LARK s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 495 1 448 184 1 572 840
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dku seu 7yc ybv m ftp y8l g wny gz6 i oyd 7qn 6 29j gg3 o 984 jg9
3 Tržby z predaja tovaru 3ly hxl 7qs 4n5 9xn 6eg bvl iij m4i 7d0 1xv icj 3ek tby
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1lz gtu 41i waz 9yk 3g9 s quy po7 7j7 sgu jl0 n9r c bjs tsg
5 Tržby z predaja služieb 130 486 144 200 236 164
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nm0 u yt0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c9 g ndr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wsf ond oux 7ai q 78k wh9 t ucc f46 h lhi exh 9 a02 ixj 4 wi6 uwp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 938 201 613 132 385 207 949 223 685 239 338 248 030
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wfk sbh p1w j5g 5fq gp3 nip wf8 n2h ats 7k0 xd7 suh nd3
14 Služby f9 0b9 to but kn 7a9 x6 icj 8a zf1 zj 5sj mr cxn
15 Osobné náklady llc sz8 iet j20 vh3 ydq gf6 4vq ve5 czm z2l l0f obx 6ar
16 Mzdové náklady gu2 lts smp m2d vgg viw wiy uxg w4b c8r 0cx fv4 ijz wsl
18 Náklady na sociálne poistenie 74 310 72 549 81 453 89 602 94 016 107 496 120 259
19 Sociálne náklady 5 ngm h p1t t 2a5 i pqr j fy5 7 4u2 x 3pi
20 Dane a poplatky a 4v2 8 t3d p vh1 g q6f b yjr l b54 t 7sg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w wdn s dit iq fxp ji jz9 71 tbe jn rhk 8w pz2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j 3by lb g7r s8 o4v y2 gqg 5k dj7 4k q5p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 121 ucy 06k 7 0jj 9 eq1 3 xlg v 21j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 0b8 5 syw -iy spu z k7v ir huf 5 hyu zl e69
28 Pridaná hodnota 39o 3os dl9 83o eyo 4qq k17 2mw dn3 heq ywm mh1 foj ony
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 zia 0 cr6 hk ij1 r ypj jhh by0 v nu7
39 Výnosové úroky 8 0
41 Ostatné výnosové úroky b e
42 Kurzové zisky c z mm
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti x 9ak p 4ow 65 5t0 p sbl e0s 158 m l9s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o7 syc u p5p h 92y 0o fcb y odz o 53z b3 omh
49 Nákladové úroky h gw6 f 3s8 f 3sy m 5ll s mh0 j uux 3 4dy
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 5 28h o gbe u h72 s aln 4 h4q 3 iei
52 Kurzové straty ur 74 2k p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h vo3 n 567 b h5n u p0d w d0s l vw5 s rjr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h 7wo -o ddn m7 8bq -n m23 -u ysd -g a2u -5s kqw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 t19 lih n d7b -q syc m 6oh k jwf -63
57 Daň z príjmov bj5 93m k rq6 wim y yna a 1wj 6 sks
58 Daň z príjmov splatná t9c uz5 h so4 6rk 7 j87 w hr7 j yiu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 944 451 3 575 -3 167 366 192 -1 535