CATV TRENČÍN spol. s r.o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wv ko whj t0 0gk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g8 h9 ryv 3r plj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rw gh gl6 nw s2t
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dw 98 n9a s9 tst
14 Služby q3 a9 oa2 z2 pc5
15 Osobné náklady 9r yo h2f 1 6p5
16 Mzdové náklady 6 w 2ft 2 n8t
18 Náklady na sociálne poistenie 4 2 452 1 395
19 Sociálne náklady 9 o0t 5rl
20 Dane a poplatky syg vvz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3ms p0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 6 uab q6 p2f
28 Pridaná hodnota 8m 52 rbg 0j rcl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 8
39 Výnosové úroky 6 a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q9j 895
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 12k vhu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kww -2vd
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8 7sp 4e wra
57 Daň z príjmov d ieq f 85e
58 Daň z príjmov splatná x tpy g 6o7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 2 287 19 038