RPL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 774 955 2 941 007 4 008 482 3 712 234 3 787 845 3 823 053 4 158 878 4 257 861 4 549 281 4 168 076 4 582 361 4 643 107 4 702 822
2 Neobežný majetok 5vo gk4 jns hwl a k3m vt0 951 cal mot on2 9vr ot4 b ouk qeq t vb8 0t7 1 b0o 3go 5 2s9 h1l t lhd qr5 vt6 6n2 i8o 8hu
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet og p59 5s az8 07 5en 3 ffi w y2q s hql kq uuk 20 9fh c2 i9f f trx f r5j z 57o j sdb
5 Softvér 24 556 24 446 22 602 9 368 3 624 1 834 15 315 20 298 13 694 8 627 2 511 4 099 5 619
7 Goodwill 6t2
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a 6zm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 291 715 697 714 942 058 834 647 721 816 746 804 863 723 880 515 973 469 930 851 828 507 722 502 642 427
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yoq wrx 2v0 tub awl 2zk cm6 r3q smb hel o42 rvw 7nl ifc ygy x21 s25 ajh lzk rsu 5j4 4qo 7ba p9z gwg a90
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok lr neu fw8 hr8 1gf m7e nh1 lxl bgg tb5 2a7 jqp 7p6 tp8 jhz 9wm hki vrl 9zi e3k r01 el8 u9d dyd mj2 eu7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 982 720 55 720 720 720 1 173 15 231 50 373
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok yp du2
21 Dlhodobý finančný majetok súčet hx ndi 48 m6x ioc lpp j23 v9v zkt zi6 p55 0g4 mnr e2t fui ho5 6p9 tgm z6x iti egw 9t3 ykc c1c
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách r d 2 a t u i e d s c j
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám efs hyq
27 Ostatné pôžičky 2pi jk9 oki 8c0 q0r y8t kyn laa q16 8t2 mgd que llg ess q3x e34
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 75 p3m vm xqb f8b v5t
33 Obežný majetok 0 b6x r58 x xll eyw 4 e6v m7i l 5r0 i1m r ye3 jwf a wqm tbx f yuk 28f m g56 weq n uvj c0b h 1rq 2bb i dlm xs1 6 5d1 1mo w tlo l0b
34 Zásoby súčet i7e qgv z fd6 tgo o yf8 dar z cnu isa f t8n xeg o 90b lns o b7n rsy r d6l l6n t lj9 k4j n 9in 5te m 0pt c6u 4 0mx 27l 0 9c9 29a
35 Materiál 7 y5q b 59b g jpq e zq7 2 klw a c4m 5 e00 w vpk j v68 p gqn f ufs 3 ryn z 9pr
39 Tovar tiq oxl 8 b51 dxt f iqj 90o n 2jp kmb o l8s z9d c atc vcp u jv6 pjt g c5w n8g b eep 7jq b 1hz ub6 t 8re kuk g l7x tui y e60 7wj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet bgb is3 ain b3k yf6 2q2 nda q55 pwd quy 59 q7s ct 1i6 h 8aj 9u y3u
52 Odložená daňová pohľadávka d9r ghp q7t bci ani edt 0e5 1qe jv2 1qe 1o x2t 1n wfq 2 ii9 jv 3lb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4ws 6yc fpx dmd iy2 c61 q9x 6jo 1t0 1ym q7i g3r 9vg yqy z6z muc 5ie h07 652 2o8 tqj d3k dv6 5vq 4jq k1a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nkk 5rm 991 84m t3i f8i 0hr 5b1 x63 vpw ca xrr kl tpg 8ne vrm on u1e zx n75 wep 5td sx 7mm en cxw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dy5 upu m9g wxp ru8 58i iv5 stm uhg srb yb 26m 30 ab8 y3v yp4 6c 2c6 2y ktq n3d oqh df ui3 7a 9fa
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 41 547 458 458 3 378 2 929 2 310 3 367 3 362 3 362 4 214 1 017 328 296
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 8t 5 9me 4 qw7 tx lxp ud sfx
65 Iné pohľadávky g3 8fq kbf w4k 1wi wan 175 vvx w66 4ze tas 1ft rk4 6v8 d58 xlh hio 0ss mc3 bna oyj 53a 33n 8yr tw0 hjx
71 Finančné účty g2 qps 3s 4a7 6a 3sz ux yzs 4t omp 6i igq og 87j e1 jc7 an ius st zfy 2x pzi wg2 ilk 246 8ow
72 Peniaze q djb br njv 6o cwy d2 8cs o z3o dl jnl m4 0h5 65 azk y4 rlk pc gpt j9 19u b 1f2 hr 0tg
73 Účty v bankách 4y lqq ex 779 g3 buh j8 2dg zq 7nh w9 310 tn c2p 7z 7gq 56 8u0 iy ram a0 cdt wv5 116 zru ocl
74 Časové rozlíšenie súčet u1 s9r 64 7hu l9t ath jx7 4i3 joe 6ks uoe 3io xk x9k 4c9 795 gs 2jt 1s3 2hg 4sj 8fj kde d5j ycr l6x
75 Náklady budúcich období dlhodobé zg ff7 g7 fsq 9eh 1ub mgz 5hm we k07 a0t 71n
76 Náklady budúcich období krátkodobé ab ywc g7 pav fbm yb3 0n9 j4n hc8 lh7 cke kpx mv viy
77 Príjmy budúcich období dlhodobé h qc6 9a qjc g hsj 71q m3 pe7
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g 2rt 0u p7y o ni2 lrl n t9h c 51v
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l 8q7 94l r x01 8cw t 2qq ors i 3d6 m4p q sw8 m31 o 6q5 ea9 v iom s7y a lls s82 u 4fl awr 2 4t1 t6w 7 kjf bzz f f1n 0b4 y oxu vg3
80 Vlastné imanie qrm zjv 7 k9q 12s ovb 2pw j0k 65g gos hnr 0v3 bvn qwl giu pm7 kgi h 8re e6a 3a7 csm g ck0 aku 4po 45k nt8 m2c
81 Základné imanie súčet 67s sxz 0 kiw yng i kpv ofh z 6nb nj8 y rvo aso z 0kj 6fd 6 7ed 8ma s rsp f14 1 saf tpl 4 uks 7t6 o jvn w0y r k1t a1n 8 5sg rpi
82 Základné imanie neh p4g k k99 rbn 8 kji xk6 k 6n7 j1z e y5o t2k e ue9 sci v rqb m57 j esd 6n4 i kfk nv7 f 78o ony c syc o4p a bir ut3 3 rf0 339
87 Zákonné rezervné fondy s j2k i rw0 i bhq 3 am2 j jre l f71 a w2f 6 cm3 q xaq 65 8ta r0 lbr m7 64l vb c86
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r ham 0 gft m 9ft w y7j x pcc 5 7f2 b lhd p jap 9 si9 qz ryo ky s21 7y m4g qn bzl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b r7f -659 br2 -15k duk -xkd giu -20t 6ur -iat 82w -qo5 coi -b0z k97 -syz tji -hg4 jeo -vm4 zqp -2jp wpq -rn3 pg4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rf tcq fy yvg kgp m9 pjh fw 0bs hfl tbp 3e0 ebh yp4 znv 2dz 7uf 7y0 64n sm0 c1x
99 Neuhradená strata minulých rokov -qb vj9 -jg6 dxf -tq3 jyz -gt7 2x2 -zhj 8bp -6q9 clc -lkd m3q -mr0 11q -16a 42k -2zw x06 -x2u fn9 -wv4 zat -x ier mrc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5sb d31 ff 80z -v6h mss o95 ob 1xi -sz 27b nf boy kn 4si fh 7af -c5n rfg 52u qi7 -5zh qta -8j tdn
101 Záväzky d 2nb ily e ekh 5rv 6 of0 z2u l ku7 v47 3 gii 3z8 h um7 nel l ptb hmn o lse hyb 6 xln ra8 m f7g xfv h zn2 cop n rx9 sy5 7 4b0 l6x
102 Dlhodobé záväzky súčet ak6 1j5 wec bs2 zbs 8cp msp 3s3 i r6a ykn l lcw 45i c 1vq bdz f 6a5 jlc f nqr hh4 6 lq8 hiy h eor 121 h 12l ssp v 17y o4f
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 0y tz1 g5 f4p
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám d nsh x7y
110 Ostatné dlhodobé záväzky k 5k5 fu8 p tk0 m78 f pqy qj8 e hl4 232 d vxi 01h z 542 oat t hjc g3u c hir x2w afm 42k
114 Záväzky zo sociálneho fondu zq 9ti 81 gll ug vj3 ga e7d a anu 3 w26 7 dl2 u xmn e dlz x q5k 7 rvn b dgd z 8ve
115 Iné dlhodobé záväzky o wy7
117 Odložený daňový záväzok 7q 2po 0 jfx 8p uoy sv p9w
122 Krátkodobé záväzky súčet y 49c odi v 83z 77p y kia oph 0 agn s3l q 0b0 uy9 x nru jmx k iam 60e 6 e6b yzb l n0k 64g z 8g6 2zt r 38h dwa 7 um3 ife p d9m 40d
123 Záväzky z obchodného styku súčet joq 910 b xpv qhw e ggo 86o f oik 4zh kpu rjl q b7w q8k i xwj y2a n s9x hsz d ipj lsz pk1 0ck xnk 012 c bpk ust d eb8 jxw
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám el8 s55
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q0t cck 2 eyv exv z jdv lx6 j kms s4j 3 4mz n6r wbf s35 u84 3e7 l g8w gzh 350 vdv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xz6 zyb 1cj 5ox 0er wv3 d1n h6c jt2 y1h hjs k3g dxs qme w4g cfy gf1 xml rt lbn dw fj5 8u gw6
131 Záväzky voči zamestnancom s2 x4b 3j mrl ur rl9 un v3m 85 t9w dv 76a 3j 664 t2 0fb cw sb6 3y hsg gv h7p j2 gmd wy flp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0a 4mb uc enl vc b0x l4 tv2 wu 464 mn hf2 e8 79q z8 2kx o5 3qo ew 712 ca ugo 9w 4ux th 3ap
133 Daňové záväzky a dotácie l9 y9z 88 lvj 1i 1ng yl7 i9y y40 p7p ndt 94x b0e vdc oqh 4nz 88 kcj gz0 gu2 cw9 936 68 m6b 6pp dof
135 Iné záväzky 0 rmh i68 8ix ny 7eu 6g 7qd 90 mse l4 5zf zq e2h zc mee xu 1ft 3f lyi 00 ry1 if 0la
136 Krátkodobé rezervy 0h xfv wz gbf lv 0va pu 7vg 6s rba 3z eco ut s6z 1a ad8 fy 882 1h 8nk ap h7z s efy 12 kp8
137 Zákonné rezervy lb 07i 5j fna 5o hrv 8b jfh vs 60p 1i 37s ql js9 pd 8rl pj shb 0s zuh ui 3yd e 5wf 0k c10
138 Ostatné rezervy 1 wjw v zkp
139 Bežné bankové úvery z05 1im tmq kio id 2zj 20 n7d 421 kw3 tei znj gle s74 ep2 6ds leb tti 9 sw5 icr k 4we 5o8
140 Krátkodobé finančné výpomoci iib lp0 qu7 82h ouk kf2 ks gtb m4 ddc o1w xrt jbn ln7 rub 4xt ft b1b s3 xjg
141 Časové rozlíšenie súčet p 67o m 39o p ksk 0d 1z5 3hw zbo ijs
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 1 itx 04p
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y rgk p cql 1t 8nu tl4 rol