RAINSIDE s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8201/B
Dátum vzniku
04.01.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
9 959,00 €
Predmety činnosti
 • Finančný lízing (od 19.3.2016)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 19.3.2016)
 • poskytovanie verejných telekomunikačných služieb (od 17.6.2004)
 • sprostredkovanie prístupu do siete Internet (od 17.6.2004)
 • automatizované spracovanie dát (od 3.5.1996)
 • vydavatelské činnosti s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 zákona 455/91 (od 4.1.1995)
 • reklamné a propagačné služby (od 4.1.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 4.1.1995)
 • organizovanie kultúrnych podujatí (od 4.1.1995)
 • sprostredkovanie obchodu (od 4.1.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Roman Polakovič
  Antická 14
  85110 Bratislava - mestská časť Rusovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.12.2006
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.02.2016.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.4.2009.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.6.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti, udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu a zmena obchodného mena spoločnosti.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2005, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.9.2003. Dodatok č. 5 zo dňa 1.10.2003 k spoločenskej zmluve.
 • Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.3.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve v úplnom znení zo dňa 20.3.2002.
 • Rozhodnutie o zvýšení základného imania a o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 17/96, Nz 16/96 zo dňa 18.9.1996. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18.9.1996. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.10.1996. Zmena obchodného mena z pôvodného RAINSIDE s.r.o. Stary spis: S.r.o. 15051
 • Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.3.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.3.1996. Stary spis: S.r.o. 15051
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.1994, dodatku zo dňa 3.1.1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zak.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 15051
Uložené listiny
 • Dodatok č. 4 k SZ
 • Pozvánka na VZ zo dňa 18.12.2002
 • Prezenčná listina
 • Zápisnica z VZ z 18.12.2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 25.9.2003
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2003
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2006
 • Účtovná závierka za rok 2006, Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2007, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2008, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.4.2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2010, rozhodnutie jediného spoločníka
 • účtovná závierka za rok 2011, rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2012, rozhodnutie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Úplné znenie
 • Zápisnica z MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • ÚZ.zep
 • Rozhodnutie.zep
 • Osvedcenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Listina o udelení prokúry a podpisový vzor prokuristu.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
15.06.2021
Domény