Copex print s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 786 15 192 25 992 36 331 35 643 35 723 -2 532
2 Neobežný majetok d 3xn t ica v v9b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 580 3 576 1 932
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 6bc p 3b5 x o1d
33 Obežný majetok 3e 8x9 2t 4y3 9e ate lz y3g pw pdr sh x1u -j hze
34 Zásoby súčet re cz vh 9ey w1v hk4 r3s
35 Materiál ao qo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ro eol q 87f m lxn 0f mhw 5b 6hn wq 6qf 6p 8tm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ad 9h9 l a5h i pt9 6e t36 8e jcv xj kqw xu whk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s3 mu6 o 3hu
65 Iné pohľadávky -8c -vjn -x6k w -6
71 Finančné účty k tbn k5 8uw xs suw mv 00a -i 595 -9 eae -3m hel
72 Peniaze g 5l6 c6 qi0 ly vyf v2 rey -f r0l -a xkk -i1 fsf
73 Účty v bankách w znx 3p
74 Časové rozlíšenie súčet m0e
76 Náklady budúcich období krátkodobé kro
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h1 7kz 7z 7sd b3 msl tb 9jh rx jn0 wc 5oh -z ygw
80 Vlastné imanie -ll ggo -d 2fu q us7 4 ck4 p wtl 9m vf3 -au qld
81 Základné imanie súčet a xuc z dsz 8 1v6 h oue i rk8 b mkr m lx6
82 Základné imanie y 353 f pcz 0 naf q 95r o 42r j t3k z spz
87 Zákonné rezervné fondy pis 69i o rlq i 92j 1 tvt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9 l7o -ir bpp -f2 git -q pl4 -c y1d 4 7ac 7 1si
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 qq2 l c58
99 Neuhradená strata minulých rokov -m 5j6 -gm 5s8 -xc 3ng -1 ft0 -s 2ln
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p2 nrp tl ozt h 1g5 3 yr9 c abd a og7 -ar a6m
101 Záväzky oj gb0 x3 loe h4 vsg ij p8y im q6l wo cz2 m 8ws
102 Dlhodobé záväzky súčet 5kf nx sw jgw t 8em ogl 1r6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7bv vg
122 Krátkodobé záväzky súčet 4k a9d vu e1c p1 6w1 fi 6dw ze ztx cw psc i 2tq
123 Záväzky z obchodného styku súčet p5 vkl 5s amk sw 5vj 0p sfl e 8nj ly i6j 1 uam
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k 1fy
131 Záväzky voči zamestnancom y ash 6tf f ga6 z 5as 3 4pc 8 idb 7 s59
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 0f2
133 Daňové záväzky a dotácie 3 1cn f ocp q oi1 1 t4h e dbc 2 x4i 6nx
135 Iné záväzky 2 5fc
136 Krátkodobé rezervy r 3ui k 10q s 6an b 95u i g1w t 7y8 jsb
137 Zákonné rezervy 9 9hp m 7y1