O R A G R O spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3953/L
Dátum vzniku
07.09.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
16 124,00 €
Predmety činnosti
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 17.2.2016)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 17.2.2016)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 17.2.2016)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 17.2.2016)
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 16.10.2013)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 16.10.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.12.2008)
 • mechanizačné práce v poľnohospodárstve (od 15.12.1995)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 4.11.1993)
 • tkanie kobercov a bytových doplnkov (od 4.11.1993)
 • maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných živností (od 7.9.1992)
 • podnikateľské poradenstvo (od 7.9.1992)
 • inžinierska činnosť (od 7.9.1992)
 • výroba elektriny - malé vodné elektrárne (od 7.9.1992)
 • zámočníctvo (od 7.9.1992)
 • stolárstvo (od 7.9.1992)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 7.9.1992)
 • poľnohospodársko-výrobná a poradenská činnosť (od 7.9.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.1.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2134
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 23.1.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2134
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.8.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.jpg
 • Výročná správa za rok 2013.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • spoločenská zmluva zo dňa 9/2/2016
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 9/2/2016
 • zápisnica z VZ zo dňa 05/02/2016
 • Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa nezávislého audítora
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 1/10/2013
 • spoločenská zmluva zo dňa 15/10/2012
 • zápisnica z VZ zo dňa 8/8/2012
 • zápisnica z VZ zo dňa 15/10/2012
 • VS 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
 • Zápisnica z VZ z 18/5/12
 • Spoločenská zmluva z 21/5/12
 • Spoločenská zmluva z 28/10/11
 • Zápisnica z VZ z 28/10/11
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + výročná správa + audítorská správa
 • účtovna závierka 2009 + poznámky + výročna správa
 • výročna správa 2008 + poznámky+VS+SNA
 • Spoločenská zmluva z 23/3/09
 • Rozhodnutie o premene na EUR
 • živnostenský list z 24.7.2008
 • Audítorská správa, výročná správa 2007, účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2006+SNA+VS
 • Účtovná závierka 2005+SNA+VS 2005
 • Výročná správa 2001, 2002, 2003, 2004
 • 2x spol. zmluva,
Dátum aktualizácie
12.11.2019
Domény