ECOPRESS Magazines, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7715/B
Dátum vzniku
17.10.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
Základné imanie
172 608,38 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • vydavateľská činnosť - periodickej a neperiodickej tlače (od 17.10.1994 do 31.12.2010)
 • reklamná činnosť (od 17.10.1994 do 31.12.2010)
 • obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod (od 17.10.1994 do 31.12.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 17.10.1994 do 31.12.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
 • ECOPRESS a.s.
  Vklad: 172 608,38 €
  Splatené: 172 608,38 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Milan Mokráň
  Jána Zemana 79
  91101 Trenčín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.08.2010
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2010. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 358/2010, Nz 46219/2010, NCRls 46889/2010 uzatvorená medzi spoločnosťou ECOPRESS a.s., so sídlom Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO : 31 333 524 ako nástupníckou spoločnosťou a spoločnosťou ECOPRESS Magazines, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Brataislava, 851 02 Bratislava, IČO : 31 381 227 ako zanikajúcou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť ECOPRESS a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Na základe uvedeného v y m a z u j e sa z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť ECOPRESS Magazines, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO : 31 381 227, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 7715/B.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Dodatok č. 4 zo dňa 10.1.2002
 • Spoločesnká zmluva zo dňa 31.10.2002
 • Výročná správa k 31.12. 2003, súčasťou je aj účtovná závierka za rok 2003
 • Výročná správa a účtovná závierka k 31.12.2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora 14.3.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.10.2006
 • Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 09.08.2010
 • Podpisový vzor- Milan Mokráň zo dňa 02.08.2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2010
 • spoločenská zmluva 12.07.2010
 • Výročná správa za rok 2009, účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008, výročná správa za rok 2008
Dátum aktualizácie
27.06.2020