AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
112/T
Dátum vzniku
03.05.1993
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 30.6.2020)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 30.6.2020)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 30.6.2020)
 • oprava a servis náradia (od 30.6.2020)
 • Obchodná činnosť všetkého druhu tovaru, okrem komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie štátu. (od 3.5.1993)
Spoločníci
 • Silvia Méry
  Kostolná Gala 168
  93034 Holice
  Slovensko
 • Peter Kohári
  Ulica Mihálya Marczella 6153/29
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
 • Jozef Kohári
  Ulica Mihálya Marczella 6152/27
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Silvia Méry
  Kostolná Gala 168
  93034 Holice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2020
 • Peter Kohári
  Ulica Mihálya Marczella 6153/29
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2020
 • Jozef Kohári
  Ulica Mihálya Marczella 6152/27
  92901 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.05.1993
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatkom č. 3 zo dňa 27.05.1998 (zmena sídla z: Dunajská Streda, Hlavná 46 na: Dunajská Streda, Bacsáková 5) bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 25.04.1996. Stary spis: S.r.o. 320
 • Spoločenská zmluva zo dňa 16. 04. 1993 bola doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 17. 02. 1994. Stary spis: S.r.o. 320
 • Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 16. 4. 1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 320
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Správa nezávislého audítora
 • Správa audítora k overeniu výročnej správy za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa za rok 2007
 • Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky 2007
 • Dodatok z 1.12.2008 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie z 1.12.2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
 • Sprievodný list
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2003
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Správa audítora z overenia účtovnej závierky 2003
 • Správa audítora k overeniu výročnej správy 2003
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Správa audítora k overeniu výročnej správy za rok 2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Dodatok č. 6
 • Spoločenská zmluva úplné znenie
 • Dodatok č. 7
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z MVZ z 17.06.2020
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Alžbeta Koháriová na Silvia Méry, Peter Kohári
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
 • Podpisový vzor konateľa Peter Kohári
 • Podpisový vzor konateľa Siliva Méry
Dátum aktualizácie
11.07.2020
Domény