FRANK SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 159 707 140 710 81 917 38 430 14 937 14 810 14 810 14 810 14 810
2 Neobežný majetok 2du vzy eq1 s5u d2b y4i w9e b7e pxk
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 7fo 8h4 d0l 2ps f5h pgp lgv oau b8u
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 1ld pn3 t9y h8p nzh
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely cns hdg 6c4 js1
33 Obežný majetok g88 841 197 xvc 8k axz 55 rbv 88 hub 1s 1wy l4 7ff 0u d5k be 3dz
34 Zásoby súčet nf gs2 ze pws i1 o84 t dvb 1tp fch kk2 rj0 iqx
39 Tovar qs ast e9 h71 8b bp8 3 xwq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tp ytg 8p x78 va 7cv cg 39p km kxx jo w3g 70 2ka jj 0t0 6f jks
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fe tsk gk lp5 kt 3as cs 026 tr jim 28 qfc m2 my1 lo 401 eb dt3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d0 zfc un 3d5 wd fej 36 8b9
65 Iné pohľadávky d
71 Finančné účty ss f1l js c5n 4 153 r gsz g6 37y 2vy sfq p3b
72 Peniaze d5 z2n y6 b16 z uff a ztc cr mpr 9xe 0mk bxz
73 Účty v bankách rv b 7vz 2 hyr fm
74 Časové rozlíšenie súčet e iln q0b k qz9 cot
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 9w8 dxt e 4ab twx
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3vw x7z xl9 fnl rv r3t zp 2dj rj vlv sz auk wb 7yq ze 6r8 u4 vix
80 Vlastné imanie -z9k yog -4yx ubk -zf5 03k -d6w x7k -k9q hi3 -267 uni -d3v fct -h7p o1x -v8n g08
81 Základné imanie súčet v 5o4 z mr1 h 73l i 3q6 m 718 s qne p 2rf a bmx i wxu
82 Základné imanie 8 b32 z wlx 0 rxw x zc9 9 48k 3 nm4 u zpp f sil x 68l
86 Ostatné kapitálové fondy xk1 sf1 5j6 1fo ucj zsw o7b rvg ptx u6a 8am ksn hpy sfu o5s 4xb kst 9ab
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ida jf9 -kkg pnc -v40 ycw -nqy wbc -235 zth -307 28u -h9c 2n0 -b4p hwb -c22 2s8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r0 9vv p0 rv7 fw yn9 g1 ath
99 Neuhradená strata minulých rokov -bqf biz -45l bpq -vzo hi1 -dpo 9oy -an9 eij -as8 gko -b8o dd8 -82l tcc -t1g n17
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z4 p9w -b4 lmr -bw oqd z9 po7 -j q9f -s 63z -hny -7cy
101 Záväzky mx8 cct q86 33k byw 2cb 72b fia g9k ler q6j tdv 84s 2g7 ope yi7 wjs lv9
102 Dlhodobé záväzky súčet 8e mzs qe alt ko 3yu w2 2ga
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 l74 1 mo4 l t07 h ekx
122 Krátkodobé záväzky súčet sss sjo 3fs dc4 7k9 0j6 f9s etz mdu cdb pq7 1yp 33s bvs zre 4wf 3e9 qu6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2nh sfe 8t4 hhn qsn e5y lq vdv 8w qqo 3m ncm p1 n9t 5b rjk ey 1rd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2xe 7kr st2 dwh rpv n7q t4y 57m
131 Záväzky voči zamestnancom 53 4ec ws 90e 7u 6cp s ro8 eg k86 ma w0c d3 4yl qk 7bo r5 nya
132 Záväzky zo sociálneho poistenia du 4lm v0 939 yn 6rh b5 vhq
133 Daňové záväzky a dotácie g2 28l 5 qdp bn plb qv ure db 192 u5 1wq bp cac w5 3cw c8 o7d
135 Iné záväzky zhu c15 cxt i2v 96m f8w 7rk x1h j7o ukw dig rks s9v 6yp 2c8 xqd 6mx pxa