Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. - Účtovné závierky

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2015 - 31.10.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2013 - 01.10.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
POD_OS_2020404441_IR_201311-201410_675978_1551987.pdf
Poznámky.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2012 - 01.10.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Správa audítora.PDF
Poznámky.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2011 - 01.10.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.11.2010 - 01.10.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha