STAVEBNÉ STROJE - STROJSTAV, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7539/B
Dátum vzniku
08.09.1994
Konanie menom spoločnosti
Konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ (od 18.12.2001)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 18.12.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 18.12.2001)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 18.12.2001)
 • prenájom nehnuteľností, s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 18.12.2001)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 18.12.2001)
 • prenájom stvebných strojov a zariadení (od 18.12.2001)
 • poradenská činnosť v predmetoch podnikania (od 18.12.2001)
 • prípravné práce pre stavby sekacie, búracie a kopacie (od 18.12.2001)
 • zobraziť ukončené
 • maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 8.9.1994 do 17.12.2001)
 • sprostredkovanie obchodu (od 8.9.1994 do 17.12.2001)
 • prenájom nehnuteľností (od 8.9.1994 do 17.12.2001)
 • správa, zabezpečenie prevádzky a údržby nehnuteľností (od 8.9.1994 do 17.12.2001)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Helena Šedíková
  Šancova 48
  81105 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.12.2001
 • Leoš Taraba
  Záhradnícka 37
  81107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.09.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2002. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.11.2002 v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov, zvýšenie základného imania. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2001, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu, zmena obchodného mena, zmena sídla, menovanie konateľa, rozšírenie predmetu činnosti. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.12.2001.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.03.1996, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novým peňažným vkladom a bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.03.1996. Stary spis: S.r.o. 14357
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.8.1994 v súlade s ust. §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14357
Uložené listiny
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • Listina konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
01.06.2020
Domény