OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
9850/B
Dátum vzniku
02.11.1995
Konanie menom spoločnosti
Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia.
Základné imanie
398 327,03 €
Predmety činnosti
 • prieskum trhu (od 27.8.2005)
 • marketing (od 27.8.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 27.8.2005)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení (od 9.5.2001)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 2.11.1995)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 2.11.1995)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru (od 2.11.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 2.11.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Otília Ondrušková
  Lúčna 8
  90301 Senec
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.11.1995
 • Franz Girschick
  St.-Emmeram Weg 15
  93107 Thalmassing
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 01.11.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 04.08.2005.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.8.2004. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 12.8.2004.
 • Notárska zápisnica č. N 393/2002, Nz 388/2002 zo dňa 15.5.2002
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 8/2001, Nz 7/2001 zo dňa 22.1.2001. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme not. zápisnice č. N 194/2001, Nz 190/2001 zo dňa 15.3.2001.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice č. N 120/2000, Nz 121/2000 zo dňa 8.12.2000. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 324/00, Nz 296/00 zo dňa 13.12.2000.
 • Notárska zápisnica N 856/2000, NZ 849/2000 zo dňa 4.7.2000.
 • Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 436/98, Nz 434/98 dňa 20.5.1998, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
 • Obchodná spoločnosť je založená osvedčením o založení spoločnosti vo forme notárskej zá- pisnice N 236/95, Nz 232/95 zo dňa 6.9.1995 v súlade s § 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. spísané notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: S.r.o. 16748
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 393/2002, NZ 388/2002
 • Správa audítora za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Správa audítora za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Podpisový vzor - Ing. Radim Adamec
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 18.8.2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 4.8.2005
 • Živnostenský list z dňa 18.8.2005
 • Dodatok k zakladateľskej listine z dňa 4.8.2005
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z dňa 24.8.2005
 • Audítorská správa, Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora a Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora zo dňa 29.10.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2009
 • Účtovná závierka za rok 2006, Audítorska správa zo dňa 20.04.2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 20.10.2008
 • Účtovná závierka k 30.9.2011, správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, vyhlásenie
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny z 26.2.2013
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 26.2.2013
 • účtovná závierka k 09/2013, výročná správa 2013, vyhlásenie, rozhodnutie, dodatok správy audítora
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2013 - 30.09.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 30.09
 • Účtovná závierka za obdobie 01.10.2014 - 30.09.pdf
 • 2015.pdf
 • 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2015 - 09/2016.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2013 - 09/2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2013 - 09/2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2012 - 09/2013.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2012 - 09/2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2012 - 09/2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2012 - 09/2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2012 - 09/2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2015 - 09/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2015
 • Úplné znenie zo dňa 12.10.2015
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za obdobie 10/2016 - 09/2017.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 09/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2017 - 09/2018
Dátum aktualizácie
30.11.2019
Domény