Hydromeliorácie a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
124/N
Dátum vzniku
01.04.1992
Konanie menom spoločnosti
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
Základné imanie
1 093 706,44 €
Predmety činnosti
 • realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov (od 15.8.2016)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 15.8.2016)
 • medzinárodná preprava tovaru (od 15.8.2016)
 • inžinierska a technická činnosť - poradenstvo (od 28.9.2004)
 • maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 6.12.1999)
 • výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov (od 30.9.1993)
 • prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom (od 30.9.1993)
 • zobraziť ukončené
 • cestná nákladná doprava (od 28.9.2004 do 14.8.2016)
 • ubytovacie služby (od 6.12.1999 do 14.8.2016)
 • závodné stravovanie (od 6.12.1999 do 14.8.2016)
 • realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného staviteľstva, realizácia vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov vykonávanie revízií elektrických zariadení (od 30.9.1993 do 14.8.2016)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 30.9.1993 do 27.9.2004)
 • realizácia investičnej výstavby pozemného, priemyselného a vodného staviteľstva, vrátane údržby a montáž technol. zariadení (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • výroba stavebných zámočníckych výrobkov spotrebného charakteru (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, vrátane renovácie náhradných dielov a súčiastok (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • vykonávanie revízie vyhradených technických zariadení (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • výroba a predaj betonovej zmesi a stavebných dielcov (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • inžinierska a technická pomoc (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • obchodná a zahranično-obchodná činnosť v rozsahu registrácie a povolení (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • spotrebiteľská a poradenská činnosť (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
 • dopravná činnosť, prenájom požičovňa ZP (od 24.3.1992 do 29.9.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na doručiteľa
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 32949
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 17.07.2010
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Ing. Miloš Macko
  5
  93503 Pečenice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.07.2020
 • Ing. Jozef Horniak
  Veľké Krškany 380
  93401 Krškany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.12.2018
  Názov funkcie: predseda
 • Mgr. Natália Horniaková
  Veľké Krškany 380
  93401 Krškany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.12.2018
  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Členovi dozornej rady Ing. Milanovi Mahútovi zanikla funkcia dňom 23.5.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.5.2000 (notárska zápisnica č. N 95/2000, NZ 98/2000). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.5.2002 (notárska zápisnica č. N 186/2002, Nz 182/2002).
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.05.1998.
 • Notárska zápisnica N 250/93, Nz 245/93 napí- saná dňa 24. 6. 1993 notárkou JUDr. Hörömpöliovou v Leviciach osvedčujúca konanie valného zhromaždenia na ktorom boli schválené zmeny stanov, Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24. 6. 1993. Stary spis: Sa 360
 • Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14. 12. 1992. Stary spis: Sa 360
Uložené listiny
 • ZL
 • Stanovy
 • Výročná správa, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, príloha k účtovnej závierke
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2002, príloha k účtovnej závierke, výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2003, súvaha a výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003
 • účtovná závierka r. 2004, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2018
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015
 • Výročná správa za rok 2017.doc
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2021
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Výročná správa za r. 2005, správa audítora, účtovná závierka r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
 • Výročná správa za r.2007, vyhlásenie
 • Výročná správa za r. 2008, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora, zápisnica
 • Výročná správa za r.2010, správa audítora, zápisnica
 • Výročná správa za r. 2011, zápisnica
 • Výročná správa za r.2011
 • Výročná správa za r.2012,správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za r. 2012, správa audítora, účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
Dátum aktualizácie
19.11.2022