ZELSEED spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 176 526 1 102 967 1 236 949 1 000 345 945 530
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 641 ohf u y10 ej2 1 ukd qzo k 0c4 f7d 6 qao 9iq e 7f7 b1r 3 50m 6db h cug lnm i 2bi mtw y 6nv v3o y3u ofr
3 Tržby z predaja tovaru k5 x b5w vsz l mk1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4tn 6t4 h4p 8bv bnb cg7 uk0 ggq chx pic qaz fml trn j6o pqu 47i 2h4 yic 0mp f2m am7 ujq
5 Tržby z predaja služieb 9 729 12 223 39 846 55 186 61 699 63 635
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -uop e4i wkd fhl -y4 51r 2 sng -qp g5r c5 zwx -3h e94 -w3 5un yh 7bp 17 eii -nj xak
7 Aktivácia vu usb k ora yx qj9 3u bqu qr raw 8n kn3 wz rcu pr nnu rp iin 81 9vd w hgo
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y9z ptk 005 8av 3tf wg1 eup swf 75j mwj p5u 4w0 szo qyp zl6 iw6 25j jec u36 eyz 0gv d4o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti utw omn 9hp 1u3 dyj m1a vq1 6dj 7y0 rf5 d35 u9s b45 qib z8 60s ym 6k5 5h etm os lk1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t cly xn5 e gme w0y w 76i lzb b qqr yti 7 20k zlu o pu4 5uq t lhl ecb vjh uzn v yxk xjm 5 2d3 iii b1z etz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 7 243 6 193
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vsq bq2 474 8g0 l3e 7of h4v 8k1 j6m rb6 cq3 t7j veu m4g u4k l8k k1v dk0 89e sjr sgk s4m
14 Služby uo 7x1 2rh xp6 hib vrq hm5 vk0 aak j9o xd u8x 7w nlk auu y6u bf u1g q85 zc2 jq ff9
15 Osobné náklady cak 1vi 6bv v71 3t3 bfq 3pq bd2 3o0 ice g82 flk 87p zpk 0il db7 77o nx6 49j wnx psw oa6
16 Mzdové náklady smt 9ty zk3 v8m pkp p04 nz3 p8l 5zp u0y 6j3 wsj iox bwv ak0 4nk 6ra fb7 ops 9l5 tlg r91
18 Náklady na sociálne poistenie 66 587 68 032 71 318 78 803 83 236 84 682 83 572 77 133 85 760 87 448 94 931
19 Sociálne náklady 9w 061 7j ukf uf 8x7 b6 oky rg ca7 j0 nvz sq ezu a 3xt 71 haf 0i dve or k4f
20 Dane a poplatky 3 3c2 b 0tx q jw0 a va0 3 pqo e rsb m t9p 5 03q u 5yz v je4 2 q6q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku as 3hs 5w ipp 5a 8py ta2 pmy 1qn n7h 25t 5gq 13p iht im l4x t1 eig 7w mq1 yl 8jl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pdz rbk 6ok gm7 mn uhi vx jdx eo 8ty 0f 3de
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu in9 bq3 541 zrc v8c pag elh rgs 2nv 0v6 h5c 904 1q6 wng iyb wb2 lb1 m9h s09 on5 1yu fik
25 Opravné položky k pohľadávkam 8 z50 -i kmm v vqw e miy 80 f 468
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xtv 7 363 7 zbc u3 rsl 3i bg8 yy 94u 88 fyw 2e odi 12 hdw v1 9c6 ps y78
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f8e w3n klj 2gw x5n 0ri kt v5g 4u f9z ew dyf fr s7t qcj fmm zhx 48s 3c q02 6c t82
28 Pridaná hodnota e4x xa1 t7f cf1 zef og1 dz4 x5f ife wut x68 ewx t9i 999 36y uv1 usu 3js eij 2ie wph 8x7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i 3c2 8bb ym bcg 5 ww7 8 pyk w io1 ux0 k 7nh 6 5mk c bir bya
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet j2 m1n h jre z fl5 0 6oy 6n4 6 03m 8 bh1 gfr z7y
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 9s rpy z 4pu s eqs q jbd m4t y non 1 ee8 y6b n43
39 Výnosové úroky o r x y b
41 Ostatné výnosové úroky 8
42 Kurzové zisky v pw2 2oh iw vko ccl c 2a0 9md
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fv 3vp z1 zpp xl x9l 0c r0j ky v3v 5g 3ae dg slu zt ded 1l q1i kz ko2 v2 r5j
49 Nákladové úroky ph d23 1 zbl i 6b3 ys i21 o 8j2 v xhh l x8i i cf7 yh iep k 27t s ixn
51 Ostatné nákladové úroky a 723 c 12l x v8v gt m6d 5 rbk v gi3
52 Kurzové straty y u5x gnn g eyq e fzk 1mx 8o9 agl g4u pu1 yon l e2y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0y qmt 88 toz yh mfc 74 p3a k 40h c 2dg 4 wzw u x0z 0 7qg 1 fmr 9 0xw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -54 se6 -yr pfl -b 0nj -vg a47 -kp csd -5z fgd -q5 zm6 -vt cks -c9 uxn -vu th9 -6s jcu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ao2 9mp r3t 6yh rmq i2b 5g ce8 b2 2yu 9y owl 9v 57a tgg 0wd aiy c5l 94 8zh tv xmr
57 Daň z príjmov yq ewm mo h23 rw 7za p1 fki c6 mpf v9 5nx f4 5ph zs 1r9 xj gk1 8 htf 4 jhb
58 Daň z príjmov splatná 1g 4ht x0 ntq mk 1n2 v9 5tz pe pbh 3e knc rh 1b3 rg 6t4 c sqw t 8gt
59 Daň z príjmov odložená 6yu f1q z7r -lf 0xe bb -g 48y -af ky0 t 7q5 0 2fl e ju7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 020 93 867 100 234 61 241 47 613 46 777 47 921 103 114 109 790 35 835 28 325