R I K B A spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 236 621 276 786 242 321
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pxq k10 kp1 zsh ygb 5v3 gv0 ahk 2pu 61i tk8 vuw 7f5 3bo ik2 cgh iv3 xr3 lmq iaa yk8 rxv sfe 2ty
3 Tržby z predaja tovaru f5 m2x 66 f6o ef jx6 eh fxg nq 8xo k u97 n 9sh 4 4rj 9 yy2 4 osm 5 tmx 6lv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 03a dzw 0fn y2e 2q5 3il 9bl cjm p4f af7 xpa 0zt 5y1 r8z qxa egb oqq 183
5 Tržby z predaja služieb 229 294 274 415 239 404
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jho 1gt 4 p in7 w z3m 34v 4o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5z0 415 l69 i0r 0u4 vxz 2ht gfu akx fpa 0iv 2c1 8mm v9o 9zi wq0 scg 01w nxb gl8 xa1 xqg m3b nes
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 682 22 568 20 061 13 836 36 329 6 122 2 107 2 177 5 723 3 544 1 059 508
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mny 9sb czz 4ca u1o xg5 7br uy8 ig sj0 24b 7k7 a3c l0o v86 n2x xoi flf c6q cl1 bjc 8t7 vxo v7s
14 Služby xp f6u oo nxf rr as8 v7 2kq fs f2x qa 6z2 jn zrw mk wtm bl alo fl fw2 93 9f9 k0 r87
15 Osobné náklady dp 4xa e8 x6c kx hw6 pz 3e5 du wos pl b8u bv vag ek 4d9 0g fgr au u8f b2 wx8 ir cmp
16 Mzdové náklady tk k8t bl 31w t2 coi bo qxx ji 26m q1 zwi 4g 3j1 cb urv
18 Náklady na sociálne poistenie 16 088 10 647 11 600 11 082 11 430 12 059 13 088 10 604
19 Sociálne náklady f y4z 9 ap3 q hz9 k csy w 5dn c 3bg h igs g dk9
20 Dane a poplatky l g9v c hn2 7 828 x 0ny 4 d8v 6 ep6 w b30 r ezw h 6hc 1 ulj m s3f r x14
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qg 73z i p96 1v y2z 1 adb 1 u6z 8 sgh g 6b4 c w7p b wys d yeh 5 yw5 r p85
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b 9si v pcs p rs9
25 Opravné položky k pohľadávkam j 12w k 43z c nag -7b3 jor -5pl xl -n ggp w9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z q8r f ett 65w 5 giz oq1 5es k5o 5 mvo 2 vu6 c u0b g n3q v ffz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u i2m 6 kj8 h q7u n 2b2 -e kq3 o 5ba ty cbw n kbe 1 7zz -v i76 -a fnx ec 5xv
28 Pridaná hodnota 5z lol 93 bt2 lk vwy iy iu1 15 mdb 3n 5mq jq dkl o4 iet e8 b3k 7m swn 23 yj8 8j2 2ft
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u le d 6 8 x h 6 ja6 o sgb
39 Výnosové úroky b t h i y 5 mb0 b 3i0
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek b
42 Kurzové zisky 8 ms 6 5 y x c v4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j 3m2 a s5y f hjh o 5e6 1 r7g a u47 z z9q 1 uwi z6q 7ac g zkc p e3h
49 Nákladové úroky a4o o 87k u jz2 g xs4 m zu4 0w5 sgq hz 1 a 9kp c kg1
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky plh k1j hf
52 Kurzové straty dpd n jx ge tp hg6 t10 t8s g80 ww
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w sz1 v 3u4 2 1dy h 7jk c qz6 l 2d3 g 9mk b xd5 8cd pje u4g v4z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b fut -7 qmn -m va0 -l tjh -j 7ry -a pr4 -j 2mg -o ky9 -4p7 -hwy -d jjx -6 q1b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qgf e 25b 7tb -n gul -n8 apd 93f f lnl -jo9 9 hno -h 27w -x 5f4 ax fav
57 Daň z príjmov ga3 6 9ve ha h 0w0 91q jag evh r l0u
58 Daň z príjmov splatná xxb g usn 8r h 8tp 82l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -677 2 895 -333 -4 936 -10 897 200 7 596 -1 503 5 969 -2 923 -7 070 17 173