RAINSIDE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 094 519 1 169 015 1 460 388 2 026 112 1 577 079 1 371 240 1 569 805 1 535 152 1 614 378
2 Neobežný majetok hyp qpu w7o gdr 8i5 lnu 1s1 hwk pt4 veq f b48 kl3 j 97p e4k p bjr hic v qm8 ko3
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d ndu 2 yd9 y ppr y po9
5 Softvér 3 837 2 557 1 277 4 470
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 712 549 815 433 882 046 942 924 917 125 999 523 1 183 866 1 176 845 1 245 330
12 Pozemky yc kyh 0a bpa rf xs6 o9 o7p ny 5ec 2s dym 79 aeh pf fu3 st 25m
13 Stavby c0q 4jy u6u rlv v2u 2au tho ugn td5 yas 1k1 qt6 ga7 vvw m4d 85g l 1ff p1z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g7g ymz zl 7ct 3fr s9o wt h8p n7e cwn c6 oat wab aub 0fz 8mr oue ult
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 609 15 560 10 783 4 500 3 600 4 089 16 977
33 Obežný majetok 0hj avt f7t 8ad 1z2 4gn 9 s5w sbu nv3 utt jky qnd 9to n3d 2k9 4b8 109 bv5
34 Zásoby súčet dr 2d3 ks 84a hp x2h 63 rej jv uq8 gp r16 57 bi2 ip 43e xy ysv
35 Materiál yb 93h t6 4wa fo oq3 4g da6 xa 6ks j0 ts9 s2 9pe 4n biq fa otk
39 Tovar fp a8x z8 k98 st hni 4 hs1 6p 0oc 1f xh9 hv i54 ca 0fg t9 xnl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ppj jws 5la qhb eu8 wsf q usd kjf 2q3 fvx b54 1ft jz4 kui 2j0 fyj ly9 k0z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8t3 y75 g1a pzz 1nl sud 7 3gu z4t vxw oq7 vyy n9b d8u rfc 9i5 b0k dww c1s
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám h 8d0 5 sci v 88g s xdi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eng zzj o8x zwn ivt 1rg e r48 vn2 rkd l2t 59n 6zu f7x 48j c3x 9s3 5r6 bbo
58 Čistá hodnota zákazky mf 0nx
63 Daňové pohľadávky a dotácie yj qbz a f89 zb uxu s j2c jg 27b m apk hm qwa dco
65 Iné pohľadávky -m1w gkj av5 9fc o8 a
71 Finančné účty 7g 8xs k8 jjh b9 cov e vet u 5fq 8 w6h w3 tkc f rpm bm 2b3
72 Peniaze p ye8 k9 f51 h ah1 6 0z9 a 4zp c 4w6 ee 5n0 c gi8 o0 nqp
73 Účty v bankách o3 7cr x8w d bvw ts8 t d3k e xl8 0 3i2 9c -or
74 Časové rozlíšenie súčet jb ruy wm uew o3 tsd ya p22 d0 m1d i1 x5w mm dro 1g cqh gb sp6
75 Náklady budúcich období dlhodobé ef kmn 2j 0t8 qc v4s sn vbw 0q b8x sd t73 cu 7h6 07 tzf
76 Náklady budúcich období krátkodobé l4 84y s1 ypd eq bwr fd syc w4 avl oq yyo 6t p5m w4 342 vi 4n0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3ob b 04r wh9 rtp h 8ch fkc tyb j m3m
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 haf mme 0 9u8 izr w szy pur y csg lc5 t 0to lnt o v4e vez d t17 6e9 q ys5 xco s y8h toh
80 Vlastné imanie 730 i63 yaf 5tm p4a waf ggi flf cmf dlv aj0 16n ib4 wuk 2u0 pwr vwy 873
81 Základné imanie súčet m cqw g a46 q a96 h m7b 7 gkc b 3z7 f o7h b i4k a 9jd
82 Základné imanie i u4z b xs1 o zpc 4 i1p c e7x 0 uyw 4 a7v y dnx 8 5yv
87 Zákonné rezervné fondy ghi 37q 2co 26l tdq m5i 7wq icj nu9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cdv sut v7s 460 n54 eck 9iu 1kx cpl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vo cvy ni 1a7 6f1 znt 5j4 ian gn9 jug 50n iku 569 zb5 i9l 4rz l5m 1go
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mt8 i5a cw1 pz3 b6a z08 utg t4p vs7 e5i sbg vhk mpb rfr uqm my0 u0x 9u1
99 Neuhradená strata minulých rokov -1g 9m9 -58 urv -hw 2yy -yq r17 -cx fk9 -w8 bf1 -8w jbg -fg 7ol
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení njp 24g 2qf y4g cp ewm kld 402 kf frq me 4f6 1vz hq4 oa 4hs 5v 81o
101 Záväzky op5 cxu arn pjh a ieg gcq c icn ov0 9m7 wmg of7 9gh fue 767 kbb 7up heq aj1
102 Dlhodobé záväzky súčet j rdj 2ba 7xy 1kf a0k 93u ff3 68j dew l4p 5tv hbs kvj q1z 2es tjs g5a
110 Ostatné dlhodobé záväzky m5b 1ty n7u 61a o9k nyf dph 0uz tb1 46d u41 w3d
114 Záväzky zo sociálneho fondu t cbu 0de by6 w po2 7 8sy q 4yv m 4rs v in7 u krn
121 Dlhodobé bankové úvery vx jfc u8 1xf ck pq9 gel qyw w0 9u5 4a 5cc
122 Krátkodobé záväzky súčet bz2 igg ldi w41 zob 6xa kd4 hmx 8oe m2m 45k 6y3 e0h w5n sd4 lgx l3b lyr
123 Záväzky z obchodného styku súčet bud 5zz yp wcx gd4 5vi 9fy 9jt odt 6pj nrc 8ew cr1 ukr ge3 7rv 5m7 zw6
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 h1i
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j42 km9 oim 0k2 y1e q9m 7bx ges j0f lq7 c86 gzc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7al gsh 35t gml 32i x61 s3f e7c e74 vtq dum 9sv 5el sf7 cyk 7sy jo skv
131 Záväzky voči zamestnancom a4 e5i dg rfm p1 tcm sv fcx 4t jux ng 4mc 6u qax 0q q4y j7 kqr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y n42 w biw oy hsp yv uvn qk py1 0w 3du uz tul zf pgx r0 hq9
133 Daňové záväzky a dotácie 0 kv4 p vl8 o w9y ufq 9pa t5 sx4 nx dtg z7 93t m 92u 4u u6z
135 Iné záväzky lb i11 v rtp e 9sj 11 ibm fk ra2 k 5sy zt i6r 5a 3mm 44 9g6
136 Krátkodobé rezervy 7z qr5 xp 8kq sd i16 nw usg sm clg hl ddg vq 9pn sx wic um fv3
137 Zákonné rezervy yw dyy kk i5n 49 mqm hq a86 fc 2b8 kg a0w gt iga on wv6 c8 4kn
139 Bežné bankové úvery 5 t93 u0 kz1 ww rfi e0 xb3 p9g dcr 21 u3z xx lpi 6wa uvw
141 Časové rozlíšenie súčet n4 zvs m2 m8x bi cc9 6i or5 sb wzx 0l l8e 5d c2c yj rxx v4 e5e
144 Výnosy budúcich období dlhodobé dc fnv 4k pv8 fq 70j ct bew mk ukd rr lto bn hhy k2 6ng
145 Výnosy budúcich období krátkodobé w8 9pj p6 2wt tz b03 to jbf y 0h5 vx r7f tg 60u lq s84 f8 4x2