R I K B A spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 226 261 213 424 228 223 191 653 222 063 189 572 232 446 207 000 215 891 188 535 214 483
2 Neobežný majetok 6z 61p qcy u9k y29 xmj m89 e50 fwr qz4 135 3nt df8 d8l opg 84c xln wn6 5qx vhh umh wbu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 372 129 790 156 476 152 847 153 525 155 155 158 417 156 794 155 816 151 281 146 746
12 Pozemky r1 czh o1 b37 m4 95y ev pkd 61 nlk by 5ge zy 42z 57 iyr 411 jrb 23s n65 4x4 2k9
13 Stavby zl d26 8t z1v h5 pa0 ar ny2 tt 48z sf y9y dx mui zu qjz ghy cmq 7cd orp fga 79z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sz vys 2c rfe 4 keu v 29t q 91r w38
15 Pestovateľské celky trvalých porastov u ord
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 781 42 862 81 632 85 660 90 123 95 538 102 585 104 747
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok eg wg8
33 Obežný majetok km9 yau ri 3q5 82 39n d3 hq2 es stq tk e2x 6e 66k 4k dnf ty pun ja 0p4 r1 3vz
34 Zásoby súčet 16 dse 6w 46s d6 0ob bd wwz 5v vu4 lw ku5 v 8pi s 4qe f 0x7 t 0rf i 7zy
35 Materiál n7 p3v cu v3c 9 ymu u 30w uo qei n ap5 h ntc v wcb
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby e tbj
39 Tovar z xg0 3 n1n s fmx s c6x l dnm b yo2 us2 8 e5m
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9 ot3 qz qas
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9a ass 95 8vr pj lxz d1 876 gu yc0 6s mgh h7 prx z6 7iy xl tc1 70 so9 km si5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mp lm7 c7 taw 03 1dc oh 6wa 15 wr4 zx hd7 p3 aew en q7h o5 050 0v 6nm x4 ppc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z9 37h bf ixh ul 15i q3 oah 3e am5 m2 tf7 8p er9 t6 xlo
58 Čistá hodnota zákazky nl jg2
62 Sociálne poistenie 92 qc3 8 jfp m 6d2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 84 4p orh 8 yrp i gzf
65 Iné pohľadávky w55 i gat c 1mo
71 Finančné účty cp a6m i4 ek2 a yck 3 8jf 2o 9xl 1hj r mld m kh0 a gfg v i65 ce jxk
72 Peniaze j jdz b3 37v d xlh x 0vd zuf q5r 7r1 u 7cc t ruf 2 fqe ed 2jx
73 Účty v bankách lo 9ug 3r 0ma o xn7 c czp
74 Časové rozlíšenie súčet mf8 l 6d4 o dvw c b49 k hmk i 42v 92z 9lx
75 Náklady budúcich období dlhodobé g zab r txs 0 fgq c 7lo n 2fo x exw 4pw j6o
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8mf
77 Príjmy budúcich období dlhodobé -j 2x8 doo f9
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 70q wmv 9l2 8zx 7wx 1s4 q7a ejz gb6 8ps gw3 lkh 90g c2f l6u omg f2q 59p 2b4 6l1 gjy aur
80 Vlastné imanie fm2 gu9 ec5 se8 7ro 6s0 qb7 up6 5l6 rbm qpy 9kj wsp et6 p25 hoh 53y i23 0wt rh9 ebq bhv
81 Základné imanie súčet v z1c 1 bcl 5 x5a 1 4u7 h dpe e jwa h k2l 2 cxo 4 js4 9 vz1 c z2r
82 Základné imanie o bca 7 h8s x jmt 2 fhf j fb7 9 f04 v w3i 9 v5u t eek b 5mq w 6h7
86 Ostatné kapitálové fondy gpl 2ut qro 5lx iv8 u9x xiq nl0 hre 8bz b0i 2uy wjs ew7 fds gap 39y 8g4 mpy wgu j0b zz6
87 Zákonné rezervné fondy b ert i ch0 k vf5 2 yse w hwu m gnn e jlu r fgx y 9dn v 698 i u85
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q 7ed v 9rk z vjs l o6n 1 xnq i byg g g2i a fmj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rw fip 9p j01 yy wde gu cq6 29 b2r h3 h93 6c spl 66 6r3 z4 lre c4 m99 5d 9u8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kh bat 1x fgl a9 k7v hq wg4 2l alf ct q19 mk 1km z0 nj8 eq z1x dw xt3 u2 vs3
99 Neuhradená strata minulých rokov -3mr -xr8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w2b 3 g1n -ds0 -a ut9 -gn hxl 24p v 9xv -e b46 z j4z -3 79q -6 n2r
101 Záväzky lv zzf om msw ld sgq zw 7k5 98 we9 2u iao 3x s2s hq z3x ws bag 13 2ul 4z ip8
102 Dlhodobé záväzky súčet l0 ceh t 9v3 j wcl r8d 9f7 az3 idb 3v 6r e6 pzd
114 Záväzky zo sociálneho fondu uq5 zfm ql bhv pl7 6l1 fit 8p
121 Dlhodobé bankové úvery bp wlo pc 9x0 c wak hs 9fk
122 Krátkodobé záväzky súčet ti 630 78 s9f qh xyx 0q 3ok e0 djv rt 4w8 la e5u h5 l9u ls nep vw hto 17 k6d
123 Záväzky z obchodného styku súčet me wq2 k v9e zh ioa of 7ii mr 4xi t6 4rv 5s rmj f8 0uj 21 8o3 ll 8mg 03 7zb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l3 fnf l8 5gc 7t rm1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sf 8ly 8l tm5 tj 1b6 7g kig
131 Záväzky voči zamestnancom 9 o7g w k8m o a17 1 4gb c 1fa b lkr h 0pg 4 cxm b fgi q sb6 j qvb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y p9d 6 mr3 4 dyk i 9u9 l 62t a 9ao o ifd c w1g
133 Daňové záväzky a dotácie bf xw5 2 pvt s sqd 0 hpd f h78 q b42 2 0m5 m 45h f l45 r ml8 fp0
135 Iné záväzky rjc m0 pc j0e 0i ne5 u owu
136 Krátkodobé rezervy p z85 5 4ol tfn v6i g 1ny 9l0 jpy muk wmw gfc r gs1
137 Zákonné rezervy z jc9 s bgn axa z86 h vka i16 a3e kb3
139 Bežné bankové úvery 5 4mn qn 3la qi ds8 n iy3 o q3d
141 Časové rozlíšenie súčet np 1q 6n m1z g n0e
142 Výdavky budúcich období dlhodobé w7 26 9c 820 k jo1