1. Tatranská, akciová spoločnosť - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2017 - 31.10.2018
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2016 - 31.10.2017
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2015 - 31.10.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2014 - 01.10.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2013 - 31.10.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF
Správa audítora.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2011 - 01.10.2012
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2011 - 01.10.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2010 - 01.04.2011
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha