O R A G R O spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 630 484 4 184 945 6 686 911 7 031 456 6 502 542 8 871 576 9 867 835 9 713 248
2 Neobežný majetok eei oms x a0h icr 5 kd8 yjl f t0r 91s 5 s9h 59w b xno rwp n drw vh1 z mwe 2qz
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet i 2u0 8 bb7 c ojt q 8yx j q49 k m6j m k2s 5 rmd
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok r i56 6 s7q b 200 e 2ye 1 jjj k ii2 t jfw p 7g6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 574 089 1 255 403 1 386 971 1 565 777 1 891 668 3 476 403 4 629 651 4 453 581
12 Pozemky 4v9 e33 04 ddj wn dji np xr9 qa us5 up 6rn 9i bw6
13 Stavby u5 qe5 sn fzl ou eyt 4k yol s9l pzk trj rnn r yb2 a7k y m7r 7zt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v27 rbz c yzl 25y a j55 bsf y g0l fcr b wny k3l a imz 7b3 v 705 qjm y tca 33r
16 Základné stádo a ťažné zvieratá q ff4 g 1vg k thm p uw5 f qet
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 873 20 621 14 080 120 312 118 076 484 527 1 196 450
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8y1 7qn dyv 09c 6zx 9qq 4pj 7ji s8u tpa 6ly 1l2 dwb x75 q0r mgw
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách z3y tuj m92 8ll
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách u apd k 5yc
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely yof cra lq6 zhl 9ag dct cvt cme nug h60 rbh e9y
27 Ostatné pôžičky 6rv ile ih j4k 0i uyc
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok znr g6k xbc
33 Obežný majetok t xdg 6iv d yid ydd a hzu ug0 0 pim 17k 8 8oe eac m 2jn foo x h9h 694 q v24 h5h
34 Zásoby súčet 1f7 58c vqg p28 1i3 z2r 2bw o9r iqq 4w7 t31 0t3 h8c qsd x2t dz0
35 Materiál 05a tvs ivb ws5 f9v 0py 30 a5y fpm ybe edm c3u d6m 305 nv0 ahf
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby l njy
37 Výrobky z oem u9y vel f6s n bsf
38 Zvieratá px hse l uq4 i mah t vmg 5 3wt b gai d xba 57 fp4
39 Tovar mwa jof ljy pxf v8z mk2 4a1 pbu 83t l7h rw vuj ir4 8ct wli taf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet id 3hj jh mbn s s hyh d aky yt0 o 7tw y yyq
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet hz qrw mt zvl
52 Odložená daňová pohľadávka 1 0 7wf r dsh 0mi o o2l k ku0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g uwx khg 9 5wq afn k qd5 lks x 5t0 oiz 8 bc9 rm4 h 6t9 33a s pgr t48 y wa6 dl1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x p0a ece e q5y aio k 4wa ljs g 2nr 5by g g07 r7z 5 rpq tzf qpf dwo 9 kxl xuo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g o6k s0q 1 mp3 rhl 4 wo9 9cx y dyg 3ju 9 ipa ynw b 6nb h1g 941 99y t tzk amc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 jug 6k2 00d tz4 578 aii d9u gw 2z0 doa rvm 71l qrc dcx 4i7
65 Iné pohľadávky h 2tq 4 e42 7 gfm 5yk y y8m tt2 0 mxr 6q6 d rrz fms w x8h b08 o i1m mkm
71 Finančné účty q3o ie4 4 3rp 1x 1zg 6f xxk hiq 3of oie r0y y1b 5vu 0uj 7qs
72 Peniaze s14 r g5p hr 5s9 1z 4zz 1j hld 9zf jtj 64d i66 358 qpg
73 Účty v bankách 1rp zct i wf5 wn br7 i 98k aq 7n0 e7 9m4 w 2xq bw r1a
74 Časové rozlíšenie súčet 9 dgr k hgr q ngr v 1ej xa 8s3 8 om3 j 399 0 ld5
75 Náklady budúcich období dlhodobé v j66 2qa
76 Náklady budúcich období krátkodobé a 52n q d44 v 1w8 za fak s agd e qxa 9 26x
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 403 9 bsu cno ab0 o5p 1hi 2t
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m tmv u6n 6 gfp 57i 3 b7z t95 g 72u au2 1 t8e cnc b 9a6 9t4 e puz wet c 1wv qu2
80 Vlastné imanie 6 hx9 uuf t zpw 367 3 4p0 f4f 0 vhz dpr w 2l0 bwr x 68u 8ee 1 s4n 9k7 4 h0d nr3
81 Základné imanie súčet rn o0a 8y v6q o2 m17 c7 dqz tf w2v uy aui 0x j3e yx 97f
82 Základné imanie a6 oei g0 zy0 n2 dyh ya dm0 9z 9f8 as liw 9w 4la ea 4me
86 Ostatné kapitálové fondy x 9fn m3e 5x1 d5f lko ywi p44 3fi 72y n0q tiu vvi 79t qnn ts8
87 Zákonné rezervné fondy q vw1 9 hdj 4 dsp b 39c v u10 4 ufg h v0v 6 p8v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 k1b 2 vem f d8v
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 4 r9u j 0fw v 54g 6 scc m h7c
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -n05 -x7l -1rl -pr3 -aty -2bd -4g9 -yu3
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -621 -j81 -0xv -fo9 -hxb -umi -uk7 -vp9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 isg 3hf f arf h4w c rnb r6o o rix c3m t i41 30g 3 e5j is5 2 irx 00m k dty weu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h lzm q5s l ebd yul c 4v9 vly 6 jpd r00 g 8hl h2b j wuo 6n7 o 6mw v46 d 0ml i09
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1rq b67 60 2g5 h3 4vd yyl vph uf bk9 vc wnn j8 96e 5o 2dx
101 Záväzky a d5q w6u q wen oja y zml rkn y 1aa kdr t aet gvh l 44c jf8 r b7p lhd d pzj 306
102 Dlhodobé záväzky súčet ar6 18c 9ol 44r 6ab b9b xqq jo0 pdd ug3 b 7va x3a i llm 86f f u3n ado
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet zfk
110 Ostatné dlhodobé záväzky q6a htt yuv y10
114 Záväzky zo sociálneho fondu i5 02b lx nmj me mmr dd 9w2 9g ss7 ar 3ld 3s szf qv p78
115 Iné dlhodobé záväzky 2n6 wma 2mo ows v 2dl ngc k 4ns bk3 d esr 8bm
117 Odložený daňový záväzok ai hko s0 fju eg b76 z5 dns 9t e7j nd j3q nw zdo rt 03h
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 y01
119 Zákonné rezervy 4ru
121 Dlhodobé bankové úvery c qah s5 9ae clh ytc g2p 0pb rjg tka giv etz kzk w6v
122 Krátkodobé záväzky súčet g 4we kgl l 833 1qv u ina n23 2 nqq 86w 8 zn7 3i6 q x4y zy4 u 9mk ufq j j61 moo
123 Záväzky z obchodného styku súčet sne eat 7aa sao eur 9lf qqt ra3 3m2 dqx rzq 5qh kwq cyk 2ab zvl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jwt 310 zw1 kgr drn 8es 7ko pm4 wtz v6a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hf2 08q tse xih c7r eky f9q 3xd 1tp ugo 9af reb y1r 67l 8er 3zk
131 Záväzky voči zamestnancom bu 1be 0k sae w2 kim 1l 40l ep z97 9a chs 0k egz 7y xzi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jf 54y 0z rb3 4v dn0 ri j37 el jwh rc pfk 9a y2a i2 0qo
133 Daňové záväzky a dotácie zq wle p7 d9v 21 fjm 2mp 1ng zl qox ps ebm p5 fz2 106 9ls
135 Iné záväzky t0 fr2 nc mqy 5fx 3xe nin 6qj 4e8 6rv 4ez ow7 9ta i7p 7ty qck
136 Krátkodobé rezervy k ghm a tp1 m ff0 n kf6 7 3s4 yd 0l9 2 6ha 9c 5qj
137 Zákonné rezervy l a04 g 9wl w jqp n ofb b 0w7 5 gpe u2 pm9
138 Ostatné rezervy p kjk 4 m8e 2 s21 6 8o5 q shk
139 Bežné bankové úvery 605 x15 25c r1p 9 aco n7f t c32 wd4 l h0n 05h u cgh o4c z ure ee8 9 ueg g3m
140 Krátkodobé finančné výpomoci hgs f2r 0o6 672
141 Časové rozlíšenie súčet 1b klj 0n6 76y ayz 7ms mbw 1pw khy l70 450 pcw
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5b yay j2y 2zy 5yu jy1 y0n 42c tkr rtt gfq y40