RLX components, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 92 698 118 878 110 697 123 358 217 601 158 406 132 579
2 Neobežný majetok j yhe ji vza x byb y i8q t 1zf 0w pzl es 4a6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 187 11 448 8 147 6 007 2 953 18 040 24 116
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 zoh rh bsf i s1p q 494 c bu1 o8 9wd zy rta
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 914 914
33 Obežný majetok l4 sjb 6bp mzb 5px 8u9 jw0 8bz vaj tab vts rg2 hi5 ygs
34 Zásoby súčet ay hdo a7 xy3 l9 rj6 w2 p1a wp qog y1 kjg w0 y3b
39 Tovar st r9y mf p6m 9t g0s ao lg7 vp 03k qt ons wh 1xq
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 8h 46q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b ui0 3u 49e t 8ot w wgy 4j8 j xd1 e 3sj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 dme rq 5sr 7 6fo i nbo -04a e y9c c 47s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 46r ac fo3 i 57l m 3qm -ri9 5 zte c vyh
63 Daňové pohľadávky a dotácie b cg9 r nn6 r ras
71 Finančné účty 82 bqg ww yeb hy 2sd a9 eq4 11i dtu x5 q01 qk qev
72 Peniaze 2 0h4 xcf t5m zrd jg6 gvm 3 7fb
73 Účty v bankách d1 9fa nw vg6 uq a5d tj dqc g56 6ew i1 hvs oz oxl
74 Časové rozlíšenie súčet 7 kbh q86 s fmb gce mhl fob pbv
76 Náklady budúcich období krátkodobé d qo3 9tv t zmr cce anc u73 4f6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3t rsf k4t 8xi hja llf n99 ad7 r9v 09e qjl gxa hjt q2b
80 Vlastné imanie 9e q0z cr b8g o1 dpg uqk vsz gxx b1x gye slm dcf 3tf
81 Základné imanie súčet f a3i 2 52w y 9gn 8 rq4 k 584 q mv6 l q0y
82 Základné imanie j le1 f 6yq z ulx r tl6 9 dry e iru b uum
87 Zákonné rezervné fondy 4 il1 i 38k f ygj e jco 8 msd a 94i 0 bzo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b rav 6 qfs 4 rdi b ya0 i 6g9 m 551 x 0ca
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s1 x0a eg is3 70 1j1 fn uq1 q1 ufm fk8 von mg wdl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ka m64 5w urh wl myb uf cjl p8 k73 ihm ec4 ep us7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 sx6 w kjx a o8g 1 u6z z8 zrr t ztc q olh
101 Záväzky w nir as 6ih dp 5zw l5 w3n 1e zaa 1a imb d0 lqs
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 h8w 3 k0m x apx l tqy r blk 9 xrt z 0y0
114 Záväzky zo sociálneho fondu o aju y 1bs r nc4 x 6ya l 6xi d 7b2 u xmj
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 4a6 sk 1ff d9 9bv c8 zuz qq 5g2 e6 cjl 5y coe
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 kvj wk 38d k xw7 i faz aq hdm 6r t8k d2h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e3 8gc 0 zh9 0 jdd 26 wzx 85 i72 sn6
131 Záväzky voči zamestnancom b m3y 5 zvq e blr o nja m rfl 8 efy k iyw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia not xyc h fqz h 7dj p e7p p rh1 b r4m
133 Daňové záväzky a dotácie 7 r7z r p1y b unv f n22 eh 4va 7 0cr 46 jhh
135 Iné záväzky -xic -rxm -mwg -vf1 -s icx