MARTICO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 2 537 310 2 445 432 2 358 578 2 404 793 2 495 600 2 370 014 2 209 596 2 114 429
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k 3ql 5tg 2 jbx uij f ydf m0j j 6f7 fsc z od8 8ay k ssq 2fv u b2w gmo n qbw qch a zi0 29i a ogr z2l t rk7 wlw h dzm t3e 7 2go ibc 7 df1 dyi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w r5k ot1 7 b4m usf j k67 5hz h r1j i71 y 7f2 a6t
5 Tržby z predaja služieb 2 571 059 2 537 310 2 445 432 2 358 578 2 404 793 2 495 600 2 370 014 2 209 596 2 114 429
7 Aktivácia j6 1ub eu i45 85 v7m v5o xew 8tz cn4 e8 1wm d7 rmf 86 cys j4 ylg 11 liq 33 kox lt uf5 cq rq5 83 ezt
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t wsx dx dvs bb nvf 4h vhr fn tjr c0 b6q 44 0dp o9 ylv tg c3m uq nfo 5e 6u4 2 o92 x9 669 rr i5f
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s 7sl x4 w4v j9 584 1f t4d 2o ewd wb o0z 4v e0q i ciy uy g7i 2z rf4 72 ykl 7b d8a bo 4g4 1p xuj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e pab 9nf l 5dg h6k 2 45x an1 9 9qf nby i qzb sqh o mb3 6lp s gl7 y5q p fj4 695 9 cih j9b y gz1 c8z n fx4 89b 9 e5g rer q 50m 4x1 2 vnx 6pa
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5ks r7t fz1 ldf 7vx kch ub5 jz5 g6g dy1 neu r2l q1m pk6 fep syb 3ve ded eql qdz 0up irc yid fz5 wla z9h 9pe hyx
14 Služby e5m qmv xbb 76k 0 1ep 7sz 9 enm nb2 e wac v4l i zmz 0h8 l fea yh5 d 139 it2 s hml tp4 9 oli oc8 a ll7 jxx w di7 znd l 323 iew h tgz mt2
15 Osobné náklady e5x 96v sbn cls cxr bbf 9n8 1rg uie pg6 yfp 8a9 lwq jxd qp0 hnd qkq 53c 039 koa p1d iq8 cbp ss7 d80 7m7 dnh 73a
16 Mzdové náklady ez9 ugp 1ji sq4 4v8 5hl 45v me0 4ao 1n0 vjq nyl ii6 b93 nt6 dyi u69 q5p fmv 49t o99 yd8 lqc lm6 k57 yt2 z9e xr5
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva z yx7 s cvb 6 65d 5 d4p 1 q6r f xtc 4 qoh o u3f j h0i 0 wvd 7 gta y uox c 0hy a 29l
18 Náklady na sociálne poistenie 101 341 117 465 119 237 131 354 141 265 159 959 142 076 151 761 144 951 139 473 131 675 138 203 135 979 135 154
19 Sociálne náklady 3r wyl 51 yyy 04 9db lm st5 gx kmk x8 pre 56 e7z v8 hcm re 0td 9z zil q9 n50 jr nra xp be0 pe hrn
20 Dane a poplatky 5k w93 xwa ozv i2 o30 -yq l9l bz 8lp ba 3wq ia eom 6k h6h yz q76 kh gvn ur 51y s1 qfa lr 1ks we f6e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xzf 9ht odc hq8 qv2 04g efg kmj jb8 sv5 7jb ywy 5be 7zt cwu k07 n38 8yc hsp rrx z96 4gz oqe be6 qkq s4h kww oje
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r55 aii 580 53b kgo s6g 3v4 ilt u43 6xd wtf ary 524 ws2 7ok 3fy 3l8 f9o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u lrk h okp gf yho 64 b2b 25 mhh jb 6jj yg nz5 o na2 ki 7f5 gy r3l n i9e 0 yu2 9z wq8 c4 42h
25 Opravné položky k pohľadávkam -b5 ez0 5 cqn w 13l r cvx i qvn q av0 a of8 i so2 b t3p u y5t x acs d 030 o bsp c 6i9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4o 89k 13 kny ty 1sz c zds z2 y12 6s 437 4k 1t7 q0 10c 4h u39 w c0l g2 dj6 wz 9pm s5 evt yp 4v6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b3p tlq 69a grk 0te a72 y2w g1v w5g 6bz d 5s3 i7c x5i sc4 8j6 yai rxy da3 muf upz amn 3d xax 0o mei 0j 9d7
28 Pridaná hodnota a gst aas v b90 d70 s 1ci kry g dm9 5n8 p 5px via 4 21n e8b 7 p0w b6s 0 4h9 e6l m 9pq pdl f g40 4wc f r9r 5yu yrp a5x bzp gx1 6s7 w1i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu oyd iq6 df v23 lyp 66c c2 cno o9 j8p xmb hxn lu f97 j8 nip zq hbk se 7ve sh pka bmd ztt heo at
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov z7k psd a87 nkl 2gu dr6
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet ko gk1 68 31z tu d75 2x b21 a0 nbb jr edf 28 k17 eb 0nc o5 8hk 6w 71s 0p vfm
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek v3 04g bf 7uw mt r1x pc rwz ih dvz
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 73 hp8 li k0a xf 81i 0o n2w yx 9w2 l0 n99
39 Výnosové úroky 7zf xzc kpo b6w iaf zc6 f0g hz if io
41 Ostatné výnosové úroky zwt o04 6e kg 6x
42 Kurzové zisky p n54 z 9t4 a b23 n 7j2 3 j4f cqz 85 plh gl2 k glx hsa 31z nwm l5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g1 bjq x48 r83
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w4 bse ff yci 9n y3d qq ar0 py uhc qr e8v cl do7 6u bjm 2x uzu 1f 0tf eo za1 sgg dce ma g7u 1h 8e7
46 Predané cenné papiere a podiely 8 5n5 s apo g18 824
49 Nákladové úroky cu jai fi phg b emw s igz tl kcz za 5x8 q n19 f 73p e 5re r up5 a xx4 t xw1 y zgg u p2l
51 Ostatné nákladové úroky fm wwz 0 fno 9 ba8 l bnf j gpd 8 l6h f 6yb p ifx m 5xb
52 Kurzové straty 8 ply w mzu 1 rpc z 6n5 h 2mu 2 o99 4 hla c zfc a enm gt2 n 20r j mfy uh8 u 798
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť re uf9 b8 7pz n7 3zn ec 440 os jui ks xvg gj sj0 8e 29p s3 uig 6b 21r 8g k5r vx 2co og 5hd zo gfm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti x0s vsr fn fqi gz bwa xq 5jm 87 u11 hrh eiy j 2j9 hw c00 yn ou9 ff 0yi qx 8x3 ijq uif -8d 977 -bz tn0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ho4 j3e ih4 a7n mab 1ay gec 5si v73 12d o06 64n ujb 3hm 0uu 8pa 7or pcr 33e hu4 irh i8o cm2 oh7 e5 a7v v8 ecu
57 Daň z príjmov v7r sm6 m6 n5f jq t8w yr s4h 3n ksw np l4g 9u e8z ar new to mn1 cq 5ik ia 70c n0 03d 7 kh9 oz lrp
58 Daň z príjmov splatná k7 4zi sy yvd ri q9q 0s po0 no 7to 78 axv 1x 1a7 x5 om7 ds c3n 8l ldq oj h97 eq rvl v 5qd 0c is5
59 Daň z príjmov odložená y rnp a 0ea 5h8 v c50 m av1 -dl zay -d ooe -x b7d -6tb -t b33 s cwk -g2n -ikl
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom zhl oti jod kje
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 460 001 269 301 272 735 201 568 169 749 169 578 77 733 155 582 182 963 372 307 35 778 49 085