LOG systems, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8792/B
Dátum vzniku
25.04.1995
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú vo všetkých veciach spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 10.6.2015)
 • Poradenstvo v odbore zakladania skladov (od 10.6.2015)
 • Opravy automobilov (od 10.6.2015)
 • Výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov (od 10.6.2015)
 • Prenájom manipulačnej techniky (od 10.6.2015)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.6.2015)
 • Opravy karosérií (od 10.6.2015)
 • Opravy pracovných strojov (od 10.6.2015)
 • Zámočníctvo (od 10.6.2015)
 • Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami (od 10.6.2015)
 • Práce vyskozdvyžnými vozíkmi (od 10.6.2015)
 • Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipulácia dreva a jeho skladovanie na skládkach) (od 10.6.2015)
 • Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím) (od 10.6.2015)
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 10.6.2015)
 • Vykonávanie zváracích prác (od 10.6.2015)
 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 10.6.2015)
 • Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie (od 10.6.2015)
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 10.6.2015)
 • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení (od 10.6.2015)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 10.6.2015)
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 10.6.2015)
 • Vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy s počtom motorových vozidiel 2 (dve) (od 10.6.2015)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 10.6.2015)
 • Skladovanie (od 10.6.2015)
 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 10.6.2015)
 • Finančný leasing (od 10.6.2015)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.6.2015)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 10.6.2015)
 • Poskytovanie organizačno - technických a informačných služieb v doprave (od 10.6.2015)
 • Vedenie účtovníctva (od 10.6.2015)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 10.6.2015)
 • Reklamné a marketingové služby (od 10.6.2015)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 10.6.2015)
 • zobraziť ukončené
 • prenájom manipulačnej techniky (od 21.8.2003 do 9.6.2015)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 21.8.2003 do 9.6.2015)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 25.4.1995 do 9.6.2015)
 • poradenstvo v odbore zakladania skladov (od 25.4.1995 do 9.6.2015)
 • opravy automobilov (od 25.4.1995 do 9.6.2015)
 • výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov (od 25.4.1995 do 9.6.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Marian Babál
  311
  90042 Miloslavov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.04.1995
 • Marián Babál
  Alžbetin Dvor 311
  90042 Miloslavov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.05.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica N 47/2015, Nz 17032/2015, NCRls 17411/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 260/2002, Nz 259/2002 dňa 26. 9. 2002.
 • Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 290/2001, Nz 290/2001 zo dňa 17.10.2001.
 • Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 4.6.1998. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 111/98, Nz 108/98 zo dňa 5.6.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 27/95 Nz 23/95 napísanou dňa 27.3.1995 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou v súlade s ust. §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 15656
Uložené listiny
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 30.4.2002
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2009
 • Notárska zápisnica N 47/2015 , Nz 17032/2015 , NCRls 17411/2015 zo dňa 19.05.2015
 • 01 Rozhodnutie jedineho spolocnika_LOG.asice
 • úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Zakladateľská listina zo dňa 14.12.2009
 • Notárska zápisnica N 260/2002, NZ 259/2002
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Súvaha k 31.12.2004, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2004, Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2004, Daňové priznanie k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2006 zo dňa 29.08.2007
 • Správa nezávislého audítora 26.04.2007
 • Správa nezávislého audítora zo dňa 07.09.2007
 • Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora zo dňa 05.05.2008, Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Správa nezávislého audítora z 12.6.2012
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia z 30.6.2011
 • Účtovná závierka za rok 2011, zápisnica z valného zhromaždenia z 31.5.2012
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia z 16.4.2010
 • účtovná závierka 2012, správa nezávislého audítora, valné zhromaždenia zo dňa 30.06.2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Pnoocenstvo.zep
 • Rozhodnutie zo dňa 23.09.2010
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 29.05.2015
 • Výpis z obchodného registra zo dňa 08.06.2015
Dátum aktualizácie
20.11.2022
Domény