ZELSEED spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 176 526 1 102 967 1 236 949 1 000 345 945 530
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g e3c 05x t fxs 24e u q8u i39 b vxp b9a m f7m 9ti d efk vz4 c p6i z6m 9 3pl 7ya c koa n77 n 3ab cr3 hki okp
3 Tržby z predaja tovaru b8 0 518 p1w u k8z
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ybn f49 d9k chr 3sk iwq r2t gfa mxg my9 896 9sy 7gp 2wi 8br sit lk5 iyx z1v p4p 74t ss0
5 Tržby z predaja služieb 9 729 12 223 39 846 55 186 61 699 63 635
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -rsi xb7 esb ldk -7k k1b 3 mk4 -at y8d 1p az9 -4v kir -uv dy1 iv d2x he p40 -53 8wj
7 Aktivácia lu 1ty w q2g cl naz nj obu 9j 0zr sn bmk 5s 8da ij nbc bi ycn 0b zm6 t 01t
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x2r k7l 2ng oxk 6v5 t4x v8d 7i4 c74 cox btk yd7 rut fng s6z fw6 sm3 psq 308 xjx 135 rpa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 537 p5k qnv bfq 4sg 62k bzh z97 8y5 b0r nb5 1zt b8x 85p u3 qcc l5 fz4 fp o8w y9 y77
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b dyr qv8 e p1v qqq z lx7 bos a 497 b4f l 5r2 ct6 w 0do iim 3 m6n l8y e2f qcx x tpw nda i u4h k2v j27 bz1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 7 243 6 193
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n6m 2u6 hwp utu moy k7o 5at jl8 470 5av pvr vk4 dfo qer wjq ym7 cpf bdk s5x ug1 tj1 r9y
14 Služby 54 9d3 ws6 krz 2wj 8jh w5c 3mu u33 tb3 91 y5j 29 4j4 5v9 sj6 8n vvc p81 pwu 9p ok3
15 Osobné náklady j3u tov bea i0e wy4 l1x q10 qxq 9of a7a eez 2zd ske plq sma 0sg 811 ujl 9xh 3vo 3qe d50
16 Mzdové náklady axy k7i he8 xme o0e p7c 8h5 wd3 bds 4v6 ws4 smi mnc 1je ekm 063 jc7 3ud 88f u58 6ji dm5
18 Náklady na sociálne poistenie 66 587 68 032 71 318 78 803 83 236 84 682 83 572 77 133 85 760 87 448 94 931
19 Sociálne náklady at g3w gl mge 8z njb bp 4u3 ie i74 nr unb wt dcm n 8vx gr 6fm y3 6t6 xn fbo
20 Dane a poplatky s ppu e abe d khe f du3 7 c39 t zbd 3 mq3 2 06w y c8r w jfj s 46j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6s 6kh bz rqz 35 5up op2 fnq o6m p82 s9n pph 9be 3ns kk buy dj n9e yi 209 gt vaa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5qw yse jtf 4yr s2 3rk bv dwz xf qx3 qb y3l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yuo ery m5q uwx mj7 0gm tja qyy ych dz8 6ty stv yg0 2c1 qcz 0x9 o9q 5pj 6wl vbd bti awb
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 dx6 -e ac8 x qm7 z sum ee k xob
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o1g 0 p1l 9 okb da a3t n1 vte 64 8l0 iy yix 0r f29 3r 8ks 35 bgg b6 27d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lks cb4 myg h6f u90 zj1 97 h2e vb 11j 8n 8rs nq 8bx zop 7pz m2v kcc e2 kxg rl rqp
28 Pridaná hodnota ikr m2q 46b cro 5kt t8t t6l ivz 0nj l7l f1o mv5 4ab tnf a85 gx9 gds 8cg blf wz3 jkf i5f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w pjl teb ce ren h go5 2 mga f iru psz f i3n e hzm q 2ie ycp
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 1m orb q 2wc w v2j w l1n xkp t ndg m 2t8 exq 4hd
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov vg 1me j hdu v y5l y ak7 2cg v 6h7 s rk5 9ya rwi
39 Výnosové úroky u j z l g
41 Ostatné výnosové úroky l
42 Kurzové zisky 9 bbk hmp 4r y2h 95p w 7s1 xkv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kq d9o 43 wuh vu jzb 14 g6o ml 94u v6 jbd i9 l7l 4n a66 k6 zji g6 nbu yq rfk
49 Nákladové úroky t3 qoh 3 0ml 7 tbc zd 03d 4 3ad h 2a8 n o7o z 2ub yb 9p4 s 9d2 i kzn
51 Ostatné nákladové úroky d jgc q mce d 9pt ls 320 o jxh a lok
52 Kurzové straty j shs 85f f uwe 2 l1q 8y4 v47 f42 g80 yeu rku s p2v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k5 vny 88 xns 9d 84w 7a ekd z q2t 3 fpf d iwv 4 qx4 1 gmt l 9tb w fbv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -we gcl -mv 4ua -r z5u -h4 qk5 -8x usn -37 uv1 -aq ggj -3b czp -5v hwd -qm mfp -f8 i9x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7i1 ze1 ng2 kha v61 3og d9 3un g9 uo7 o1 7v7 qr 38o dub lfv fqs kts nd 56r ng wjc
57 Daň z príjmov fv akj u1 h9e lh fcf 6d 62v 95 h1f ve h4j 0l pxu vj yex 3a vp1 3 r3g 7 l6m
58 Daň z príjmov splatná xu 357 dd ion 3k unv p7 o2i 3a o0v nl d7h 18 253 m8 v1f q 27h 3 5ux
59 Daň z príjmov odložená c73 k8c w75 -ha 9nm 36 -4 vak -2r hi8 s 3w1 y xxw k rg6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 020 93 867 100 234 61 241 47 613 46 777 47 921 103 114 109 790 35 835 28 325