R I K B A spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 236 621 276 786 242 321
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7wx rb5 nvu nsd qwo j0g wwr k21 kw7 ymh b1o mu7 glc p05 h1d iq7 owj wes 22c jvm 19w rju
3 Tržby z predaja tovaru 7s hkz sf ov8 1w 7t1 pj 81n 56 hdf a 8t9 m t5l v 53l b sqk f it9 8 v77
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z0l ujh 4cw 0v7 vum 69g 8fu wyx ftv ow9 2f2 t6x x7v wpl 5pt cdh
5 Tržby z predaja služieb 229 294 274 415 239 404
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sxt koq l h x5x b 3nr 46k
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ccy 7ww sky c1o ynd n54 sq3 a7w a2m m8k sjk eor 283 2bu 5tl e58 z5w ify tc1 dey fm9 g7k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 682 22 568 20 061 13 836 36 329 6 122 2 107 2 177 5 723 3 544 1 059
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d3s xjq w3f jrq clk rx7 3oa kd0 rk vo9 4zb 4f1 u9c hxo fky abq tdq 1af 07x vlm q6u rbr
14 Služby 4f em5 n5 891 ca bii qm 34w yt ayi ci 0g2 mo rkc s2 r74 gj zci 73 qhs s2 bb8
15 Osobné náklady 5o gg7 89 rye vj r37 4u te2 m5 bks 3o pvs k7 eds da zac y1 qrw v7 t3h o0 xn3
16 Mzdové náklady 4g yt2 eb lsa 90 t7b ds 9dn ff fu4 24 x53 60 cy1 8o c8g
18 Náklady na sociálne poistenie 16 088 10 647 11 600 11 082 11 430 12 059 13 088 10 604
19 Sociálne náklady m lw6 s huq s 0b3 9 vvu m qgr 9 doj t 9fh w js0
20 Dane a poplatky w 2xe n rcp e m5f w in8 y bdz o 58n j mxr j 6n1 0 w06 6 uyd 5 z3r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m7 rle z xu1 bj z9p z d2d d 63s t mbt 8 pcl g n4h p oet q gq2 s sdt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g fj4 y g2i x xd9
25 Opravné položky k pohľadávkam r 3s2 3 hr4 s gyw -238 3vf -8fx be -3 v4r 16
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n ky3 t u7w ko9 j 5r0 bqd l9t sre d ptl a 31x w dsy x mgd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y 75d n z8a a 3jz i 3w2 -g p0n m ul2 ew 5wf j roi 9 r3y -v 9fp -4 k5p
28 Pridaná hodnota vd v5v 6a 5v8 8l 9qv dn uja nf coq l1 3uo io tp0 dh au2 yo f96 pq oeo xu 717
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 5o g 8 5 5 1 w ya6
39 Výnosové úroky g t r a 6 z nsa
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p
42 Kurzové zisky t pj a 6 6 2 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 b6t 3 tji x hnd w 7r0 3 hkl a 9se i p6d w 2m4 oez i5l 1 voy
49 Nákladové úroky cb5 n 1qd r n38 a 8ie 9 k24 fcd 8s8 xi 1 1 05r
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 3hj plc xa
52 Kurzové straty uvz q ye dy qd 7cg 95d vh3 iav
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 n5k 1 509 y i5h k lq2 2 4ib i elo c pka p aaf 546 hta 5b7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 ssm -m jy0 -5 0vv -v vyr -g aq2 -d 2r9 -o num -y kjd -koy -kf7 -y k0y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -56t a kjz mvq -p zqg -s1 pa3 1h2 z dab -9zg o hzx -m ut9 -i ump
57 Daň z príjmov 8p4 b a8t 5b q 1vv kza td0 i73
58 Daň z príjmov splatná uz0 a sfd j1 r 7mc ftl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -677 2 895 -333 -4 936 -10 897 200 7 596 -1 503 5 969 -2 923 -7 070