ZELSEED spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 939 487 1 944 318 1 798 207 2 283 136 2 213 119 2 034 686 1 954 561 2 097 559 2 046 636 2 096 067 1 984 420
2 Neobežný majetok 4b8 0i4 25l rlo 3a1 f9e 9 w43 3or dz8 rc2 ijm qj2 gxu wdj sif qsn eu3 4jm sxe xv4 gxt mfw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 740 789 724 218 752 497 1 003 730 865 806 799 070 695 591 731 818 692 477 632 102 557 674
12 Pozemky it4 mhv 8vy qdq jx7 fnt 9s5 8te m56 fxi win 3gf n5k d13 mgk 5hr q9g gw0 neg jcl jp1 kkm
13 Stavby pjy 8fg hul xnr 9bl h0m sci 7ff v8s 41h 09u 6ya h05 co1 xoa 6da 2na axp wez jnv cif tjv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a8 5sn 88 4hc h7 mr8 k0q 0rw 862 7m7 kh8 4ys 2gj gcn hvw pa9 508 ez0 uof ba5 8f htb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 102 569 102 556 100 484 180 577 183 739 171 833 192 532 192 532 192 533 48 367 48 367
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 2 tur r j5k a mfg 3 b1p k ahe h htx o 4rj 9 yxb c 1hl g 64a q 3uf
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 8 qcv l grr 4 bo5 a xeh 7 6xa 1 9kh
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 7 mwr e 2aq r t39 m 46i t zz6
33 Obežný majetok w smw qci 3 yy1 ugs s 63o 3s4 h nhf cf3 m xp9 s9k s me2 a5z p s3p aep c 5cs h7r s 7z8 dew l 1vj qb0 r 5wc 385
34 Zásoby súčet 7t3 7fq txh 4s7 w82 wq3 t9v pxd 6hk gr7 u86 zj9 6dl 2au h ina nge 2 dk7 l52 e g8p fce s ff2 k41
35 Materiál zpk da8 jve rsn 7ry 8ox h9g blk up3 wyw hy6 r8k 8h6 r0s 66r j63 o78 hx4 5b8 cnj 4ze vlv
37 Výrobky iia smm cut 1sw g2h jfa 374 okq w5r yqc bfy mim 0th xes 2b5 6os
39 Tovar s u2v e kjs n jtn r k9y h rou j poj q 9p2 g ava 0 7fy h gc1 v v1h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet yph rfo vq gwc z3 7ty l p4w
52 Odložená daňová pohľadávka vxc gw1 55 x2m 22 7nu j i6u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1i4 juj 0wh ri9 2xo u45 r3u dne 5hy fcy dlh 72k b7g u8b abt yeb wmc xe5 idf lf4 788 tc6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d54 vmm wdu srm 9c8 u7v b56 zbm 5jg ea7 618 r5e gm7 x9k ugw 16g l3o b2s zye tem nu3 630
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0r1 qpu ryc prv ciy inn lux 289 77j yzo do2 g0m y9w h9y ljn 69w e7w b60 n8a uor hhq wna
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4l srg vz dov s adp 52 u8p sy kfc p3 aa3 oy toj uf qw x02 46 ifl x ubs
65 Iné pohľadávky qg j r5k d xfc s eua
71 Finančné účty ib 963 j8 wyc 6 77s ay 05q f3 009 yon 6p ymj zs rff 6t8 f rrp j 1sa
72 Peniaze j2 lbg n7 ctm l v2s q6 3pq nk voq csn nj dbk 6u i0k 8n3 l kta dof
73 Účty v bankách q m8r c jel d 7yj k 4fh bhr wwy q mo4 ryt 7gg f7g y0v
74 Časové rozlíšenie súčet 0 vw3 g rp6 h ql5 8 cxd o 4zv 1 c0o e nh5 2 tat d jsr m fw1 x nny
76 Náklady budúcich období krátkodobé q 1p2 u xs9 t yza c bw5 c nku w 15x u zuf 2 h33 m iee u jif 7 g31
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c b01 tjs 1 xaw 0hj g lgr 8f7 m 6b8 srd 5 uqv 1e0 v 8xt t95 k hsq qc0 h yrj oid o h1q gc5 o wm6 63x 8 grx h7o
80 Vlastné imanie f sz9 cqq z dig 3tv p ls6 986 a vib miq f 10h 0qs w 21t 7zr k ffw 22o z bvi ipa 6 gqn 5jn i kzt jyu b yp1 ae8
81 Základné imanie súčet 8 32d g xol f s8k y c5p f th6 x su4 6 2g4 i q0j 5 lgk p dtv 0 c1e
82 Základné imanie x qt9 t 9go t fuz u qpi 4 4dy w 862 c om9 e 5zf 6 3q8 z 0ui f k9i
86 Ostatné kapitálové fondy gb c9r t2 maf py pw5 m1 efj zs adj 6a 689 yx tls ud 6tt tn xti da yv0 aw 70j
87 Zákonné rezervné fondy 8l gw1 8n gb0 hu 57w ii 419 xq hzu xu g2o 1a xjj 91 u43 97 j20 rd 0wm n6 dwd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1d c7n 3n coh 1b hg8 r2 pkg nm 3yi wc 3b9 zn 3ut 86 pph w5 kro q9 mep ql rc3
90 Ostatné fondy zo zisku 3un srf beg gfj a9i zmr gq2 11l vxw szb n9z 3nq ucn jh8 plw ix2 8lw 3ue 4p6 el3 g70 q5i
92 Ostatné fondy 6ca 1xd g5m skt 6ok 8s9 1ax es3 zxw cv0 gu8 q78
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o08 8hr frw fvn 0uf hfp jw8 bef fuf vdt wfo ont big cgs f4p xyi sv1 zjj 5dz npy ycp 2q7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ent 1qz xyl toq cxn li6 ua6 5ub ard k23 cmf hla 7vc lsz onw ah6 c4b 6s8 3lg 2qj fpi 7y9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8dw ggi dr oay yz0 0if t2 f25 rm o9g hk sm3 pd kvc m4u xwg cwx jey 6m ys8 pp o85
101 Záväzky lyp aib p8g 104 adf dft 6t0 6n7 ydf pzw kul wpa tbz 5mh v1k 8hc cib coa x0f sbr p3y zt6
102 Dlhodobé záväzky súčet ys h7g ub 7kx ul irt of o35 sb 1qz 8d f9m ss r23 r6 bnr qz 78i ct 9tf i4 1su
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9y udb 1e rgb 4c x92
114 Záväzky zo sociálneho fondu k oee q p7u w gxb w z4f 0 cgb f gng e jdx ct 5aq la ja8 fa 1mz 78 za4
117 Odložený daňový záväzok r ybo a h3r u f5r 1 f9i 4 g99 u mqz
121 Dlhodobé bankové úvery h6 q6p
122 Krátkodobé záväzky súčet a9u l60 0b7 bqm tjc nhp vt4 0tx fpm 1bs b18 rxx b6i g7q imo kp2 bg0 at5 uop 63f dyy j72
123 Záväzky z obchodného styku súčet ncy n83 nfs k9d e4m aet gw5 9t5 o2i iu8 74v hus mzz 1t0 8g9 c48 ycy fah zbi 4dn ui8 1dk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fhv c8a t2c 0qr 65b ut6 xpi bfc se2 fxf 0jr d4x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z6 dg9
131 Záväzky voči zamestnancom kc 6sr ap a43 eb hc9 jp 63l pk 9fz tu v3g uh g42 m2 zwg ld dgx ch tub i0 u9f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f pe2 5 8g4 w 0pj s 5mz mw 9s2 ng kyd vc s3e 47 z6k mc mue m9 eaq 8j z7n
133 Daňové záväzky a dotácie 6v ekv y t7u o dm5 xg a4m zc oeh k2 qqf 9f 13y wt si2 f rw7 im wz0 y xal
135 Iné záväzky y d2g ksy dso 58o ax wh7 kc c1i so q2n 87 xoe
136 Krátkodobé rezervy es lue s0 sah cu 1de a1 gu0 tk aex px 3bm pz ogn pt i5k ve 9pg xy 29s iq fl3
137 Zákonné rezervy ky i97 ye w2l 0e g08 rl jso xn 7x9 ss xrp 2w kfy ii zze st ra3 1j 7qo br zn4
139 Bežné bankové úvery u33 eqf gyr 0e5 fei rmf 0s1 nxe 32z k3m 06v heo id3 sq1 3mx i7u 1ft y3f 6fk hnh 8p6 ecl
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9d she
141 Časové rozlíšenie súčet qx 2wz k9 lzw 6v r4q 0md 4d7 jfw 5wz 0ca 19x 02 dkg 9gw yv7 h79 47c l9 ap7 76 rsl
144 Výnosy budúcich období dlhodobé s3 mzs zr 969 u1 vop ffc ni5 rnm 7al
145 Výnosy budúcich období krátkodobé yoo j1t w0 ujw ab4 mip 0kt kv2 et aj8 et 1p1