RPL, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19023/R
Dátum vzniku
08.10.1992
Konanie menom spoločnosti
Samostatne.
Základné imanie
1 423 993,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu živnosti voľnej) (od 2.7.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu živnosti voľnej) (od 2.7.1997)
 • zobraziť ukončené
 • sprostr.obchodu mimo činnosti vyžadujúcich zvláštne povolenie (od 8.10.1992 do 9.6.2010)
 • výroba obuvi a koženej galantérie (od 8.10.1992 do 9.6.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Jozef Robel
  Romanova 1669/28
  85102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.07.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Podľa zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 01.02.2005, ktorá nadobudla účinky dňa 01.02.2005 spoločnosť RPL, spol.s r.o. ako kupujúci kúpila podnik predávajúceho IDEA MODA s.r.o. so sídlom Nám. SNP 186, 958 01 Partizánske, IČO: 31 433 782, zapísaná v OR súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 15640/N.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.3.2003 schválilo zníženie základného imania na sumu 7.258.000,- Sk. Zníženie základného imania sa zapisuje za splnenia podmienok podľa § 147 ods. 1,2 Obch. zák., pričom žiadny z veriteľov neprihlásil včas svoje pohľadávky na zabezpečenie. Spoločenská zmluva zo dňa 2.9.2003, ktorá nahrádza a ruší doterajšiu spoločenskú zmluvu a jej zmeny a dodatky.
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 2.7.1992 v znení platných zmien a dodatkov, prijaté rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20.2.2002 v súlade s novelou Obchodného zákonníka.
 • Rozhodnutie MVZ spoločností o zvýšení základného imania zo dňa 7.11.2000, schválenie dodatku č. 8 k spoločenskej zmluve.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.6.2000 schválilo zmenu o prevode obchodných podielov, vzalo na vedomie odstúpenie konateľa a zvolilo nového konateľa, rozhodlo o zrušení irganizačnej zložky - odštepného závodu, Rozsudok Okresného súdu v Partizánskom č.k. 5Nc 563/00 - 13 zo dňa 4.8.2000, schválilo dodatok č.7 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie dňa 17.6.1998 schválilo Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve - úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.6.1998.
 • Valné zhromaždenie dňa 13.2.1998 rozhodlo o vymenovaní nového konateľa spoločnosti.
 • Valné zhromaždenie dňa 06.11.1996 a 20.02.1997 prijalo dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1995. Stary spis: S.r.o. 1257
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Stary spis: S.r.o. 1257
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 06.04.1994. Stary spis: S.r.o. 1257
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.7.1992 podľa §§ 105-153 Zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1257
Uložené listiny
 • Zápisncia z MVZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z MVZ, prez. listina
 • Zápisnica z MVz
 • Rozhodnutie VZ
 • Výpis uznesení z rokovania mimor. val. zhromaždenia, Prez. listina
 • Výpis uznesení zo dňa 04.09.2003
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spoloč.zmluvy
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • Podpisový vzor konateľa - Jozef Robel
 • Správa audítora,k Účtovná závierka za r. 2001
 • výročná správa za r. 2004
 • správa audítora z overenia účtovnej závierky za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora za r. 2007
 • Správa nez. audítora
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.doc
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Výročná správa za rok 2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.doc
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 2.doc
 • Správa audítora r. 2006 z overenia účtovnej závierky
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005, správa audítora
 • Výročná správa za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Správa audítora k 31.12.2002
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa spoločnosti 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Výpis z uznesenia z MVZ, PL
 • Zápisnica z VZ, PL
 • Výpis uznesenie z MVZ, PL
 • Výpis zo živ. registra
 • Vyhlásenie
Dátum aktualizácie
29.11.2022
Domény