Copex print s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12739/B
Dátum vzniku
10.12.1993
Konanie menom spoločnosti
Každý konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • rámovanie, laminovanie a viazanie dokumentov v rozsahu voľnej živnosti (od 22.6.2005)
 • administratívne práce vrátane kopírovacích služieb (od 22.6.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.6.2005)
 • zhotovovanie a prenájom reklamných plôch v rozsahu voľnej živnosti (od 22.6.2005)
 • digitálna tlač prostredníctvom počítača (od 22.6.2005)
 • nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 10.12.1993)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 10.12.1993)
 • poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi (od 10.12.1993)
 • digitálne spracovanie mapových a iných podkladov (od 10.12.1993)
 • automatizované spracovanie dát (od 10.12.1993)
 • počítačové siete /vývoj, inštalácia, prevádzkovanie, opravy/ (od 10.12.1993)
 • požičiavanie a predaj nahratých zvukových, zvukovo obrazových záznamov (od 10.12.1993)
 • výroba a predaj nenahratých zvukových, zvukovo obrazových záznamov (od 10.12.1993)
 • vykonávanie technických prác, súvisiacich so zberom údajov (od 10.12.1993)
 • nákup, predaj, prenájom výpočtovej techniky, technického vybavenia a servis (od 10.12.1993)
 • nákup, predaj, prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel (od 10.12.1993)
 • výstavnícka, reklamná a propagačná činnosť (od 10.12.1993)
 • vydavateľské činnosti (od 10.12.1993)
 • zobraziť ukončené
 • realitná činnosť/nákup, predaj, prenájom/ (od 10.12.1993 do 21.6.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Milan Boroš
  Šoltésovej 10
  81108 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.12.1993
 • Milan Boroš
  Šoltésovej 10
  81108 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.09.2004
 • Dana Borošová
  Guothova 13234/2E
  83101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.07.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.7.2008 a 18.8.2008. Zmena obchodného mena Copex Imaging s.r.o. na Copex print s.r.o.
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.9.2004. Zánik funkcie konateľa Rastislava Hindáka dňa 20.9.2004.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.1993 v zmysle ustanovení §§ 105-153 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 11355 Stary spis: S.r.o. 19714
Uložené listiny
 • Podpisové vzory - Ing. Martin Boroš, Ing. Milan Boroš
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.9.2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 18.2.0005
 • živnostenský list z 16.5.2005
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Zápisnica č.1 zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011.
 • Zápisnica č. 2/2011-03-30 zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2012.
 • účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z VZ č. 2/2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 18.2.2005
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
30.11.2019