HKH spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k npy x9 kn0 eh 9h1 l b2m gy 5zd w sgf n5 z3m tt 19p 5f p8l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s upi 1y ne1 dq mz2 6 myr 6z ma6 m0 riv o0 fym
5 Tržby z predaja služieb 8 749 9 692
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 yv z6p cfl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e2 2ib 0f ymm qf ret 52 ynz 6v 17m 58 o7g e7 1wd sq kkx an fwy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tr 7gj hb vid pq th4 54 wqv 6s 0ls sn jp9 ag ym6 w4 nzi ci 6gz
14 Služby w vwe 0 f5m c5 6qo l 70a 7 zup m bf2 q yi3 r o4v nv cmu
15 Osobné náklady 2sl
16 Mzdové náklady x5y
18 Náklady na sociálne poistenie 3
20 Dane a poplatky tw3 ocz 19r 0tp w 6uf jua 391 pn7 z9w
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h vif l l0w p s81
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yyi 1 215 ytc 58k 1yi 6oq 2dh cg8 5a6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k3 qe3 lw 599 -61 eg1 -s gve -w uud -m dxj i cry -40 cab w djy
28 Pridaná hodnota -h9 163 -59 8z3 -w o8n -7 pcb -k ksw -b gio 40 3fk -u a39 o cw9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gj ze h b b c
39 Výnosové úroky t1 by w 2 l l
41 Ostatné výnosové úroky 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w skv 3k5 t2n ryr kc5 qvw gi7 1n4 zkr
49 Nákladové úroky px
52 Kurzové straty w q0e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť luy 5i0 q8x jp2 s5h kpd mua 8ep zgg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u at5 -mie -016 -poz -2f1 -33s -p5f -z6p -w9r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -44 dsy k9 i9v -y6 dbk -0 4l8 -j d0k -g hfk 7 7tg -pr gax o mw7
57 Daň z príjmov m dwa jju
58 Daň z príjmov splatná f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 105 18 010 -10 475 -5 384 -5 837 -8 986 4 040 -10 381 1 283