TTI-Energo spol.s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1683/R
Dátum vzniku
03.09.1993
Konanie menom spoločnosti
konateľ
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom strojov a zariadení (od 3.3.2010)
 • poradenská činnosť v energetike (od 25.9.2002)
 • spracovanie údajov (od 25.9.2002)
 • služby súvisiace s databázami (od 25.9.2002)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 25.9.2002)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 25.9.2002)
 • reklamná činnosť (od 25.9.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 3.9.1993)
 • podnikateľské poradenstvo (od 3.9.1993)
 • obchodno technické služby (od 3.9.1993)
 • technicko-inžinierska činnosť (od 3.9.1993)
 • školenia v obore tepelnej energetiky (od 3.9.1993)
 • inštalácia a opravy vykurovacích systémov a klimatizácie s výnimkou elektročastí (od 3.9.1993)
 • zobraziť ukončené
 • výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok (od 25.9.2002 do 2.3.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Miroslav Marko
  Drobná 6983/12
  91935 Hrnčiarovce nad Parnou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.09.2002 schválilo zmenu konateľa spoločnosti a prijalo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 24.4.2002.
 • Valné zhromaždenie dňa 27.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.8.1993 v zmysle ust. §§24, 105-153 Zák.č.513/1991 Zb.obch.zákonníka. Stary spis: S.r.o. 10427
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápisnica z MVZ
 • Dodatok č. 6
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • zapisnica z MVZ str. 1/
 • zapisnica z MVZ str. 2/
 • zapisnica z MVZ str. 4/
 • Dodatok k SZ str.1/
 • Dodatok k SZ str.2/
 • Dodatok k SZ str.3/
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok k SZ str.4/
 • Dodatok k SZ str.5/
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Zápisnica z Vz
 • Zápisnica z VZ, prezenčná listina
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Živnostesnský list
 • Dodatok č. 5 - ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Dodatok č. 4
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Zápisnica z VZ zo dňa 15.05.2006
 • Účtovná závierka za r.2005
 • Zápisnica z VZ zo dňa 30.3.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Podpisový vzor konateľky
 • Zápisnica z mimor. valného zhromaždenia
 • Zápisnica z mimor. valného zhromaždenia, Prez. listina
Dátum aktualizácie
30.09.2023
Domény