OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. - Účtovné závierky

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2012 - 30.09.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2011 - 01.09.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2010 - 01.09.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2009 - 01.09.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha