OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 369 806 5 282 477 5 414 229 5 808 752
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r 3m4 g6l e 5pi nq0 h whn br0 x wb0 chb 6 p4f mdh p ak5 glq u dlm 8rk i gd8 dbk 6 9qh m35 k akn mx5
3 Tržby z predaja tovaru q s56 r7o 5 jcb jxk r 7zd 5gq i 0a8 0u5 p 2tn slq w rel 733 v iru wyn 7 9ev hoi z p83 hbt y viq 2oq
5 Tržby z predaja služieb 61 980 54 130 44 832 44 832 184 617 228 807 188 250 204 287 213 344 234 436
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob pib -chp mq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a aax k6 g9m 4j pmr x 5hr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xk o3t b sqe 3 jiz h 2gx j 9la e aer v fhy x dfg n5r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h 3wr 3au o l38 xwx p hz1 3ph 7 6ze gg8 b 214 9a2 d ay5 m1n l w02 d5m p zkv 88p c g38 zu4 8 w49 x8y
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 443 794 5 409 637 4 556 778 4 556 778 3 747 727 3 645 309 3 838 424 3 812 443 3 861 173 4 099 074
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7bb jn8 8hy dsk 5ne gl5 5yk wpb lm1 p40 nxd g06 29g c7z htb 17w o8z 6pe xh2 36m
13 Opravné položky k zásobám nu vls -v aki -6 teo -0 9x9
14 Služby dhv bfh 1s1 g3z bjv b93 2tw eyv 2b9 6tn 6gd qnq 0xh iks xxd yh8 6u9 hfq h5l 1jr
15 Osobné náklady 2ci koc z6c ja5 eqr wfm lrx 58r p7x fay ndj 0fw 2bm wx5 h20 5js 4bk mml irh ucp
16 Mzdové náklady pk2 yc9 pfu qwe 1lv nz6 vdp 0k8 bhb 094 tej hoi 8pq jl4 c6l yw5 av6 tce jvx axl
18 Náklady na sociálne poistenie 176 435 176 588 196 243 196 243 212 381 199 072 202 789 201 090 215 292 243 808
19 Sociálne náklady uh oqw la 0ju 26 qvo mr 1ha gz 28x oy hqj bo f1c 07 kn7 io ugb j3 xgn
20 Dane a poplatky b bqv w6 snh fy 41v z3 cir dh bmt a at1 b4 a6a qt mt5 2k rbg qh nes
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w1 79y cb cq6 p1 pgt 1s 85l fg gq4 f7 d8q fm wvo yz ee6 wz hl4 et a2d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nx ii0 yl d3y xo pbi 7o 90l
25 Opravné položky k pohľadávkam x4f 5 tct wt9 -p unx f pnu -y ajv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w v17 3 e7d 2me 5pu c jqz db rgp i p4p 0 uo6 d 8ax u o9k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y7i j1r r0g wzb -xz ip7 -37 2zr -4i o4b ik3 4gw 6jw d48 g6o 6q6 pw9 ump rjx 9u2
28 Pridaná hodnota p 2fj 4tx 7 7ao 6bp 4xt 97n q3c r0t 4wk pp0 4 4n5 txc v ad9 f7w r 7my x0y z ag3 1np s ov7 qrn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 91 otv 9fg 25z 4ej 07d 5d5 stu fcn zo8 vnn
39 Výnosové úroky 4 gu2 e5 fi eh yg
42 Kurzové zisky j ore 0rv ve2 wjc h4p 2q3 86v xnd 9h4 xnt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e8i pg5 iq n4m 4a xkg mc ckx l fwj 2 5ee 5 479 hp rm4 qg 324 zo nyc
49 Nákladové úroky e7 hup c dkc mrp cbu ogx 7t f 1le s 205 8 afq
51 Ostatné nákladové úroky z 8jr s rc1 9 g42
52 Kurzové straty r8 au2 61w 04y x6x 9mj ck1 lr4 dor yr3 hw8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 en6 kj 7ln e7 0fd ex l9l 3 c9h 4 mfo 6 jrx k2 lv7 q yis 5 n9u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ox b0h -cg nob -d8 c5z -rk kdu -y w5a -v 4vk -2 7vd -4k wi3 -ru xfk -i6 rot
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d45 0jv 67d fja -8e gtr -cx zcv -rv al8 uv4 0fx wc2 lxt xbp sik 4zg gkb 6vu 7ud
57 Daň z príjmov wm ife u5 b03 z pfd o ssp 6 stf 1n 4c2 bi sia ul t4f jp ujs ht 5qx
58 Daň z príjmov splatná yt tg8 yy wxf sc hb 4mr yv 10u sg 9e0 ot 4n6 0m uwb
59 Daň z príjmov odložená gr jph ul 81h 6 ijj l agk u 567 -wf iui b vlw -l47 igz 1e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 247 587 190 537 -68 997 -68 997 -103 382 184 614 173 840 122 833 183 104 165 654