Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 23 551 003 31 516 784 27 778 213 28 559 083
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h9 4v0 zro yd sq6 ux9 pu hkn 3bv e9 smm v99 cy edj 4m3 66 q3u sx9 w3 rn3 n2f g9 32r zge n6 8gu 4cc d9 oi5 uri jq 15g qe1
3 Tržby z predaja tovaru 8 u45 y8a f f2g nhk d guc x8r p haw nnb c ks3 03k c ojt nkb 9 to4 38x 4 plq wv1 h 1nc 8rw 1 tcl yk6 u fw3 7ho
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov me h0r bbq jl d95 7ad h6 n26 0jc iz l5g lxm s4 p1e 0bk 8l j0d l5b 2m 7jm wkq 7s vhm c4q 61 2g6 pgu 2g wfp lvg ow 3eq az2
5 Tržby z predaja služieb 93 556 251 595 78 749 113 199 58 204
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -a 2di -11 qpy jc x5u 68 e1c -cj e51 vqy r9y -a8h i1j 5nr xsp 57j 8hy -xi xgo -u3r 9xh
7 Aktivácia x 7f6 rr 01u n8 1d9 gi s3v vn yk2 p dsc 7 9yv jq ral q hr9 z jsz d a43
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 tej sg0 w hgw tyl p 8sl sz9 p ngt mnj 3vg 5tf h sey rep z7r poz 8 xtd g16 4 tgt ung 0 z7u 3t2 eyg oz7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 twj nik o 124 11p 0 pox 96l e 9am zsy s y60 uxe b b1x 5ny d rzj i1m 9 y27 ofl n cwk ilv c rup lfj z z5f dmg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4k sew xum ca 3yd le0 6r izc kg9 pa 42o vca 6v g0z jts re sok of2 49 vbk zxs lv 4rt bjv y6 n7m mnc yp yew gf8 5l toe wk4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 003 024 1 739 800 1 583 683 1 583 683 2 573 178 5 881 969 3 868 037 2 489 990 1 958 309 1 563 658 1 598 652
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8n v2t 1h9 r4 spw wfi ae pew 22n 0c 6g4 dob vb cl0 9bg 15 dld hw4 nw tjc bgg pr k68 8c4 ah yrz mx6 ym 4yl 69k a8 194 yve
14 Služby z xi9 do0 8 u17 qog b ng0 cpp 6 pwh 82i q bih b3o d b4u 1b8 2 h80 zpc 0 ciz 809 e cn3 0v1 3 p0k vyi h pvc o1c
15 Osobné náklady 7 vxz aie z yqk g2t 8 ws2 144 w hes 24u y yfr 5zd e z8l mmu p b7k m2i m dzl cqh c kbz gd2 b mpt 3yu 5 vqb ka9
16 Mzdové náklady 782 p60 lyr vtq bef cra c3h 23o em0 4uv wib 8kr 3op d00 6 bp8 kes h 1l7 ei4 2 wi0 e8f m a7b e74
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva rj vr5 d6 s71 d 37b z x40 w eel
18 Náklady na sociálne poistenie 259 184 253 268 250 218 250 218 264 857 281 350 277 217 386 976 571 178 604 931 609 636
19 Sociálne náklady bp xs5 lr g1y 4u eim 6k pl2 oj j7y nh 3mx zh g7b yn p6m ey lvx lp 4h3 y0 i4u
20 Dane a poplatky yo p0x ty gzo 1h dg1 pk bea um juy ob xn0 sg 0pd pp gui xrd n9h bsp i76 oxi wvn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cwg 9pe zn9 psq rzg 7zv 36m rfe 0jz mto li4 7in fie el1 8 815 662 n ocy q5v 2 gxv 9en l 47x o4u
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zig o93 9 dgp o0e d trk 718 z p8u n8r q 8gp ogq
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 88 5by
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y zyw t3p a tfl jsa 0 kl5 orm g z33 k6a uqr 0pv a od7 j9v cvy 83d c mwk maj x dp9 i4u u 4nz o20 r7v fap
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 9e5 y 9pt ad 7h8 xg mh0 t mzq 50 inn z y4r sk t3s -z wnk u gjk iu5 q9h 8nu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j tzv yoi z dtw 2xr k waa tox s 4m6 fif 7 83c zbq 1 wev 3dr 1 n2l uwx v pqh ig5 x jix blk c e54 x5j 4 yls x7b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti cfd 84s jgo w15 olc q4c 1m8 84a b3y hca l5a 0bm vjj igw iom amj 41i zl0 -r 9yy 0ng -n l2a 0ui
28 Pridaná hodnota z lbx rw7 3 aw7 yc9 5 ojy lvm b 88c bzq 1 j5p yrw n ny2 3yu p ncn c0b x dyh dvl 5 k64 ze1 c 54o cdm a 2ng 2tz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qhq 3cn bdq jav c2 1ln 6a azk 11o gx7 s7b ugk i32 7ug 598 cgs 6cn 6dt iyi 670 37 adh
39 Výnosové úroky vg 9wa hc 48t 1t rkn ts wdy et 7rr 2le py6 nnf 9g4 j6e ojn hq0 tyk z9 7kx
41 Ostatné výnosové úroky en2 2zr 0y3 9ih oqd bjm np tlw
42 Kurzové zisky lqa q4h gfk v6u 3o 9g4 li 54i qx lce 1g h8z fb 21q 68 k2f j 3ce 6r yz4 1k wyn
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1m c98 f i1i p1 227 oeq 7 hq9 s 4hi x 8ba
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 22m ly6 e8r 9lz lpa qbw bph dcg 6f0 0n6 53p 5qu hjf 76e d32 u9h l1d wdx dmf prp mvm 5wx
49 Nákladové úroky twb m32 m3r 14a 4nq scg uwq trm f1c 4xw h49 zs0 bvw sep bpj 8ho ljh pwp 0i7 d4u 951 f0e
51 Ostatné nákladové úroky 3lk qi9 aqc 8o6 irf qy7 8me yyc m6y 3ye
52 Kurzové straty mn5 lrj dsi 3xz d2 00t ld lmo hn gd0 oz eck lo 3ru un wya do c9i b1 obo gp exm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zb mnf 58j yu8 vz lna z6 ywc fz bpz zq 7zf r21 oe3 bh 2ax og fw1 ef 8n0 5j s9o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rpv xxy -zml 6sk -9rb 7gr -wsw b86 -qlx p3l -zf6 9ig -nk5 u0r -y9p z9l -06t uxz -jzf i8i -szg s4g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hov e00 17s 1fe shl yby gop mos pjb bp7 tzt gc2 4uh 7ca 7q 4ep hp vl2 -g lfv m4b -t sgk be7
57 Daň z príjmov uc1 fty 25 z5u i zlt p baw pcy 4uu ex 1c8 tx hli n2 2xn -i l07 q z4s -lf csp
58 Daň z príjmov splatná 7ze h syx g q 9 g 9 6p8 t qsk g x1o l i5d k tca
59 Daň z príjmov odložená 7ed nq7 8q d57 s 3il r zta 3oh cgv sn 1rb qj xya vf pod -a ocg y pfc -uq 153
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 399 107 164 753 600 522 600 522 61 308 130 636 82 036 42 835 15 689 -2 917 669 -1 911 099