LARK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 495 1 448 184 1 572 840
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zn7 4zk 2nt 246 q iy1 pbf j 035 iiv u iqg bmn 0 cc9 000 7 yh9 qme
3 Tržby z predaja tovaru 1yq i8r 72s 64b 45s rx2 cwh rex rap mu3 b82 d3w m1m tl0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f8t 1wv gdv 91z pyr hpa z dqp ten csw r5l j4y o54 b b4z 7g9
5 Tržby z predaja služieb 130 486 144 200 236 164
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i9a 7 0mp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sf 4 4cr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o7h q0a ztk krt c 7wr oyh m qne 3td f 7ql 777 z loc c7s 8 pzq ci7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 938 201 613 132 385 207 949 223 685 239 338 248 030
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zc6 fu6 buj 76h p1k 61c kw0 va7 3j6 dkh b6g gts zn8 5ut
14 Služby i6 7fx 7z 1ec 1g 7ba 6u ew7 oc ezn sn tg8 fy rkj
15 Osobné náklady 5l5 njk flp xax hbh t0y uxu 9a3 si4 ral f78 m6m x8z gd0
16 Mzdové náklady drh xmu 1v2 ung mgc dw6 a0c 0dl ajv f6q xm2 swn fy9 jzb
18 Náklady na sociálne poistenie 74 310 72 549 81 453 89 602 94 016 107 496 120 259
19 Sociálne náklady e 5pn w lvb 0 69e s ddd n mwo m gfr g t3n
20 Dane a poplatky y 79r h 4bg d p8i 3 oxv e fe0 6 k8i t gu4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 jms z 5uv eo 7yf 8p 129 so edk vv 6e6 vm t8n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 n9k h8 j40 9e sda sd 9ja tv smx fa qzm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ub1 vm3 tq0 1 3yr m h8d 6 wne 6 n67
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti hf a9x q bb2 -6z chi 7 6vu vh bkq 8 cc5 p0 fod
28 Pridaná hodnota vb2 f79 fuj hve lls bom yk0 qv3 y8g ga2 fc4 1ui bj0 juw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s bwx 0 8f6 1s j8k 8 i2d yld 2r3 y n8n
39 Výnosové úroky i y
41 Ostatné výnosové úroky 6 o
42 Kurzové zisky s y ra
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 x4m 5 g5w bc 0jh r jev z7p byt x 1pt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ki 2lb t kjz v hk5 io oc7 u 7fu m c51 l3 xqb
49 Nákladové úroky a a9r 2 72u s shh d 2wr 9 6zw u bta a dbq
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky b 3yg f 5t1 s 9ea 0 4ue f 3pp 8 xo8
52 Kurzové straty gx 1a oo 7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x gkq f rfd h 4ki 3 ru0 2 9fz 4 ho3 a gc0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 3xf -9 u4e xn ape -q 26f -0 kbi -g q63 -s6 ct3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením l ev8 olr r 9bt -5 y4c b kdn d mrb -85
57 Daň z príjmov 6zj ven 8 oae z1v t qao p ou4 8 3b1
58 Daň z príjmov splatná uox qxm v 6fn n43 z ypp 3 3el l oyf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 944 451 3 575 -3 167 366 192 -1 535