GAMEX TRADING s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
30/N
Dátum vzniku
04.10.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne
Základné imanie
338 579,00 €
Predmety činnosti
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava (od 13.12.2006)
 • medzinárodná cestná nákladná doprava (od 13.12.2006)
 • prevádzkovanie verejného skladu (od 23.12.2003)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 23.12.2003)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru a kontraktu (od 23.12.2003)
 • faktoring a forfaiting (od 23.12.2003)
 • finančný leasing a ostatné druhy leasingu formou prenájmu v rozsahu voľnej živnosti (od 23.12.2003)
 • poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba (od 20.7.2001)
 • obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (od 4.10.1993)
 • sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (od 4.10.1993)
 • reklamná činnosť (od 4.10.1993)
 • prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov (od 4.10.1993)
 • prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru (od 4.10.1993)
 • podnikateľské poradenstvo (od 4.10.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Eszter Öszi
  Tajovského ul. 2537/5
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.07.2017
 • Ing. Jozef Öszi
  Tajovského ul. 2537/5
  94501 Komárno
  Slovensko
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkami zo dňa 15.08.2002 a 15.04.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Komárno, E.B. Lukáča 25 na Komárno, Hadovská 870.
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 28.8.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 26.3.2001 (zvýšenie základného imania).
 • Dodatkom č. 2 zo dňa 10.5.2000 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák .č. 11/1998 Z.z..
 • Dňa 28.12.1993 na základe súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti bola uzavretá zmluva o prevode a rozdelení obchodného podielu spoločníka Ing. Antona Zsigó. V zmysle tejto zmluvy pristúpila k spoločenskej zmluve podľa § 115 ods. 3 spoločníka Estera Ösziová. Dodatok č.1 zo dňa 27.1.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 96
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.7.1993 v súlade s príslušnými ust. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 96
Uložené listiny
 • Správa nezávislého audítora, Účtovná závierka za r.2005,Výročná správa
 • SZ - úplné znenie
 • Rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu
 • KL
 • Zápisnica z VZ, PL
 • správa audítora o audite výročnej správy za r. 2004
 • Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
 • Výročná správa za r.2007, informácia o audite výr. správy
 • Zápisnica z VZ
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r.2008,správa audítora
 • Účtovná závierka za r. 2009, správa audítora
 • Výročná správa za r. 2009, správa audítora
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Správa audítora za r.2010
 • Účtovná závierka za r.2011,správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za r. 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Podpisový vzor konateľa
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spolu s prezenčnou listinou.
 • Stanovy
 • Znalecký posudok č. 005/2004
 • SZ
 • Výročná správa za r. 2003, správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
04.07.2020
Domény