ZELSEED spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1254/T
Dátum vzniku
15.05.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
8 000,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 29.12.2015)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.12.2015)
 • reklamné a marketingové služby (od 29.12.2015)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 18.3.2006)
 • predaj jedov v maloobchode (od 3.6.2003)
 • výroba a následný predaj osív a sadív strukovín, technických plodín a škôlkárskych výpestkov ovocných a okrasných drevín (od 5.8.1996)
 • novošľachtenie, udržovacie šľachtenie, výroba a následný predaj osív a sadív zelenín, kvetín, strukovín, technických plodín a škôlkárskych výpestkov ovocných a okrasných drevín, sadivo zamiakov (od 5.8.1996)
 • výroba, úprava, balenie, skladovanie, nákup a predaj osív, sadív, kvetín, zeleniny, ovocia, poľnohospod. produktov, nákup a predaj strojov, prístrojov a zariadení (od 15.5.1992)
 • veľkoobchodná, maloobchodná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rámci predmetu činnosti (od 15.5.1992)
 • organizácia a realizácia školení, kurzov, seminárov, sympózií (od 15.5.1992)
 • leasing v rámci predmetu podnikania (od 15.5.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
 • SEMO a.s.
  Vklad: 8 000,00 €
  Splatené: 8 000,00 €
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápis zmien bol vykonaný na základe Dodatku č. 8 zo dňa 22.05.2002, ktorým spoločenská zmluva bola uvedená do súladu so zákonom č. 500/2001 Z.z.
 • Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 28.04.1999. Dodatok č. 7 zo dňa 29.04.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatkom č. 5 zo dňa 29.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená č. 11/1998 Z.z.
 • Dodatok č. 3 zo dňa 18.06.1996 a dodatok č. 4 zo dňa 29.07.1996 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č.2 zo dňa 26.5.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3803
Uložené listiny
 • Pozvánka na MVZ
 • Zápisnica z MVZ 24.02.2006
 • Živnostenský list
 • Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Sprievodný list
 • Výročná správa za rok 2004
 • Správa audítora za rok 2004 z preskúmania ročnej účtovnej závierky
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa audítora za rok 2005 z preskúmania ročnej účtovnej závierky
 • Výročná správa 2006
 • Správa audítora za rok 2006 + účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa 2007
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Výročná správa 2008
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica č. 2/2009
 • Vyhlásenie konateľa
 • Výročná správa 2009
 • Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ 13.08.2010
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Vyhlásenie
 • Výročná správa
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Správa audítora za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za rok 2012
 • Správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica č. 5/2015 z MVZ
 • Dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve
 • Výpis zo ŽR
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Zakladateľská listina
 • Zápisnica č. 3/2017 z MVZ z 07.08.2017
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Ján Prášil
 • Zápisnica č. 4/2017 z 4. MVZ z 03.10.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Sz
 • dodatok č. 8
 • zápisnica z Vz
 • pozvánka na Vz
 • listina prítomných
 • Kl
 • správa audítora
 • výročná správa za r. 2001
 • sprievodný list
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Sprievodný list.
 • Správa nezávislého audítora.
 • Výročná správa r. 2003.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2019
 • Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2/2019
 • Podpisový vzor konateľa Ing. Szilárd Kása, PhD.
 • Podpisový vzor konateľa Žofia Vrbovská
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum aktualizácie
31.05.2020
Domény