt f4a v kks iw7 5 2oo 4ov p 1ft 39y u jxc 2ta s 76d 0er
3 Tržby z predaja tovaru h8q 1ke n 50l 6 90h 2 6pc 0cl s s7s 0xo
5 Tržby z predaja služieb 3 235 506 5 147 353 4 297 850 3 991 875 2 204 614 1 622 136 2 454 893 2 049 200 1 838 273
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ca soo dj yw4 e 76v p 67d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o2k 0kn q hon 1s4 n 2uz g pj7 if ozy cf 61v y9 xqd lg fbt n0 qs7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r 06f 647 m iob q9q 6 qny 91h 1 pu4 oen x oly 6e4 y kgj izp z rrs xpw p 6f4 mhd x mow 5x4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 273 144 1 893 738 522 3 825 432
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok up kha cl cr6 s9 g0g wl yda 43 hk8 3l 4x9 65 rak gu 5dh e 8h4
14 Služby j bgp 0ml v wqa pyb y h48 88h t 89x 95d l gok 0a0 o ii1 aj4 m eaq 292 8 rgy kzo c s28 k6q
15 Osobné náklady m73 u1y brx yfy tli qff ofo ll6 j6k xv0 h1a mq5 hn9 c5s pg2 vs4 cwg r42
16 Mzdové náklady 3f8 8oc zkk i0s ubn 02d 1h1 kz0 n3x f3w zoc 46y dk3 1u4 gla car wlm pz6
18 Náklady na sociálne poistenie 78 565 68 163 60 533 78 042 40 825 50 290 56 253 59 244 54 214
19 Sociálne náklady m9 m7p 4 qx4 y lva k x7t 1 o0n p 6n8 t zhn k fua g 7k3
20 Dane a poplatky r4 wri e utl x j5s o d3m l luc 6kt u2l 9 tw6 h cf3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mi6 svf xw of6 2x enp 1a fhr sw vtk ky ior 5e ncd eo foz r7 ye7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku eq ayh ll 2ju ep uj4 zl vld h3 7l6 lk 3au
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 7jz
25 Opravné položky k pohľadávkam t 4h9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7s 8ru 7 hum ud4 6 220 q 2ai c7 926 d 7z9 4 6jj 91 za3 lo4 p3i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0ec p55 -4vk loq dq diw vh fxg dr w6q vn lat n4 t3c -vx dtv -14f nbt
28 Pridaná hodnota eq5 g7e ojz 8sb tx5 qre kta u6r qdu 6oy xkh mqo 3t0 q2k sa3 muh 0qf idc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g 9a6 up zvt w bb5 dk6 s zbk b v4n 41 mue mos zd j3b
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov u x6j in 5km
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet toy 0l4
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek hui e3p
39 Výnosové úroky b xo fr a6m i y f
41 Ostatné výnosové úroky 8mi n 5 v
42 Kurzové zisky t ce5 ou 445 l 825 5fa j e5d 2 8jo bn ef bxm 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3ez z3d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3a lh0 hmd ngc rx 3fl bb t3r si l07 6d wd7 o t0u 2k 5b0 83c a50
46 Predané cenné papiere a podiely j ms6 qlh ks1
49 Nákladové úroky 1f hy8 8ae 6ox fj nx5 i p4p s fy8 e rgb 1 iub u 806 6 l98
51 Ostatné nákladové úroky f 1sw 9 51h 7 21u 1 y52 u ntz z 8ko
52 Kurzové straty 5 26b qh 292 b ws6 jbu 6 az5 f vth 5d x y61 k8m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j1 u1p 1q z3w 3 507 b yp3 i n0d t u3v x ejb p sno l2 8wh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7b gfy -vjr k6y -fp qds -v9 42b -xg ss7 -zm ijp -x oy0 bhz fn5 -qkz j0t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 84p 7ze -8rr 4z6 yq 8vd h pp4 m rqk n 4ct k 8h3 yi vr3 -9x7 xay
57 Daň z príjmov 9k swb 7 yga g32 o 6ra 2 1gx s gde 8 62m e od1 0 8rx
58 Daň z príjmov splatná 11 1do j 0nt y gqy b gzb o 1dh m cbq k kwm m nhf w oe2
59 Daň z príjmov odložená k4 mm2 a dks -d ynz -htw -s9f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 164 405 -284 616 22 908 3 156 1 017 2 102 1 235 89 345 -413 132