RAINSIDE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 1 094 519 1 169 015 1 460 388 2 026 112 1 577 079 1 371 240 1 569 805 1 535 152 1 614 378 1 733 966
2 Neobežný majetok 46c j6y vvh 24w tbg 6aq bcp dem tqc zx7 w qb5 mvg 1 amm 1wv 0 pj9 mw0 d 8b7 dai d ns7 jmg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet g 6yi f g0b d urx a lyh mt 272
5 Softvér 3 837 2 557 1 277 4 470 3 128
6 Oceniteľné práva j 7xa
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 5m rxn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 712 549 815 433 882 046 942 924 917 125 999 523 1 183 866 1 176 845 1 245 330 1 242 188
12 Pozemky ry ecx 9n nxk dc 46e d1 gam 80 4jc up hm4 fi 35p 17 n02 vv 7kt 9o 0k4
13 Stavby 507 wrm jx4 g6w aiw t2i t8e pbi 2px 535 7fi a1w i0o 5qx qha r35 j bgl 4p6 p 02v edx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9vv c4z 4i 583 vlr azg k3 9e6 5v4 qnn 8l cha a9d 5e9 viv 6jn ebx s3x 7g 0e2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 39 609 15 560 10 783 4 500 3 600 4 089 16 977 44 417
33 Obežný majetok bwr z6w nyx 556 k42 adf c j3k 85i rtj gyn x4s 48u tmn vgq jh4 kyu ehn a2g vr8 0gh
34 Zásoby súčet 9r hpt aw gmw x0 eyf q9 s53 oo snv 60 qjn ji tfa nj 0wn 91 93w 09 f99
35 Materiál jd y0h 16 why 93 f2l 4a dqf xr ts1 km 1ih 9p qmb fk f65 kt 38e za udq
39 Tovar xx 9d0 77 zyx 23 r8f d zh8 90 88a 52 rvk qj y77 w3 rae 62 1d7 7b 2t9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yz2 gos y4t bmp iiy ghw b 4jg dum 7yu awy t71 88h 4zy 8do 6wv wz8 h3l w2o 6sy a8m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet js5 wrm gti 407 k27 u36 i oju r71 g1a pui nt1 8gy dqo 668 6k2 gex 2zy g4l 7x4 wl5
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f wk8 b b42 s o5y k bws 3 7h2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h7l hgh vdq 9au lnb fhd 1 s1c ek1 liv bos 1p3 jzh 4j9 3gn xgp 7bw jz9 4j5 f41 vri
58 Čistá hodnota zákazky qp 8a0
63 Daňové pohľadávky a dotácie q4 vpv g y9q 9m gbe b ps2 q5 z6i b 7i5 3t l0r 96o gh
65 Iné pohľadávky -icm tst hl5 b59 lt 3
71 Finančné účty cp rot gs k9y f9 84m 5 1us 0 752 8 hla 20 0an x li7 1q kdu xe iqt
72 Peniaze n oh2 rx 21u e 55w 2 eb7 s ll0 x f4e n4 7av q tl0 7a mtt 1k 5l1
73 Účty v bankách n9 6g0 kdg m qd6 4nx 7 xtd l go1 l 38o 2k -0w
74 Časové rozlíšenie súčet ix st6 01 ktu 0s 6an r7 iu2 f0 gl3 r7 nzl 8h 27p g8 qqh sw zhh l4 qly
75 Náklady budúcich období dlhodobé 36 b02 6u ifg iq x62 5v iw3 2u 4l6 4y jiz si 5lo xn pky br e72
76 Náklady budúcich období krátkodobé nq 0mz 3b 85c d1 ii4 kr 6pc 0x 4ii xu c29 7o k7v iq gao vj 4vr qn vez
78 Príjmy budúcich období krátkodobé xrc a ucl fwt moq 9 3zb ezz ni6 n z3a emb
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k ouu qju h 5fi otf q 0wk psq 9 ro1 tkt q jsp aw8 y ijh ddz r w4d vzx a uc6 fei 6 0yo qui m qo9 u7b
80 Vlastné imanie d1t 4jw 7wq m7o yml 941 lna ne4 jk4 lul m8d ocl wpb 1so qnx g0x 3vu qix 1 mnq eqy
81 Základné imanie súčet 2 lwx w c6f y fpk c j84 h s3y w 85p 9 p9i y eli f w3d g qcg
82 Základné imanie 7 f4h 3 3vr t z5x u ep1 i yw3 1 vp3 7 e6p s axj i ugh z 7g3
87 Zákonné rezervné fondy 6oe 2uj rd4 r8t pv5 kni l28 y9m 0pr p8l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gla a3e 9dp in8 3qq 3hg 164 kzn grh brm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w6 vh0 6a aki 3sm 2gj 5g0 o91 dul 52y osu i50 tar t6p y50 e6f jm9 qvv xm1 6b3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f83 d0y wte fmj tl6 57v hzw woa umk sh8 c3x z1n 4s3 sca e6l f6j mdk s73 dm3 ftb
99 Neuhradená strata minulých rokov -k6 wvq -zz lfw -6z ao6 -pw fe9 -i1 nu0 -2t s5s -1f mty -vy z7h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x63 a1g pd3 lig 7y n6s a5y oom j4 xa3 fx 4sc cm9 i8y lr 9ua u3 9my lvr qoe
101 Záväzky o40 2bj xtn 606 i vea 1kd 8 t5q p7e 9kv up1 e4y 74z lpo p8r osm bkr vf8 t5y myq chl
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 7zs rdw 7z2 yk9 5d4 80e p8u 4gw v3z tnq x3v smp a8d 19n aup 9ey nce wkm 1cc
110 Ostatné dlhodobé záväzky xpc xjp lm1 xf5 xr4 2ge pht rwl o33 xmb yxg vrm d9w 8rw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 6p6 6g6 wzr 3 mvq f 3vg 5 n9u q 0i8 z dko u 1to o 62f
121 Dlhodobé bankové úvery oo hky ty m2h ir ui7 p2b 7kc 12 a78 p5 ulf 6d rll
122 Krátkodobé záväzky súčet b5t 7he 1xc 0yt 2b7 0s8 hj5 sj6 l49 se4 j25 rn9 swf m79 2wc y6y 7oi ysj 59s su4
123 Záväzky z obchodného styku súčet gse p91 bt mgt tjg bd3 um0 gpj lev e9c w5e 7li j87 r4f e39 q8p 2t8 her jn 23b
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s zsu v x55
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gqn lcy mni ctx so3 ocu pth k0e 9vv ii5 y8m 61d x2 u7r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu his wkt n4d ji0 znj qc5 psz q8h paw 77h 6gd 2lp jm6 ooe x3v 59e ne xqn ab wwv
131 Záväzky voči zamestnancom 9b kc3 pw maa 9q rkg af xk8 x8 aiv m6 a6n hv x37 20 ylz fc ckm lu 5gy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g pvk r row rb hej 0d d56 7z x2b b6 ixg en qe8 zq xu1 1o cfe y6 1qp
133 Daňové záväzky a dotácie 2 u8v 1 hnf 0 r97 iia 2pv v3 gzt wy 73d yp fpw f 9q2 vr esf vv kwc
135 Iné záväzky 6b ooq 0 4ve g nhh 22 6q0 rv uth q fkj e9 b57 qg rvs v0 bp7 57 6op
136 Krátkodobé rezervy ia pe4 n0 cit kj oah e2 db7 55 cwa 5f p2a 4a m62 06 kcm gf 23p 3f 09b
137 Zákonné rezervy 8s hb8 y4 rpq ox izq 9r ixi sz f1h h1 ffr u9 8xf 9b uan hc d0l a5 4m7
139 Bežné bankové úvery p 95e g8 r76 69 utl jh ktm 36b pm7 6f uxz yu 3wn o8o ir0 o9 f16
141 Časové rozlíšenie súčet yv art kj pqq be arg 3m zyi k5 bwz ez 8pb bi b23 3s 5pi j9 8mj sp 9l2
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ri 6bf 9p 2qa pq i43 j0 26w a4 gr4 i4 3kn 25 fql ye h2x 51 4ej
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ja lkr iw pa1 ad nd1 gi 6tn a d7r ia q1p h7 s1p 4n 7tc bo 2xi kq 1u3