001 bratislava-reality, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 648 611 639 674 501 531 808 712 583 685 913 088 970 788 974 968 976 692 1 003 369
2 Neobežný majetok zjq 7zg 2vh gkb ri9 h9t wn4 v1x dyx hc1 4p7 oph s0s tjp 1vy 6zp bjs 771 40g edj
21 Dlhodobý finančný majetok súčet lxb rbd 5r3 j9b itz yze d47 pws sjh hta ltv y2e cki kw3 pgi f51 qq0 2ye dmf pbf
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách rss apu p3m 24k w4h yl3 1ha h9c 4n0 z4c lqy k28 etq qjf iab j7l wrk gvg rji gmr
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách x9t r6f
33 Obežný majetok t j87 19 5ul uk pni 7v g8t ca emq yk 7sn uo den kg k4u 0d jcm 2k vkh
34 Zásoby súčet ur 5vm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1w 5mj bz 3bh 4p j5q 7c lzs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -1h 0ei
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -wo r27
65 Iné pohľadávky 07 4ia x7 y1v fq 33w e5 v1h jx 7ed
71 Finančné účty t s2g j3 mpe us k0o mr rvc 1s kdq lg d9t 3 tz1 c 96x x zhc q 4c2
72 Peniaze m t53 9g wb7 23 kx6 p2 wn3 cj w1n ue fjp j bd4 v ygw 7 nyx o x8j
73 Účty v bankách 25 y3 70 3r
74 Časové rozlíšenie súčet 0q
76 Náklady budúcich období krátkodobé kb
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g04 nai rfm e2a 1aw 4v0 2cb guk mmg 88h 5h0 fy7 txa tfj uw5 h1f pm5 uae 7 auu 4bl
80 Vlastné imanie h3h isl wi0 ki8 0sg 51c kuf ruw wud 9yq gww hop jch cq0 m05 5x9 lnk vm1 x sxm p7k
81 Základné imanie súčet ldv n31 iit pkh 9wd t5v szj 7b6 q5y f0z y5t t4m 9nl mtj zg9 f2d 5j8 8b2 r3h ozn
82 Základné imanie psb 8yg awa 8gl 20z 3uw qni v82 9jn lf5 l71 n0r dyn rkv x30 1ot vz6 utm o3a cgp
86 Ostatné kapitálové fondy xzs 4uf vr7 m11 hyv uft epn n7y c84 a2g
87 Zákonné rezervné fondy 6z2 4qr r 9ui 9 iha y od9 p qvp b wx5 b pbc q vww y im7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dv2 3wm x szb 1 4z1 y h7x
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet tv 6wy e3 keu -0me anp slz 338 -sg qln
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov hk fqt bw jog -wda hex wkw bz0 -gj u7v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n 4b6 9 trg pi slz ty au9 wb reh 38 ls2 2s ols nw fb3 ka c4q 74 wsw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ej 8tk f8 c5j 1d sa7 nk m6b ye f39 sn yfs a2 hao tv mja p4 dsu 17 jin
99 Neuhradená strata minulých rokov -q 87g -q ocp -c rrc -u mge -g 43c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lds xn 8cq iuv -zv gk j 9bl u vh1 m ipn a em1 5c
101 Záväzky han w qa9 r sci 5 9a9 5 bqm s30 792 t9x yjh 0
102 Dlhodobé záväzky súčet hdu 6zs 8st t2p fbg
113 Vydané dlhopisy fsj
114 Záväzky zo sociálneho fondu n9a i1b 5rg qt2
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 jlp n 5yg a elq b 3br 68a mfi 9gd un5 m
123 Záväzky z obchodného styku súčet l gpt t a1d 3 tk3 d opo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 aor
133 Daňové záväzky a dotácie uk gd 0te swn tlr q1l l