HKH spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 77 545 65 515 62 234 58 476 79 169 78 319 78 378 68 262 71 554
2 Neobežný majetok l1 9lr yf 4r2 rw 88g tj 6gr dh l2h 8a 0e1 z3 maz ty wl5 6s ag1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h jbj n mez 4 6mh e fz7 3 le2 d 8lo 3 rw7 z 5qy 6 9x6
5 Softvér 1 992 1 992 1 992 1 992
6 Oceniteľné práva v 0hg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 784 34 135 34 135 34 134 57 272 57 272 41 364 41 364 35 580
12 Pozemky 9rq es7 4kt nak hf fgq 2v sz6 fm ars 4s r2u pf cbq
13 Stavby 3x owv wn 0n1 7k kvq w8 ygr fl 1jn 6v t70 bn 2vz 5h mup 8b 66o
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n w7d q 5zv x 27z 0k i0s dj qyb 3h d9b mq d5z j cpb
15 Pestovateľské celky trvalých porastov b 428
33 Obežný majetok bk des me tli xo tuo oo lnh 21 bw0 64 vsj a0 26v 54 21m q1 auu
34 Zásoby súčet ze o8f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 61 nei ny h47 cy yoc p2 gnr lt ym7 b7 2xn dv 66w ds ctf f7 r2u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dy zry 4s dzv ix n4h 23 hk3 lx tpr 9i 2qt l1 qri mz qys a2 9q1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ot rmp eg 3y7 i4 mdo jl 2x0
58 Čistá hodnota zákazky qk z4v
62 Sociálne poistenie 8 c6o 7 ird 2vn a 9r7 d lx1
63 Daňové pohľadávky a dotácie nvc pyu hjy 1t2 9 ca4 f d72 vgs 6 q06 3 g80
65 Iné pohľadávky 6j yp gj1 o5o imr dk4
71 Finančné účty d8 tc8 lp 8wx c l0j f f4l u r3m s duk 06 h1v v 2cf 9 y09
72 Peniaze 5 32a p nhe 4 kfc x7f j n5q 1 syt zd 5kw s das o ol6
73 Účty v bankách n9 bm1 22 stx j w89 f dxp
74 Časové rozlíšenie súčet jn7 2fo ha6 t1p
75 Náklady budúcich období dlhodobé w7n 41r lhr
76 Náklady budúcich období krátkodobé mlq
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vw onn wv sym t0 wsx 3z yrh iu cjl ro 77h bh ybg ge irf lv 4ge
80 Vlastné imanie k l9h 26 28w 02 4az g1 gb2 3k 1g6 y7 r8s b i4g -z 7vy -wct
81 Základné imanie súčet g wz1 a 1uj 5 5wk o 1ix n4 l3j oj iwx 75 a2o ns su5 dz fh6
82 Základné imanie 9 cl6 s 2mk 3 3ms s pnu r7 kzt t9 1z3 sm zl8 qw erf lc 678
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov lb 1or s y6c nd d6x qb ewf 2 krz o bot -wn l3m -l4 8lp -oh 2ji
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dn v66 b4 cb4 7v 5ir a6 tjy a mup g 9l8
99 Neuhradená strata minulých rokov -v6 4gq -so 6dh -eo yv4 -bj 0c5 -cy ubu -vc h2b -il mjj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vi 54x 0j 921 -cc ch1 -8 8r3 -b g82 -n 8ao n is3 -iz 5go x 79m
101 Záväzky 5b 86z jy w9q lp j53 mg 4sn eb eet sc hwo 5p bjy p3 zom pz i96
122 Krátkodobé záväzky súčet o3 b0v uk ad3 j5 025 r3 f6k tl xbg ll kk0 om 8tl 40 lbt 2n f0j
123 Záväzky z obchodného styku súčet cd w46 jc gdr 62 8l0 cu 56u c9 xcl io sip ph 65f wu sc7 ub tjk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0x vzv
133 Daňové záväzky a dotácie 8 jnu gjz s m2p
135 Iné záväzky o7 bmz xg p7r x0 eud ap k1k dh 250
141 Časové rozlíšenie súčet 6fz rrx
142 Výdavky budúcich období dlhodobé cni
143 Výdavky budúcich období kratkodobé nkr