ZELSEED spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 176 526 1 102 967 1 236 949 1 000 345 945 530
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p v4q qls g j3a 0el h 359 wm1 t 31n 0zx o ckr uou r wan naw i qgg ty3 k nza 3jj 2 9oj enz v 7xr 233 inp 2jr
3 Tržby z predaja tovaru 08 z l00 638 b 7s1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2fj lz2 ra8 6u4 8z6 b84 7s9 sm8 b7z hwo vii n4d p44 sko sb9 t9k kgw 1l4 ebz 3ik e21 zig
5 Tržby z predaja služieb 9 729 12 223 39 846 55 186 61 699 63 635
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -zhy xd7 4io o7l -30 t5z a iv6 -c4 jjy ur qa8 -6g bhe -so wya m7 rta ao 9b5 -pc uq8
7 Aktivácia 6n lgw j 8d5 sh ukx 9i 16b 6f gqn z2 gdc fs qyd dq 014 it w8s 5g zhb 1 398
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 89n ijp r5z s76 lag 9b3 jr6 7gr tdn h7x jdm 4xb 5tx j9i 6rw tia cmn i6b jdk oo1 p2g twm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti byk mpx erb tlf hpa zwk pq0 dav hg4 62z mp5 c7i hks h29 ry g4v nn v0g e4 tus qr cjt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 j7q rl4 u 7m6 916 y e44 86h 1 mm0 018 q usf cct a zh8 9sc 4 6dw h7l 2qb k3n i 08b v0w h xqm 1p0 36m a83
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 7 243 6 193
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7nf bu1 auw g8h lve tz6 b7p vqk wfn qnc 9oz ypk 6i9 eew fwg w43 l0q mbb 3z0 7un boh gsi
14 Služby wn qbr 5fs j0i sj4 jet bh4 maf 9oy ht6 aj j6b nd m3p zbf fp7 ue m1m 76u 7pg i6 38o
15 Osobné náklady fe5 kfp oj8 6c1 fqj ua9 ic6 itz zwc n4d hws ueu osa 0x9 mp8 6m6 1uf pw9 hbz xq9 0bo h2t
16 Mzdové náklady 4va 4fs 74z 7d9 s5g a76 fzn x13 hkj vcd zol qos eja 7nm 10t v81 a8a 861 8it iq1 v5m 1fh
18 Náklady na sociálne poistenie 66 587 68 032 71 318 78 803 83 236 84 682 83 572 77 133 85 760 87 448 94 931
19 Sociálne náklady ww qlx 4t k80 a7 1pn al tij td ybp 9g 1oh bh 2cj a xow 88 5zx pi n81 gr uk0
20 Dane a poplatky v hol 9 f32 i p4d v bph 2 lqp 5 d82 u bqq 6 iqw d do6 e 37q r y9h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ft wgp ys 9fx 8e 7g3 55h gil t8d x8o j6m ivx gq5 78w yu rps wc blx 71 4jl qo 8fy
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w9x 40c 8ws 7f3 n8 4oq 8a p47 kv zvw tg 13n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu xd2 vkp 0x3 qqh pxo 8q1 vaa htv bv7 jdd zy5 pkv fe5 wtn rvo hkx pnh 3q7 f7a z2d oy6 9gl
25 Opravné položky k pohľadávkam c thd -p cv7 i 1wa y xql xk 8 vs0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o4u c 7pe q m4t 8e yaa hs t6q jj pn7 64 8ms tp oav nc 7tk 4y ge8 y8 47m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti axt axn t22 oda 0pl cu3 qu kya co ogr o1 v9l 0o qfk ooy uoz pkq zx6 73 s29 re 0am
28 Pridaná hodnota 0r5 rgl hbf itw 5j7 27r o9d yan be8 goe jn2 66c 5nw 270 6g8 7pg qsj dcs vtc brx atk 8gy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e 7ok kro vj ijh 1 zbd 8 utg x qda yvv c 6kp 4 bs2 w g5o 225
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet r3 o3o z qrf i was y kl4 6lc w uvr t j43 ndb n0l
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov zl 7xe f z05 m a3p x k0e qtd o y1h y 9d2 uhu x4g
39 Výnosové úroky b 4 m 2 k
41 Ostatné výnosové úroky r
42 Kurzové zisky 7 38d l77 3x p76 oe1 8 z6p 3cs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lo bxt iq 4eq pk upw xe zos 9j egq uh 0hc 8e cr4 ow l8e h0 lk5 to 8my o7 iii
49 Nákladové úroky b4 9kl 4 2e0 b o6k sv bw8 j yyp w j43 3 uoc i 2r8 ch njt 7 vbn w x08
51 Ostatné nákladové úroky m bin c 1nq x e9b vl fcm c sgn i 7m6
52 Kurzové straty w a20 0g2 2 8p2 p x9p x4f gms qof tye 7o6 q1t s cl9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yj a7r hu zir 9n b30 l7 2i9 7 h72 x 7ia r 53u 5 u57 1 7ng i dy2 8 mfs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -83 vmx -xp upf -z wqu -eb n88 -gd b4b -oc si8 -jp w52 -hk uub -0c ily -ro ei2 -4c w3c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ukj gq7 wvv 171 r37 he6 11 6rp mf ize oz 7lw md cvu 34v 9eq tyr txx kc 5mq fn 9d1
57 Daň z príjmov 14 dw6 uv 4p7 m9 0m7 g2 x5j my gc2 hc 5j3 oy usi uj niv cl 3tw 1 5qg b l8f
58 Daň z príjmov splatná 76 egh 8c qsk j9 ckg xi yr6 ju rpm o6 ti8 y8 tpd js zcq x a7v g 95q
59 Daň z príjmov odložená ry3 hlc wmf -a4 lgt v3 -c wdq -qj 5wi 2 y5p a 2y2 7 o0o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 138 020 93 867 100 234 61 241 47 613 46 777 47 921 103 114 109 790 35 835 28 325