HKH spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 77 545 65 515 62 234 58 476 79 169 78 319 78 378 68 262 71 554 65 697
2 Neobežný majetok 3w t4g 1z drj pp ejc m2 bof te xy3 rm bj3 mk gi1 yj twc 5x ka3 9e hwp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 b78 d 4qv c ryj b k83 e mjw l 3dx j mkj w if3 6 o99 l gvu
5 Softvér 1 992 1 992 1 992 1 992
6 Oceniteľné práva k ukm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 784 34 135 34 135 34 134 57 272 57 272 41 364 41 364 35 580 35 580
12 Pozemky l2c rfk qem j2d d4 vh9 1u 9h4 ip 28n p3 q23 79 pvp j2 hiu
13 Stavby or 7mc 6z q29 9w 86l 71 bsg eq jtq 3q dqf bk rnc ts h7k di apt 7b 6kv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u 7g1 r 7iu r tjc s8 ixg ym 1ci lm oah sk d8p w a3q h feq
15 Pestovateľské celky trvalých porastov s yab
33 Obežný majetok 59 qls w3 dn8 3r sp4 0t 26w yu ep2 ds j3m jc f05 wi xu7 xv wca 8h byn
34 Zásoby súčet tm 61g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yq ar8 zv u2n 0j cve 9y uqc d1 lgo nr wh2 mh puz ys tkz ln imq il w9v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jb 51b u0 yi2 2n 5zw 56 ym9 wb bh7 im i2o q5 kzy yu wot ul bac 2i we9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ps yk7 e2 m02 04 e2x va h9y
58 Čistá hodnota zákazky r9 qnr
62 Sociálne poistenie i tyf g e5h l7p 7 9uk d 1u3 3 jyn
63 Daňové pohľadávky a dotácie ukw 9vm lnq lhh c fpy q pto t1a g ocg m afh g vwa
65 Iné pohľadávky o2 by dpy 9gy jfx ab0 xdn
71 Finančné účty hg pd0 cl fsi o 6vw z fvx s mu5 a o14 g9 obu h g3i i x31 4 lkb
72 Peniaze l lvk 3 z5t n 28i xco w e0a k oo2 95 i0c x 17h 8 rms h a26
73 Účty v bankách gi do7 wz 05n s 629 3 p88
74 Časové rozlíšenie súčet wct 0w5 n5s ph5
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4f2 adr ub5
76 Náklady budúcich období krátkodobé sp7
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zi rs7 jy 7gp vz h6a z3 ntl l7 ey8 9g 1l1 b3 ayg fz pp7 9g ebv pi urh
80 Vlastné imanie o s14 lk jym nc 87p g5 2dw lh 8mi d7 71a 3 yx1 -z beo -diz -x ro3
81 Základné imanie súčet h pfe y 982 u wof l 5d6 se zp4 7u 31y ej vxj h2 01v ht y5k 8l lee
82 Základné imanie g 2j9 s iiw 7 5uv 4 n8g 3m tqf cg s7e tp jfc x9 rgj vb nmu ng ns0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8h yd2 c ltn m9 mkj 3x 99m 1 by4 x n9j -n9 ypn -96 mc0 -t8 sbf -jw b3z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bz b51 rd i8u ss j5v tc at6 i a0k a i5u
99 Neuhradená strata minulých rokov -p0 65n -mb h4s -ff vxk -nh v6n -v4 7no -x0 ned -lr qmx -gi 77s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f1 ak0 jz 00a -95 252 -5 uty -v iwt -o cdb r e8c -7t btd o bz5 -u a0f
101 Záväzky p8 px8 ys mb1 xf cb9 on h0r b1 427 9d nyw x9 lao 0e hg7 la 3m4 6z 082
122 Krátkodobé záväzky súčet 3s 9xt li knr 7u ydt 87 dz1 12 0zu h2 tw7 24 069 ss olv 8b mwl ku 6my
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9g 591 ge zcz rs qkq xa dxh qo 5wz el icm qu ks5 02 a0y us bnv 31 3lk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 16 ozh
133 Daňové záväzky a dotácie c ve1 qse m rvx 897
135 Iné záväzky vy sut 12 k3e u7 5k9 d8 fwm uy yp8 j9 or8
141 Časové rozlíšenie súčet jdl 7qr
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 0v9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé hbi