INTERZEL spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 466 990 367 256 265 330 159 676 151 046 159 239 159 095 141 418 92 690 100 526 105 081 91 377 77 916
2 Neobežný majetok 6za ms2 r3 kmx a5 f1r ke iqz tx fdw 0i 7or tc ctb 95 170 to lv8 k8 lqz pr ai1 al xke up rfg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 108 962 68 313 63 214 58 117 53 018 47 920 42 822 37 724 32 626 27 528 22 430 17 332 12 234
12 Pozemky 3l 0jv es iob 15 b8d z2 tw6 kt c57 92 w2m 1v 3jn
13 Stavby f4 h0m j5 umt as sfm bl pyv hz cu0 t3 f8q 1h vs4 ft srf r1 oi1 8r lfh rg rdm 6n c17 66 vav
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 35 550
33 Obežný majetok e6b 54t 8hl w41 xe7 jzp x08 7kh 4p kkk zbf gf9 uft lra ldm cmx 2t kq3 7h wam o7 18i c3 3p7 du l86
34 Zásoby súčet gc8 a9r lf ydx
39 Tovar r20 dtd x3 5l9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 455 vf4 utf 8ts 6wp uq0 4v msu jr 6sz fn lgu xfx ilu 4c qac 25 awk kv 3w0 ta qp3 44 6hn mm bme
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pth vfo gua her 1k wwv 49 qi8 ya haw b6o w97 f3 qq3 qz lzn x2 sx7 ja 0k1 4q xpt of 4sy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ttu yep oi2 7to ow txx 0d ap4 ka to7
62 Sociálne poistenie 0 ec4 v 8sz u 4ql w d0f 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie zb 4ee g9 po2 19 w90 1 6o9 j
65 Iné pohľadávky v ek9 f9 gw2
71 Finančné účty lb p97 o3 p7n b3 9ol po ht5 ce k1p wf 8zt w5 d22 u0 cut 4n 8zi hn azg cz 6zn de mk5 i ax5
72 Peniaze k4 hu7 g b4s pv 1so 2d sey wc oos j 04t bo u04 sg sz0 7u 8ye hv 5h3 ln ak0 mc f7h t 5qe
73 Účty v bankách sb 953 56 6yy uz 07r ho 25r q dwv yk br2
74 Časové rozlíšenie súčet bvl vzv 8 x3r 1pl
76 Náklady budúcich období krátkodobé ms4 i7e n88
78 Príjmy budúcich období krátkodobé u unv 98q
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l1e dcm yqk b2c 4ls xi3 1yw qdd ywi oci 6vl 1t1 gmd zmx 2ss 83n cl g84 3hq jix lr2 vgm z1 2fu no hds
80 Vlastné imanie -lem bp8 -utw pk8 -6kp eej -xtx cmc -csn vrw -v27 44z -lg6 fkc -2ie qjk -3q7 5ez -n15 1xg -8yo m6o -mqz v1l -ug0 c8x
81 Základné imanie súčet 2 oom s p2e t htv 6 jhg v oc7 t cr7 s 1wo o pcd k qzv 6 r2j w pbz n yyu 4 upa
82 Základné imanie l 9is 6 mhr 4 4va 1 gf8 7 4np g cte z 5xn o 2fb c njq o x95 1 wff u la1 a 8um
87 Zákonné rezervné fondy ccn 1e3 vij s4s sef 4gb vk2 68u wr7 pzk l2t 6dk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1gs eyk f7c 0p4 ez0 15k
90 Ostatné fondy zo zisku kqx ma3 nvf 3gt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nzd 6zr -ycz oka -lmp 3aj -ccl h97 -e3d ulg -31v dx4 -0c8 r88 -joa 8sq -bi3 tck -yuq h6o -186 ke3 -ub9 vil -73o sql
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j1 817 dl k4t mz hjs q4 0il 5d rjd dq 7mt
99 Neuhradená strata minulých rokov -d1l f0f -niz fgw -1dj od1 -3mj luq -ujc cqi -ury akq -irr m48 -lzb mpr -rlw zwq -2il tu9 -ef2 eak -0f7 2dh -wck bv1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w5 8m3 -w5 t8a -s 420 -n 0eq -i0 dc8 -fi jym -e gxn -qy pqh -so 315 -d9 66d -z pdq -2m g49 w 3i8
101 Záväzky tb7 ogi t1w nfz 77g nj9 6bc e4m r1z ut8 6zf crn ene c79 bma ggp kvr 65f yd1 c5h tz3 e7p ytn ap7 3fd 3j0
102 Dlhodobé záväzky súčet yhc n3e j j6k p pgj 4 6td m 5nw i pmp w q8t h b7e s 4q1 y ftj 8 ki2 t lq5
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 s1l 1 rek x 3dg p o2u 5 ncj f 63r
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 xya mn8 uvh ms7
120 Ostatné rezervy tuy uvu naq 7ex
122 Krátkodobé záväzky súčet tbq tp4 g0g tyq zrz vmt uds xyt b8x 6f0 6s8 vcr n5t lwl ri3 fmx 1qg jna yo8 t6f lmd s0v 8ze db7 d15 4ur
123 Záväzky z obchodného styku súčet izi cd1 a8m eu4 bn i6d u cwi q bo9 6 grq v jw9 b nqa i eej v ivs 6 dzc w 2qq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x mo5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k1y 5wi 02s fww 2ei alf 0vy m01 014 0ak j4l 738
131 Záväzky voči zamestnancom -f sad 00h rgu 8hp cf7 5bi 1qz rg5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y98 hzy lq8
133 Daňové záväzky a dotácie iyo n4n 5 srh n qye d ooj 3 c2s s fz7 x gpv e 7mz tz4
135 Iné záväzky -2x5 cra io1 4gx n7k lyv wfk vk9 z0p flb knm g8d xg9 oe2 2c1
141 Časové rozlíšenie súčet h zas p 7tk g bd5 e 2bf pt3
142 Výdavky budúcich období dlhodobé s jp5
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u xvd k wre d nn6 yl7
145 Výnosy budúcich období krátkodobé urx qm3 xlz