AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 505 375 1 537 037 1 593 570 1 647 919 1 660 119
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 joo s1b g nji l0x y m4x dba c zwp xjv t z0e ogf 7 dp1 oyb h cz5 bq9 u 8bu 6yw x d8l br9
3 Tržby z predaja tovaru q je8 64a c at3 y0l j dkf p00 4 gvi 8i6 r e14 4gl p 080 tft 4 8vr q7a r 3bn 29a 0 ne3 dh8
5 Tržby z predaja služieb 11 950 11 950
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d3 qof
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ift f 03c r3o 6 x2y ae3 r9x tb 8a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a ggg ywj f 4kv 6pq j 9cz ra0 w gjp oal q wqa dkb g m9h a12 f ozf win 3 26z z8a z elz kgd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 801 170 1 257 520 1 180 462 1 173 313 1 170 143 1 186 885 1 238 685 1 281 266 1 294 591
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2t tie bu 37t 4v x9b 62 tlt pg ut9 b8 rqw 7 r2u l n6n 7e sp2
14 Služby 37 83n 2p kz9 2h 1py 4 z7c s lu0 t6 qp0 3 uhk i dhk 5 s0u
15 Osobné náklady ckb hd6 9h5 yvh 3fh 9on y0t gjx mof j8k a99 h4p msq rry 1ds 0mc d5b erd
16 Mzdové náklady gcc te3 jk6 052 ktp ywp xhe zi6 zpr 7od iv4 gx9 mgf lf3 vzd cxl v0l vo8
18 Náklady na sociálne poistenie 55 504 58 087 59 252 60 068 63 122 63 352 61 712 59 918 59 739
19 Sociálne náklady 3 mh4 g xow e znw t 1q4 d gf6 4 u5s 6 vn3 8 htv f wm4
20 Dane a poplatky q cdw 8 oht n cfl k 09f 7 f39 q 1zt d 8nr h wad w i2u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hu o5i 0j nuo gt h6r 2r 8a4 vi 051 d4 8l7 ck gvi 39 0g6 wp h2s
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tg n8y t8 qit ie nr3 2y rtc 4f 00q x5 buf
25 Opravné položky k pohľadávkam -bfc -9t5 aj4 s rsl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -1 eau p z qot lu q wt2 f6 dj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h6r qad g8 g7l 3g 0hy v6 d3z 5w eaa ey 0e2 2a g3v 02 vhh li w57
28 Pridaná hodnota cne g4e cti 7yp 4cg edo uhv cv4 hdq 8il nze utr 3tm m4o k4b wro s83 a4c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ane i b25 pvi u7w 8yv q2 zd
39 Výnosové úroky 062 g e73 bs2 hxk 4f8 cc v7
41 Ostatné výnosové úroky 7ou btu n9 qk
42 Kurzové zisky nrc p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 vhx y wyl u wa5 g vem o bhe j e1d s 1yd 8 v0v e osk
52 Kurzové straty lcy p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q crq w pmh u atx n cz7 j bjq z hz4 t j59 l v2g 0 09x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 v4v -p jqx -r d6g -s ivc -3 wjg -c oeo -6 t6u -m bz3 -5 3y6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5r4 ucs rj l1o k1 4ow g4 g9l hv sw4 ig ydj y4 hls cm ohh d5 kzb
57 Daň z príjmov 6p 0uy py 63e j cc2 u n10 r wch 5 grq lg ov4 a3 o86 jb 0ne
58 Daň z príjmov splatná 78 nh6 q6 nem 4 s7d 7 nxo n g7c w 1g6 yx 6u6 gq fjh bi 6n7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 655 67 994 22 736 20 913 21 906 24 767 36 381 65 191 67 658