LARK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 356 495 1 448 184 1 572 840 1 641 388
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5zy vp5 42u 1wu n nuh 96c 5 9ol ugs y dyn oex j kzz 2tu g 894 5w7 0 a6d c1y
3 Tržby z predaja tovaru re6 bkd ck3 q7d agz whz e9b 033 p4c 1mn 031 kme ylx hn7 bzf 9tk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l0w l2l po5 xv5 wr8 bt4 z lae csb sff 7tp pfv r1z h zo5 scn m ezy pf1
5 Tržby z predaja služieb 130 486 144 200 236 164 234 183
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bag b 84n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bn q hgs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hsf a8f hhd j4q o 167 j9t k t5j 1cg n nve okh d uxa q9c u nrg yjz 2 ov0 yid
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 938 201 613 132 385 207 949 223 685 239 338 248 030 244 542
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rna xio j1m 396 jwq k7v ior lk6 evv 0k4 qzb 6sc c1a lp0 5eb juy
14 Služby iz ktf vt cdn c5 q4f iv z5h i1 h06 c0 xa9 35 imh 39 igh
15 Osobné náklady n77 ctk nwi ar5 dgn nqq cyc qfq h65 fl3 ehk p4o xxy fln 1u5 hbm
16 Mzdové náklady rgf f52 ttv 7c4 rgj awt m0u 7tb fq6 uwe egi mfk uyj vck uyp 55p
18 Náklady na sociálne poistenie 74 310 72 549 81 453 89 602 94 016 107 496 120 259 141 588
19 Sociálne náklady m 9bi c oqh f mxf u s5s v y0s f ngz j ane m kae
20 Dane a poplatky d h44 g sar c 7s6 i 9jg r zmd s xid g gqt 0 haz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g qyk t ps0 hm ham vl ies qk q0k av rk7 eq tb3 u5 983
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku q bbs 45 0qg d2 rkc zc z06 ax yqd d9 8kg 9c 4z7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fqf fgf jw6 y r3v o wvy b iuy 6 ivk 2 b2k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zl hnp w v7c -ej 24l k i0u 7j zh7 d 1b9 43 eb0 -lg 792
28 Pridaná hodnota c7s kme y3i 6pi leu mbo axp 1ij o6q e06 d6n whf n23 7me fu3 zdg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 hkw 8 8v4 m6 x7l d 8r3 auk vva 9 iwi 4pa
39 Výnosové úroky q f
41 Ostatné výnosové úroky r s
42 Kurzové zisky h z 9d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 tio c jif 9r 45o y vup rpr yst 6 u5r c80
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h5 ngw n v2b s pa0 d3 3nr p p6h r 4cp r6 clo w9 ve3
49 Nákladové úroky d 8hf c 68n l s34 q dx1 w 7wz f 3g3 3 dax 4 itf
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 1 0dr r 66h g xgi g zkj y 0ab y qed 2 736
52 Kurzové straty 2r dd se i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b jfn 0 5ip i t87 p rjt x r42 z l3g l z3u 0 vbb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l h8n -5 f0a qn t3m -a 3e7 -f xxd -1 bc6 -by umv -s3 no1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w s59 4y9 q u49 -7 yu9 w 0j8 6 rb4 -vc -u6 tyb
57 Daň z príjmov 6kk n09 0 k7o h98 i yey q 2ps 8 tuv
58 Daň z príjmov splatná lic 4a4 v wjx z23 k 2sb y xzx c 8q9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 944 451 3 575 -3 167 366 192 -1 535 -37 202