001 bratislava-reality, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7933/B
Dátum vzniku
11.11.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť ako štatutárny orgán navonok zastupuje, v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
Základné imanie
597 491,00 €
Predmety činnosti
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.3.2020)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 25.3.2020)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 25.3.2020)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 25.3.2020)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 25.3.2020)
 • Kuriérske služby (od 25.3.2020)
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 25.3.2020)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 25.3.2020)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 25.3.2020)
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 25.3.2020)
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 25.3.2020)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 25.3.2020)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 25.3.2020)
 • Vedenie účtovníctva (od 25.3.2020)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 25.3.2020)
 • Inžinierska činnosť (od 25.3.2020)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 25.3.2020)
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 25.3.2020)
 • Dizajnérske činnosti (od 25.3.2020)
 • Fotografické služby (od 25.3.2020)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 25.3.2020)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 25.3.2020)
 • Administratívne služby (od 25.3.2020)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 25.3.2020)
 • Výroba potravinárskych výrobkov (od 25.3.2020)
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 25.3.2020)
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 25.3.2020)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podaujatí (od 25.3.2020)
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 25.3.2020)
 • Služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 25.3.2020)
 • Poskytovanie služieb osobného charakteru (od 25.3.2020)
 • Výroba nápojov (od 25.3.2020)
 • Textilná výroba (od 25.3.2020)
 • Odevná výroba (od 25.3.2020)
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 11.2.2010)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 24.11.1995)
 • konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v uvedených predmetoch činnosti (od 24.11.1995)
 • zobraziť ukončené
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • záložňa (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • finančný a operačný leasing (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • stáčanie pitnej a minerálnej vody do fliaš (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • výroba nealkoholických nápojov (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • upratovacie práce a služby pre osobnú hygienu (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • reklamná a propagačná agentúra (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • vydavateľská a edičná činnosť (od 24.11.1995 do 24.3.2020)
 • vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia (od 24.11.1995 do 10.2.2010)
 • pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie (od 24.11.1995 do 10.2.2010)
 • ubytovacie zariadenie (od 24.11.1995 do 10.2.2010)
 • zmenárenská činnosť (od 11.11.1994 do 10.2.2010)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 24.11.1995 do 2.3.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.1.2010. Zmena obchodného mena z MAROSH, s.r.o. na 001 bratislava-reality, s. r. o.
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ konaného dňa 21.2.2002, na ktorom bola schválená zmena spoloč. zmluvy. Nové úplné znenie spoloč. zmluvy zo dňa 21.2.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2001 Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2001
 • Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 13.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.02.1996. Starý spis: S.r.o. 14769
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.1995, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 21.8.1995 v súlade s ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 14769
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.10.1994 pod č. N 230/94, Nz 223/94 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 14769
Uložené listiny
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.2002
 • podpisový vzor PhDr. Marián Lenčeš
 • spoločenská zmluva zo dňa 24.1.2003
 • príloha k účtovnej závierke, účtovná závierka za rok 2002
 • Úplná finančná závierka za rok 2003
 • účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005.
 • Súvaha a výkaz za rok 2006
 • účtovná závierka 2007
 • Súvaha a výkaz za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Vyhlásenie zo dňa 24.04.2013
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
03.06.2020