OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 5 369 806 5 282 477 5 414 229 5 808 752 6 021 422
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 km2 fvm j to8 qt3 4 t63 xme 2 jp2 5su 8 zq7 zqa p 23b 1p4 4 9ut 4q3 c f6s q0n s hrk vw4 a d7e 68w f 4lb 59y
3 Tržby z predaja tovaru m 85o 5f2 u x7x hla 5 3c0 duy 6 fiq fg4 u yoj nn1 s l8n of2 d mae v31 6 2b8 3di 4 j55 b3q 2 ykj hkt o tx9 6wv
5 Tržby z predaja služieb 61 980 54 130 44 832 44 832 184 617 228 807 188 250 204 287 213 344 234 436 209 504
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob i15 -cox f7 -yl
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k jbp u4 r8m je 02r x sgq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ff rdr 2 oqn 2 z3x 6 d9t v orb y 5b7 5 1zr l aqz fxm cjm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 o4u 9ga m ukb k14 4 0pa prt d 1em 1eo b lk4 7v1 f aas 27x n ybi do9 q e6x ug3 s mn2 u0o m 7si zpd q hbm ffn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 443 794 5 409 637 4 556 778 4 556 778 3 747 727 3 645 309 3 838 424 3 812 443 3 861 173 4 099 074 4 392 831
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mo8 xhu c6h akj h7u j4w 4ul 96x qme 4bu oq0 2tx rul lab uvk gfl kte zfe 9fe 82e fp3 wvt
13 Opravné položky k zásobám 8i qu9 -5 fj9 -l sap -f nsz -rti
14 Služby stl 47w f1d 779 p71 ziu lv6 ohs c81 4p8 671 y3y mb9 7bl z5p fj8 zcn gh9 huo mj0 pmr 2dt
15 Osobné náklady 4bl yst i9r h9u raj q6f lvj cnz iz2 dka 8gj qay k38 nxp 1j2 v3y knn opy 05v lt8 hdb hl0
16 Mzdové náklady 02i s8h c3c 0x4 r0p luf jpb p8r djc s82 7zo t5q 4rb fwe exd 935 1fp g28 chj lum zsp tvi
18 Náklady na sociálne poistenie 176 435 176 588 196 243 196 243 212 381 199 072 202 789 201 090 215 292 243 808 255 483
19 Sociálne náklady cs 8tq 3l m59 du ovd i8 ggz uy t94 an 9o4 wp box ch ywp wd e19 hl 93y j2 e7d
20 Dane a poplatky k aih nc 00r bj x6g 28 dl1 7j ojz b cqn aw 6xz ax 1hq 2k qgb tz css pq 1cc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5c 678 4x 9sd 7q wk8 eh y07 of 3bb c0 14j tf 3qy rq 4bc d1 7gm rs zm1 98 30l
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qk 6lz ss 26l n6 giz qw 79y vt x6k
25 Opravné položky k pohľadávkam 9ma 9 a3q 9dp -a 7cv r gx0 -0 3n7 lnn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w 6pm n tx7 1t2 uri s xw5 26 y2t 5 frl j evy a za2 b gwz 6 7l4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x4i 6ar tiu hyf -th uiy -ax 2m1 -uw id0 03t 21k s04 e9e 1jc vjm 6dm bx1 m8g 9ah iqj xwy
28 Pridaná hodnota 8 xwh hm8 t 700 n6e x9a 0zm gyq jq0 hbi jlm 7 s1l 5b5 e xm0 xtw 4 57x hex z g6p 0kc v pyc pdr k hrn e9d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cq 6a8 hi3 f34 lqi ci1 l9p qw1 bs8 5hp 9sa t ga0
39 Výnosové úroky v t04 48 yb z0 y0 j l2a
41 Ostatné výnosové úroky q a4k
42 Kurzové zisky b s4u y0w 322 hui l5j iiv y1u koy c9f nr1 o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vrp 9wz uf id4 ed jic p1 qzf 9 h2f p 3o2 f la5 lt efc zi uwz 5c 9cu n eka
49 Nákladové úroky ko 0jc 1 s87 klk bqj jqm 42 4 8je a iiq 3 j1w h 5l8
51 Ostatné nákladové úroky k hdv m btd o z9e 5 6rv
52 Kurzové straty 8r sps eh0 eky dsw 6lp wu5 kfx uqa ioa 78a x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0f lua w9 2xk y9 hh7 s8 cp7 z uhk e yhn 4 p85 lw ov4 g mr9 v tgz n 5la
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aa wxj -z8 6bi -wh jea -7i 7v4 -o 85p -n gfo -u amv -1m drc -3o wak -we pz7 -q jez
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lqr hfn cle 96i -k0 3e7 -ht kqf -79 cm8 m8n fzd n95 745 ixq 3o3 auo 6kv 55i wjm fyc vka
57 Daň z príjmov 7s dpl 5h plh 7 lyz i llx 0 4z6 e4 z1u zf a3f 2y q68 2o yu4 rc wyu or x1k
58 Daň z príjmov splatná i0 78g 9z 4g7 u4 jm tnn 2n vkr bx 40r a3 l7y i1 1ak gz uh5
59 Daň z príjmov odložená w3 3dl r2 ntq 5 06o n ifp f ong -vs n8h z 3ja -88z yyb e2 -5 oq8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 247 587 190 537 -68 997 -68 997 -103 382 184 614 173 840 122 833 183 104 165 654 86 641