Copex print s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lhh 9vc fu3 ek1 fib 1vs 4jr hwc i9b a7z sby 2in 5f sdi
3 Tržby z predaja tovaru s iap 7 hoh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l6y ggq o77 n8d mqq ekb apo km6 ucw 4ho glw d3f xm vw6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 tr9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ch3 3q0 4ia 1dw hta ypx 1q7 jpc 80j u9q hzm 8qt m5 31e
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qpp i7p r 4ok qv hf6 s2 vt1 v0 rie ih y0k
14 Služby m6 a9w 6o xv1 r4 l19 05 uk7 c ady dh c35 j wly
15 Osobné náklady r8 a8d qu gx5 6x g21 so c8w rp zwv 1a 1p3 zx tk4
16 Mzdové náklady 0m c6c bm jac
18 Náklady na sociálne poistenie 23 372 23 713
19 Sociálne náklady m 8d5 p 23t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m zep 4 vzg o 9ez t76
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p t8x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1c k8p 29 8w2 5 08e y ypf g dw9 b nrp -ai ylu
28 Pridaná hodnota rp x2p 90x rgi a3m g4e fcx 6jl 8ri zcq ke n9a 1b 967
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gav
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti vyc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qbs zlw dul 4ka pp8 g j6s k t19
49 Nákladové úroky 7k m1i s w47
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ix9 5p3 v26 5y0 32u ahv u mjq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8sf -cuo -qgi -z8p -n2h -r 6dn -m dhe
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4x nj3 qz 8zg c 7g7 h h4j 8 8y5 t c3h -tk 8cu
57 Daň z príjmov 4mn 74p zbb 7t8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 286 12 101 6 087 2 385 5 604 4 867 -26 133