BIOPLANT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
36728/R
Dátum vzniku
20.08.1992
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
9 959,00 €
Predmety činnosti
 • výroba nápojov (od 8.7.2020)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 23.3.2018)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 23.3.2018)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 23.3.2018)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 23.3.2018)
 • chov rýb (od 11.5.2011)
 • rybolov, služby v rámci rybolovu (od 11.5.2011)
 • skladovanie (od 24.4.2008)
 • spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny (od 24.4.2008)
 • poľnohospodárska činnosť, výroba, výskum, šľachtenie záhr. plodín, obchodná činnosť, poradenská, projekčná činnosť v záhr.problematike (od 20.8.1992)
 • maloobchod a veľkoobchod so zahradníckymi potrebami, gumárenskými výrobkami používanými v zahradníctve, strojmi, drobnou mechanizáciou, náradím vrátane náhradných dielov a súčiastok používaných v záhradníckej výrobe a výrobky priemyslu umelých hmôt, priemyslovo stavebných hmôt, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklenárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu pre záhradnícke a záhradkárske účely, potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych produktov. Inžinierska a projekčná činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene. Technicko-technologické poradenstvo pre špecializované poľnohospodárske podniky. Sprostredkovateľská činnosť v uvedenom predmete podnikania. (od 20.8.1992)
 • Obchod.činn. s chem. výrobk. použ. v záhradn. (od 20.8.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2002 o zosúladení spoločenskej zmluvy so zák.č. 500/2001 Z.z. a jej nahradení zakladateľskou listinou, dodatok č.9.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.12.2001 schválilo zmenu konateľov spoločnosti.
 • Dodatok č. 8 zo dňa 20.12.2000 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: GOLD PLANT, spol. s r.o., na: BIOPLANT, s.r.o., a zmena sídla z: Veselé pri Piešťanoch 334 na: Ostratice 333).
 • Dodatok č. 7 zo dňa 07.09.2000 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 6 zo dňa 13.10.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 5 zo dňa 25.03.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 4 zo dňa 06.05.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 18.03.1998 a 19.03.1998.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 21.01.1997 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.12.1996.
 • Dodatok č.1 zo dňa 24.11.1995 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 5132
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1992 podľa §§ 105-153 Zák. č. d513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 5132
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Rozhodnutie č. 1/2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Správa audítora za r. 2006
 • Rozhodnutie spoločníka č.2/2007
 • Dodatok č.2/
 • Zápisnica č. 1/2008 z VZ
 • Živnostenský list
 • Úplné znenie zakl.listiny
 • Rozhodnutie č. 1/2008
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora 2007
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Rozhodnutie spoločníka č. 1/2010
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účt. závierkou za rok 2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Správa o overení súladu VS s ÚZ/2011
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika spolocnosti
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny spolocnosti
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/2019
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie o Dodatku č. 9
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2017.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 2
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Úplné znenie zakl. listiny
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Rozhodnutie spoločníka č. 2/2005
 • Účtovná závierka za r.2004, rozhodnutie 1/2005
 • Účtovná závierka za r. 2003,rozhodnutie 1/2004
 • Účtovná závierka za rok 2002, Rozhodnutie č. 1/03 zo dňa 14012003
 • Účtovná závierka za r. 2001
 • Zakladateľská listina
Dátum aktualizácie
28.11.2021
Domény