Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
79/N
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
Základné imanie
2 261 765,74 €
Predmety činnosti
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 30.10.2004)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 30.10.2004)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 30.10.2004)
 • leasingová činnosť v predmete podnikania (od 30.10.2004)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 30.10.2004)
 • leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov, strojných zariadení a technológií (od 30.10.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 25.2.2003)
 • kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 25.2.2003)
 • faktoring a forfaiting (od 25.2.2003)
 • nákup, ošetrovanie, skladovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti (od 25.2.2003)
 • poradenstvo v oblasti obchodu a marketingu (od 25.2.2003)
 • cestná nákladná doprava (od 25.2.2003)
 • prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (od 15.11.1996)
 • pohostinská činnosť (od 15.11.1996)
 • ubytovacie služby (od 15.11.1996)
 • predaj mlynských výrobkov (od 10.3.1995)
 • maloobchodný predaj potravín (od 10.3.1995)
 • maloobchodný predaj drogistického tovaru (od 10.3.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 10.3.1995)
 • mlynská výroba (od 28.4.1992)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 68146
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 24.07.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Radovan Šillo
  87
  90050 Kráľová pri Senci
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.08.2019
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Ing. Iveta Flídrová
  Ul. Kpt. J. Nálepku 34
  93401 Levice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2019
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Ľubomír Erdziak
  Popradskej brigády 748/21
  05801 Poprad
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2019
  Názov funkcie: člen
 • Vlasta Bieliková
  291
  93564 Kuraľany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.11.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2014 - zmena Stanov, zmena dozornej rady
 • Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia dňa 07.07.2011 - zmena predstavenstva a dozornej rady.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 17.09.2001. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. MUDr. Jurajovi Božíkovi zanikla funkcia podpredsedu predstavenstva dňom 24.06.2002. Pavlovi Košudovi zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 24.06.2002.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 01.12.1997.
 • Na valnom zhromaždení boli dňa 09.12.1994 zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 254
Uložené listiny
 • N 64/2006, Zápisnica z MVZ, stavovy
 • Listina prítomných
 • Účtovná závierka r. 2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Úplné znenie stanov
 • Osvedčenie z VZ 88/ 2006
 • Vyhlásenieo zmene rozsahu splatenia imania
 • Podpisové vzory Róberta Daduliaka, Ing.Radovana Šilla a Ing.Petra Močku
 • Osvedčenie z VZ- N 11/07
 • Výročná správa za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa za r.2007, vyhlásenie
 • Správa audítora za r.2007
 • Stanovy
 • Rozhodnutie o premene
 • Výročná správa za r. 2008, správa audítora, účtovná závierka za r. 2008
 • Správa audítora r.2009
 • Zápisnica z VZ
 • Rozhodnutie zamestnancov o voľbe
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing.Petra Močka, členov predstavenstva- Róberta Daduliaka a Ing.Rolanda Babinského
 • Rozhodnutie zamestnancov o odvolaní člena DR a vymenovanie Vlasty Bielikovej do DR
 • Účtovná závierka za r. 2010, správa audítora, výročná správa
 • Výročná správa za r.2011
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva
 • Podpisový vzor člena predstavenstva
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
 • Účtovná závierka za r. 2012, správa audítora, výročná správa
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2012 - 31.10.pdf
 • Výročná správa za obdobie 01.11.2012 - 31.10.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.11.2012 - 31.10.pdf
 • N 119/2014- osvedčenie o VZ
 • Stanovy - úplné znenie
 • Zápisnica z DR
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01.11.2013 - 31.10
 • Výročná správa za obdobie 01.11.2013 - 31.10.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2014 - 10/2015 - Správa audítora 1.pdf
 • N 138/2016 - osvedčenie o priebehu VZ
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2014 - 10/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 11/2014 - 10/2015.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 11/2015 - 10/2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2015 - 10/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2001 a správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2001
 • Účtovná závierka a výročná správa za rok 2003
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2002
 • Výročná správa za r. 2002
 • Správa audítora
 • N 187/2003 - osvedčenie o priebehu VZ
 • ŽL
 • Zápisnica zo zasadnutia DR
 • Osvedčenie o VZ - N 168/02 - dodatok
 • výročná správa za r. 2004
 • správa audítora o overení účtovnej závierky za r. 2004
 • Osvedčenie N 292/2004 + stanovy
 • Notárska zápisnica N 187/01 Nz 187/01 - osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica N 168/02 Nz 166/02 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 11/2016 - 10/2017.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 10/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • N 194/2018 - rozhodnutie VZ
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 10/2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 10/2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
 • Účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 10/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2017 - 10/2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 11/2017 - 10/2018
Dátum aktualizácie
21.02.2020
Domény