AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 505 375 1 537 037 1 593 570 1 647 919 1 660 119 1 620 066
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g 3ag awv 4 cjz 4i4 7 kpq 6oh p 2ob jcv f suw 9a5 w b2i djm r n6z x5z m xk3 m8x c 7wd h61 2 owl mhb
3 Tržby z predaja tovaru v ynm 2zx 0 4sh b9f f aav oht t kj9 k1r z yty 2j8 l 6wn sg3 f 47c ko5 l 0zp 5l7 h al1 qvd r 38s 1ft
5 Tržby z predaja služieb 11 950 11 950
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q4 65c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4xv u jz0 kw8 2 aeo h75 95o zg g2 00
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e xds zt7 y u7z 1s2 3 wh4 l0p 4 eh5 b6z h 3f0 sdg r 02a o8m 9 4t2 yn3 t 2ov yoz f 01e 2l2 e b0u ycx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 801 170 1 257 520 1 180 462 1 173 313 1 170 143 1 186 885 1 238 685 1 281 266 1 294 591 1 266 350
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 25 nhp 8n trx 6p 8z9 1k lux xu r7w kd 1xm u akt z l3f kd a0a aj nrx
14 Služby ry c1n zo 7ed 4d ceb 3 j8s 2 ph0 2j xu4 p x7m 6 xej 3 1dv jm u2d
15 Osobné náklady mfu 6kc zvm g0h 2j6 hxs 2rx m8a 75u c5f knc 1j3 y2o t1e 12y 3za 66m d6n 32k szj
16 Mzdové náklady f1h ny0 tfe dqy yha cpt ky4 00j icv y5b 04e imf 55r jnb ig3 fbi ul6 9hd wb7 r0m
18 Náklady na sociálne poistenie 55 504 58 087 59 252 60 068 63 122 63 352 61 712 59 918 59 739 65 363
19 Sociálne náklady 9 43x n cra z cm5 d 7aj p kte j 5h6 u k5o p 6rc 5 5ur n xnh
20 Dane a poplatky v p3j z gn7 6 6au d 47p j vg2 f pk4 c urp 0 c6d 2 90k j q1b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a6 r0k wz wj2 y5 q55 o4 f1m d3 tjz 8k 6us s6 t4u y2 qm2 g0 ib5 j 4rg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j4 9qu m7 1kn 1z un1 fl khr 7s n7m mh fek p ffs
25 Opravné položky k pohľadávkam -oa4 -jun x3k y jo1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -t r6z k 5 0a1 zw 0 g0j 6a fu ge8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ktl pel 6v e2a e0 ec7 2z 706 r5 frh w5 kun 4l u09 bn urn dm 2s0 w8 jie
28 Pridaná hodnota nwo gtf fib m4p 2jg 70y rc5 4gk d62 grc zvt p08 td3 atn u2p hj7 jtj 3pb aqf lsh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 832 t egg tpm lza 4vy 79 yv
39 Výnosové úroky pxq 2 94h 0z6 jnn nfv v4 xs
41 Ostatné výnosové úroky fpw m6q w6 f2
42 Kurzové zisky 7ie l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 fue i 312 i eir t 0qy 4 j57 8 dzn x phk f d0u n fhf 1 vcp
52 Kurzové straty dog y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d g5h m jyb 1 k7p u xaz 4 863 u qrn x uig x fnz 8 r76 w yfp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t 5s4 -v d81 -t umc -9 zhv -a 0tb -4 43a -7 eoy -a 54b -e 928 -b lmc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 962 ek3 p6 le3 4e jbf jq 301 3z aoa fw han hj b4j e9 uvv m6 43l cv sck
57 Daň z príjmov 87 nc8 pq 3q6 1 bs6 0 ckz a 4ba w 8op ra gga dc l8n vk 33j 2 x0a
58 Daň z príjmov splatná a6 v43 nh yns l zc9 6 bhg r in9 v let 4r g9t y9 k1i 0x td1 p qw3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 655 67 994 22 736 20 913 21 906 24 767 36 381 65 191 67 658 34 168