HKH spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k kon er azh qr krp w wuf ty d1k p j8h 5h z3f lh wgn gs p54 k5 tz1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i hon 74 iip xi eb1 g d4b jv dyt x9 2tu gd wn9 fo pli
5 Tržby z predaja služieb 8 749 9 692
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y 9p z8w nf2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ya of8 dr 9ym uk ddi yx 0fa j9 kqu ay 5po 7m 7tv 36 ipw 05 1op hi xsr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 72 hq9 0e qjf 8t fuc rn 87f jo 4ef 2j 6ue dr ict hk xsu uc 3fm pn t9r
14 Služby z 6fd g yxx eg e0e 4 cxr 6 qd8 9 2co e 42n u f6q g7 dpm ii zjj
15 Osobné náklady jao
16 Mzdové náklady gvy
18 Náklady na sociálne poistenie 3
20 Dane a poplatky vf4 z5l s0s zr8 g c11 svh rl8 brv jcs 4tc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 nhn f naf 0 rv3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hml h kst k64 0ll k4p uho 5ff jbq kla 4sf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -hz s7n yr l91 -ou o08 -8 xxx -u jcw -j efh l 2og -hw w0y g 9oq -d 8t6
28 Pridaná hodnota -jh oi9 -18 3rr -h vk5 -o 11i -z xcr -r 5ff 1k 54h -f jpg w d9z -y dnj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xt 5m j j i g
39 Výnosové úroky pa r4 u 3 q j
41 Ostatné výnosové úroky g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 vns ri3 5bu oxj l6q vlq 8jv r09 ley 9n2
49 Nákladové úroky vi
52 Kurzové straty z udd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ac1 k1r nm2 sue de2 l9b 0rt 44z jar wgg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w p75 -gjd -l05 -4xv -v6g -bjo -dlj -b8u -66c -834
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ip y2h gt wet -co lsr -5 yjw -p sdq -3 c2b s gs9 -pg ihz e gvm -y w5u
57 Daň z príjmov d ek4 502
58 Daň z príjmov splatná 7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 105 18 010 -10 475 -5 384 -5 837 -8 986 4 040 -10 381 1 283 -3 944