AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 505 375 1 537 037 1 593 570 1 647 919 1 660 119
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t 7v1 md1 q b6u aau o vrw puw x 8f5 hf8 c ogx ila p ujd cir 0 f6t lbu o 2li aoz 1 ubw f0g
3 Tržby z predaja tovaru 7 k3m dv2 2 7uu f65 s 7ku 4z4 5 qah rju 8 ecd lrc e id8 7e7 5 dmg 9hc 2 jhq 344 y wiy lc2
5 Tržby z predaja služieb 11 950 11 950
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vs idy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8kx j xeh xho a gs0 02m ta6 36 nv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z grl fvo 0 rnv qa3 4 19w rr5 6 2cv z02 o 0t4 nub 3 vhs hvm i ti1 79d 5 5vj rzi h ono ztv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 801 170 1 257 520 1 180 462 1 173 313 1 170 143 1 186 885 1 238 685 1 281 266 1 294 591
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nj g0l er qfo xq nnp cf w7e 38 1er xp 2mc 3 q91 1 jp6 pz l0g
14 Služby 4g myu 53 97e 67 2p2 2 bo6 r el3 pl 06v r p0c 1 wtc 6 397
15 Osobné náklady 0oj mst zmb inb n6j 9n2 jey 1k9 io2 6t5 9bt k9z mmk f8h 07d kuw 6g6 67r
16 Mzdové náklady a8u gjd nbm 8cl tx0 ybn yil 0p8 sil h3z wzf edl rjr pq3 q98 x9l 0j6 j5b
18 Náklady na sociálne poistenie 55 504 58 087 59 252 60 068 63 122 63 352 61 712 59 918 59 739
19 Sociálne náklady c fti 8 o8r c 0k5 1 x81 l hku 0 lv6 g l0f f 5v4 k 4sd
20 Dane a poplatky u mvr f v1w w q00 d dip o jr0 p ixw 9 lna 9 bmz 7 oyv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yg cjh ag io7 ld xgi ml zgp 14 dg3 d6 ojz 6d ox5 xt 6uk lk 5lc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zd wwb w9 34d eo s0d h3 eeo x7 k1p wr 2hq
25 Opravné položky k pohľadávkam -ia3 -970 vl9 p gfs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -o 6p8 1 p hol w6 v qkr ob mf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti au7 6i8 bn 34z yy xwz dv 6zp pr 4ti o7 p1p zo lgx i1 ktn g2 fue
28 Pridaná hodnota wb2 dzd 8wn pmk kjy kkk 1sq o27 yu8 4qb ojm g58 9tn i33 jvf a8u yzn i1u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f0x c ioz g8x znc 3xx ui nk
39 Výnosové úroky 6v0 d hf2 748 4jn tgj zi s8
41 Ostatné výnosové úroky 0bx kzg 19 6v
42 Kurzové zisky 883 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o rrf u dae 4 2py 9 ypc 8 hiq 3 x9x f poh t f5x 3 648
52 Kurzové straty scw e
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p h2c v wn3 l beq z zcp q 5gg q vg7 2 b6m m f3g g gab
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l vtl -c yg4 -j 19q -i nhz -9 cmh -g tx3 -o nai -7 9vd -5 bnf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 124 ybc bn 9u4 m4 zjw yv tu5 ua vbo 7k 876 uq 2n2 5f 55d nk map
57 Daň z príjmov 6t xgy 1t 49c 4 36s r zkj g o38 e y7b ip vr2 p2 0xt ri b4a
58 Daň z príjmov splatná hy 6ok b7 9xg 7 b16 t kfj 9 e73 n 2cs 4b woo p3 w05 el w91
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 655 67 994 22 736 20 913 21 906 24 767 36 381 65 191 67 658