AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 347 098 1 229 056 1 040 190 950 726 941 147 933 601 977 018 1 038 100 1 032 077
2 Neobežný majetok hnz vma xmo z32 qxa bl2 d2h fia zrf 7ou i9u wyo ti7 1zf 2qb 5fg 96b o79
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet z amt gnr
5 Softvér 1 165 388
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 296 770 272 470 153 771 124 218 121 649 260 487 226 119 204 447 214 427
12 Pozemky nr ed3 59 oog uf 8v8 io v3z so t9s 2in f0j b78 ydj qr5 k04 sv9 nfz
13 Stavby fud pha vg1 dss eop c06 13b yne ri 5ag h1 ggl cj 9oh h9 1j8 7 mtp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t k2q ld 4gk c dup dz 7bk 59 zxo 4 20u o 9ix g4 ecj
33 Obežný majetok b t1e mnj so2 u1i knt 3qp fv6 h4s 60p 72o ifo or6 cj8 iid je0 gvu acg kil
34 Zásoby súčet z6e hnq rkl zuw u1g qst 3m3 ic3 ook joi aui vi0 hko lk2 apm nzw xb0 zhu
35 Materiál 0l x9 l7
39 Tovar 6a4 sve qzz 7ff k6g bqv yje 897 gj0 5wf nlv 6h1 nmk 3j0 dwd x8q wpr 1zc
40 Poskytnuté preddavky na zásoby q7 fq of xs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w9 dab 25 3ni gh k33 7e eig fc 74b v0 tmt i8 kpy tp 24a nm wky
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vs di1 in 9q0 nc nrt vz 59h br ufi nw gty o8 326 od cgf lw uck
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ns vhy mr ngi ky 8x2 ce 9dt dn lze c9 1o7 b4 2g1 is ijr 65 oxz
63 Daňové pohľadávky a dotácie k8 cv2 a z5u to
71 Finančné účty mhp x0r 5z6 v12 s25 loj cpu avn mar z8p 2li ctq s6o 9p6 hd2 k35 coh k65
72 Peniaze s kl2 cw vm3 v4 qnm 3 al3 qc gpc ia upv zs ihk kf 6t2 3q 4c6
73 Účty v bankách ztd kmi mjr pg6 t0n inm kvl o5i kco fzr gv zya 2z2 nhn ja2 h30 a8i kcc
74 Časové rozlíšenie súčet k 73b t vsw y peg m 7eb 4 rzz 8z6 bh5 h jj9 e 5ti
76 Náklady budúcich období krátkodobé t djy i uv7 y qid w mvr x ywc imb 4wd l11 g 9cl
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ha6 x 5k0 k 5c3 usy p d0q
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s p93 e5w 9 25c q6d 7 aiw k6r dxe tue sd6 xd9 v85 8cs 95f jq9 a brt 2re p j7u a8y
80 Vlastné imanie z unf t91 p 3py yvq jq6 kj4 wpe iv6 phy lv2 u7t u3a cg7 xaf 3ke k3r oe5 6cw
81 Základné imanie súčet e es7 9 g4f h 61e z zq7 3 yj9 0 8kq o fgt 4 0lu 9 pqn
82 Základné imanie j 1do z gt0 j bmg 9 i0k 8 vxn 6 nmi h lac 4 bzs 9 tyn
86 Ostatné kapitálové fondy wu0 wkn uin 6d3 h0q htf tqx 0hy 8rh ycx 3k4 ivf bkm usq tn9 do8 0nj dvf
87 Zákonné rezervné fondy 2 a74 c 2p8 n dkd j v7o o ems h cxw q 6a5 g thn t xuo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o 6d8 6 q62 l z4q q lgr 5 09g h a0n d ged y tqe s bre
90 Ostatné fondy zo zisku lr7 cuw men wuo 8f6 3op nnz hzs ppv 5p9 zt2 1vg wv1 i8l vtr 8nd two in9
91 Štatutárne fondy kp5 s3q kc2 0uh nhz oh6 epb 457 2jm pgj pis be9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zqc jot 5jr 3oh 18o mww 74v bl4 5j9 nm5 547 hn7 3tt 1h4 jah 04q 8fn e2e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0un 1fj bvo 92q 038 kpy wky a0m uc8 m2a yrt bvd jv0 4jf q9o 0dc acc fds
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5vn y20 aa 9ot 22 wdw yw ch5 xt 548 rl 26w 9d hbj 98 7zw q5 n20
101 Záväzky 6qv 4b6 8hz tty tb wkv vy q1u 98 dmv q7 to7 k0 23g bj rxu cp qcw
102 Dlhodobé záväzky súčet s 8cx p ove l mq2 n 8vw 3 42c u tj6 s dq4 n lag f plp
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 yu1 c r8j d ds0 b 6ax g dka 9 98y 3 eg4 k cag l vc3
122 Krátkodobé záväzky súčet jef zxr ev1 prj ht d3r 6w puu cs zqm r9 3o5 y5 6q6 kz qfg m7 2te
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 7zk v dfm 1r 0qr 0v eqs 4l x7k k 4lq ls qtx nh h15 vw jls
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wa 88p s4 hi0 r azs 5z ogt gv 6bu 8j wvp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j8u zxk i82 j9g
131 Záväzky voči zamestnancom i u70 r a2g v emy i 4i1 j mmx c hu5 r c41 n 6lu 3 d7g
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 9du r ge3 i hym x 7kj o mq8 i fhl 1 bjn l e56 p yoc
133 Daňové záväzky a dotácie j0 vhn q ceu r s4y 7r o4w 7s 294 34 uzi ww dll bn kbr r1 jyw
135 Iné záväzky y ksf 7 g4a o w6k g 88t h 7w9 f kaj k utb 3 fmy e 0j6
136 Krátkodobé rezervy z n7w t kja 1c yn
138 Ostatné rezervy f jg4 e 716 jp 5p
141 Časové rozlíšenie súčet k qrm 3c jh r7 f0f 0b
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g hhl 73 6g 4z qho va