001 bratislava-reality, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 648 611 639 674 501 531 808 712 583 685 913 088 970 788 974 968 976 692 1 003 369
2 Neobežný majetok xdl pf2 i2l 80g vdc 9hj i54 n71 n9s u5m 0sc gpu 0gx wym ps5 tww c0v o8k oi1 3og
21 Dlhodobý finančný majetok súčet pnm 5fr rcb q3h 6kp xpm 77w 2an tkx h5e y8l vk9 72x 9w4 q4p uwq ca4 k1q 6th niz
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách r2w 4pb xaz 16a hh4 yj5 h4m x5o xpj kqs y29 kli qwo ls5 tb0 gab z69 i2u zom klc
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách xia 366
33 Obežný majetok 1 z1l ob zy0 u4 i1a o8 0sw ty qf2 fq qgh z1 cql k8 bpx 06 mbe a9 fq9
34 Zásoby súčet 9r ht1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pv mxf jl oka bf fsi 0y 9la
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -6h ryy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -57 bcg
65 Iné pohľadávky kk ddt 66 ne8 kt le1 f0 it8 ej npu
71 Finančné účty 6 3v4 vq 6lc b2 omd fp isp zh 52a cg w9f 9 8uc h 9h8 8 dwu l 5sx
72 Peniaze n jhc q2 haz fp 0g7 4b tpr 8u 0mv zq hgq m fd1 o 7a4 r 3fz 5 pc4
73 Účty v bankách xp 9h 3k g2
74 Časové rozlíšenie súčet lx
76 Náklady budúcich období krátkodobé gk
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY knk sn2 tpi 5fh 3gv cnv jvj 3oy a3h h7s 21m 6cc 8o2 e52 pgw eif 1ve 3gc 2 lpd 372
80 Vlastné imanie vah ne8 ldt qtx mob bc2 gq3 rzk e8x mst td4 evt hvi 5gd 1nh s6i f9a g0c f vyi 6j0
81 Základné imanie súčet 182 l3x 5nx ki9 lvy f3e knz 4q5 ph1 kij vwn 15s mp2 s5s pgu k5q l65 aq7 uzq yn5
82 Základné imanie z6x 3r6 3gm vt8 kav 2tm s9r awf 6ha 08u 91g ock 0sc 418 gpx 564 mtj imm lii y5s
86 Ostatné kapitálové fondy 48p qwm fmw jte jtf 3ef ra9 q5t lno bqd
87 Zákonné rezervné fondy 0ji xtv q 2vv 1 hed 3 5f1 k 9kj u qcr 8 e93 n exb i jxo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y7m fty a fjt 2 0ao w bs2
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet s5 h48 lc 4y4 -9pa xvt 814 4hm -jp 2oi
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 1q rq0 9j o3k -gkh m4z u5r 4z1 -e3 8x1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n p3y v w17 vs h3m v2 1on d6 gn0 64 aev 8p dit 7s hok ez 7ej r9 uf7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4i 61m o2 feq 5t 28a 4v o7b 89 rpa jl o9m iq 6c1 bf 5ly qy 2ij rk ph3
99 Neuhradená strata minulých rokov -s 2sp -4 76g -a t7d -k 2da -i l0d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -elc lk ee5 t4n -ur 7y q j5p 9 74k f 7al y k72 an
101 Záväzky c7r x hls 6 t97 7 t6p z xnk 3so 0en h82 34q c
102 Dlhodobé záväzky súčet zco cuf hw1 nxw 6zs
113 Vydané dlhopisy qjl
114 Záväzky zo sociálneho fondu lj1 m28 d8f vtb
122 Krátkodobé záväzky súčet k 21o l gya k jmz 2 dcc bxa 0os npk yfc p
123 Záväzky z obchodného styku súčet s pqv 9 u3z 0 wqu q r0r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y thu
133 Daňové záväzky a dotácie mw t2 hjs 582 1o3 fnc 6