LARK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 495 1 448 184 1 572 840
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hef 1q5 mn6 f1v m c16 gyk g yvs kc5 l bez azf i ql1 5l2 g mn5 fr2
3 Tržby z predaja tovaru oh3 elc o82 glm zhc w3x q2h whq gwq 7i7 uh0 esq 7ol mce
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a9i cur rtt 3bg fv5 0mo t uin 43o 171 e6m wx3 b39 q ugi 24y
5 Tržby z predaja služieb 130 486 144 200 236 164
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aqu t ss5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hd p c64
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3kg le0 q92 xqq b ncg asy m erw ove e h0v 036 o hwy y6t r lk1 vfx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 938 201 613 132 385 207 949 223 685 239 338 248 030
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cpm dsz n1i f64 79j 110 5ku 5h1 ax5 47b 5s7 6ro uki 1xs
14 Služby pr eqb 64 cg1 c7 drp vz a15 fg 1og 72 mqe 2g 532
15 Osobné náklady bq8 dvq 2b2 nza q5a ig2 pgm irn 8zp u64 0zo dui 1bm lte
16 Mzdové náklady ecb 8zz chh ie6 qao wv6 dbw sb1 u2m ksy 5ck b9w fco emk
18 Náklady na sociálne poistenie 74 310 72 549 81 453 89 602 94 016 107 496 120 259
19 Sociálne náklady 5 br5 z 390 3 3lh v 8fj j tte 7 ac6 1 w9l
20 Dane a poplatky 7 i2y 2 d33 2 wea f 6to y kkp o lj2 k fd1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k lzh l ng4 0s avw fs td8 mw zef ur e8j 5g 7hf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 7vb dc 3oh tz o7q ry pg9 gr 6cq tn 05h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2dg zx5 csu w 8d8 0 vzy k 942 u 7my
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4b n81 o 6pm -fo oqq u w6a yy l9z r z5g l5 b3f
28 Pridaná hodnota mxl y00 u6p rsk vb1 3ek xdp 32b n7z as0 hqr 02w yyd ey1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 3wy e fvp 3a vef i q22 jhh rsk 8 86y
39 Výnosové úroky j 7
41 Ostatné výnosové úroky i w
42 Kurzové zisky l u ab
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v z9k 9 xc8 rr oty e a4o dzv zfy 0 rv7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zs m3m x b75 n 97l ea qzz h l5d j 0sg md dki
49 Nákladové úroky s lsz u 72c x 3do t gb8 c 355 b c52 u 47m
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 3 gf5 3 a9z c xr6 0 kz1 7 0ie p 7k2
52 Kurzové straty 1p 7b gf 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i cge v krx 8 y6m m uwz u ok5 d zzi w 5n2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 s5n -y 7o2 lk 7q1 -5 x7w -q ij1 -1 dcu -n9 82k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 ky3 5ts k 84v -8 jq4 o 32j n ofu -47
57 Daň z príjmov mxc x24 3 qrq c2s f byo k fpu c sz3
58 Daň z príjmov splatná 9y2 6nj r nrd jr3 m xap u i22 t y2m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 944 451 3 575 -3 167 366 192 -1 535