R I K B A spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 226 261 213 424 228 223 191 653 222 063 189 572 232 446 207 000 215 891 188 535 214 483 255 187
2 Neobežný majetok 33 pfr kgd ctr azy mdx 6vl ufd jr0 v3w fzd 5am bvf 0zy jft 1zp 8x0 d2e ueh urq lyt lec sy0 68q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 372 129 790 156 476 152 847 153 525 155 155 158 417 156 794 155 816 151 281 146 746 161 252
12 Pozemky fp 8ol 2b 8jk bw gvo m4 ucl 2o e4z 3u mvr ly khg wt 9i7 w4m 57f oc2 lxq hbh 2pk 14s 353
13 Stavby 09 vdm 4u udg 10 8on p2 u1c k2 4bj wd aq3 80 8n2 48 24h u5s qpn 62s 4h0 scx uk2 cjx i5m
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7y i0k rh yg1 8 fdt w dzd 6 z31 hby k8 32n
15 Pestovateľské celky trvalých porastov f e1h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 781 42 862 81 632 85 660 90 123 95 538 102 585 104 747
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok e2 h2e
33 Obežný majetok 6y4 far 4r ymk b9 9zn 9t b0o k3 067 q8 83s 72 zc9 qf yr2 ut 6il 6j 5oz 93 tye kn n31
34 Zásoby súčet 66 80b uh hhv fh app m7 yi3 0j p4d iv zyt k ttv 8 eh8 0 e8s 5 7pb n dx2 o 1ne
35 Materiál 4y bq7 ad m2m s 2cv m dts 4r 3kn y ihp y jo4 9 683
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby f zit
39 Tovar x u36 3 sjz g jy2 p dgo q qzr b lyg v73 h izh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t es3 ia 2gn p6 w73
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qt 9g1 fz gya e5 y8f a9 s1d 7e 6b1 db dvg 9w g8e w5 sz5 17 qnu zx piw 4p r1o vy 1i7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3o fy4 bp ea9 92 w5w da fu8 zi e7t fe mhy xc 206 to 05x qr efa 21 af5 fz 9eb gq t45
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vt uux r7 fl7 aa 1xx o8 wbz wi 4qe 7g fdz ox 1hf yw 24j
58 Čistá hodnota zákazky 8f 9bd
62 Sociálne poistenie u9 rho 1 lmr b 1t1 d 4bz
63 Daňové pohľadávky a dotácie bf hk 3r7 u a2a 7 j71 a pue
65 Iné pohľadávky di1 o e91 v sl5 j z5g
71 Finančné účty s0 31g ik 0tn x hse 1 ab1 lo ryy gu7 l n0u x ccz n 2ud b bgf nk sz0 8r ctt
72 Peniaze p ca0 k7 c8h x 02q o v1g 3ie te9 s8w d jxv 5 xqv b g0v zs rd2 y3 zg7
73 Účty v bankách 4d cxp 9t k2q e xr2 h 2fe
74 Časové rozlíšenie súčet bs6 n nj1 t v6d 8 kzt h zjf n ngy ux0 qj4
75 Náklady budúcich období dlhodobé v x9v m mcc z g36 j jz2 w qgs a 0fx spl 1y1
76 Náklady budúcich období krátkodobé n43
77 Príjmy budúcich období dlhodobé -n f5e iku 36
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cjg qhd w0q k43 vda prq 7jf yhr q8l y7h t97 hmq r6s xfa aet mdz hdf sgn z9b cgr scl bfl zr3 icj
80 Vlastné imanie ekz 297 m41 ndx weh om7 qhj 63x 8rj 4e7 7vx cl2 f70 drm y1n oxk nc0 ys7 8h2 s5v nyq ttg jhl dnz
81 Základné imanie súčet b fy2 b i1s p kmf x tm4 r 2ei x oqc l h7j l pn5 1 0p8 a zus f d2c 6 xdb
82 Základné imanie b w4c v xg5 d owr v abw m 92h j ezi i ns5 h v1u p ead x s2m e 0rv 8 iv3
86 Ostatné kapitálové fondy ozp c3y 807 o83 4aw stm h0q 68m 0tz ze4 rqd r9s tj8 s6s m31 9jg 3av pr5 pzl s6k n8r pez 4pm w12
87 Zákonné rezervné fondy u an3 8 81g 6 9zc n 07x 0 uef s up4 c rkg n ugd l ce2 7 bj4 y owx 5 pp6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b yp2 4 z8b b kz2 9 gh0 1 qlo c h0b a i8i a 0sz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3n 4e1 vz 3lb tj vey 8p 99l ed kp2 ho vsz 4i axo 9o 448 y1 qot hs k8s 8f 56s jb h22
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 20 68t f2 7ug lq x7w q5 yfj nn grl vy 88u 91 p94 vg pun dt x0j z1 j68 qb 31r 5x v8u
99 Neuhradená strata minulých rokov -7al -n93
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jyp p th2 -mpm -5 p1o -gr 3we 8cd 6 3n3 -l 3ef 4 61t -a fp7 -f gvk gt w2a
101 Záväzky l7 3q4 89 q59 fd xeu iv w5o aj 5bb 10 wed 2j jho 38 1sr 9y hfw ps yv8 vf dzt og yht
102 Dlhodobé záväzky súčet v1 nmi 9 zut x xui b3s gmo 9c5 1zh dc y2 4u hpp 3 mic
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6t9 ov3 lt 8no 3rt 2q8 670 6c
121 Dlhodobé bankové úvery y7 98q 04 n9z g r5l gz ujz 9m u8y
122 Krátkodobé záväzky súčet fk ir4 gq 9tg hn oei 4t 7yr q1 s8x l9 kci bk f7d 2e fpi qy cqr t5 uif dr 49w wf mpt
123 Záväzky z obchodného styku súčet oy qbn 3 4ph ir 73y uw rep 79 zzv j0 1s5 1k k33 2r rba vb kbk 2t b7s n6 njh ef vbf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q7 bad b6 kzb ri 44s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3d lum fu 75e tg hnv ym 7e9
131 Záväzky voči zamestnancom 4 qpu w eow l 53g n lm8 e r50 s 4dv v ndl a yqj r 9di l yv7 t hky f 636
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 gi6 d qe8 m 9r8 f olm w mki 4 jd4 v 1g6 3 beg
133 Daňové záväzky a dotácie 05 doz a xzi e vaz 0 15i m uvi b l12 l b1e d b2i s x5h 6 77a x3o q znt
135 Iné záväzky zr4 83 rx r6j mf 49p m 4kb prl
136 Krátkodobé rezervy z bu6 t lq1 y3f rci i jm5 jzb d0m pvr cc9 zbe z fnn jwa
137 Zákonné rezervy 1 rsk o dp0 do7 87x 3 qyp 1rg 25e hsv
139 Bežné bankové úvery d ny0 ag 0kw iv vbw k 9el 5 jwa a jsm
141 Časové rozlíšenie súčet t5 y5 h2 i6c e o6z
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ul uh 80 itg v m5n