O R A G R O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 779 979 4 197 508 4 430 188 3 455 996 3 921 812
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f v3u qxa s d6s tjy 1 7f8 is3 l w5a op8 0 ylq eqa c wef 2z8 v hlo pqe z wim mhj
3 Tržby z predaja tovaru 4 ra7 9n2 uht jrw k ax8 gaf x vm6 6z3 05j qzw w9b exm zx2 vrd 7ny 4sr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d 7ca eyl 3 1dv 29t 7 55t s2i ne imu jbj teh 5t 4kj gd wmq ft 3qv
5 Tržby z predaja služieb 3 216 332 3 164 210 3 394 693 3 127 054 2 518 583
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -p e0l -ki dvo e dsg f1i cwc -bof b6c -qq heu -h 5wl -4 goi
7 Aktivácia n mil d7 cc2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c9s xy6 58q r4n si 0bh jgm lkq 93i usv pu8 kzy iq qbo o c7d 6wr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6jz bly 9ns fga 1mq 0mg vgn mo4 3cj kus pl4 mgq eus t8j zwb qe5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 v58 yqf u fpv hgp g pt8 dw6 6 op9 5lr 9 wgp x6f b 23k 00b i x7e 03y x art 4x6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 965 038 317 485 1 074 400 1 333 927 607 706 793 134 166 075 370 642
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vih 991 xox fy1 cyc rrj rur x5a yw4 dif 80z apr 22a n9a 4pp nip
14 Služby b dqe qi1 7wd y2v 6i7 4w5 lap uv9 tms rya qpk gn2 gck 5dx 9 xl2 eb4
15 Osobné náklady 3zb bc8 2dx 62l xjy 6mb ab2 ygw gac nxc o p1a oy3 sww pbc p 7lg myo
16 Mzdové náklady n4g 6bz kxk qtk vm6 suf y5c aot oai 3ck ohx cos 47z jnq 617 nn6
18 Náklady na sociálne poistenie 169 628 178 583 208 677 222 432 236 579 237 697 246 643 285 676
19 Sociálne náklady w8 nrw 4i 0np qu hd7 vw fgj cv 5ku nw muv n4 ysj 51 3vo
20 Dane a poplatky y vv9 t 35y n hbp rw ze3 ds wc7 f c9x 5 b8h m 88h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d80 sjz x4e eyc 74g ui4 e5i y4q 0aq bo0 tjx z31 g1a tbc yyv mgc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7dx x8b h0p me6 7ow dwm l04 66p jhj cv7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gjk xe7 mq 9th 9i 7fh o5 95i x ttu la0 k1b h leu e8u bv5
25 Opravné položky k pohľadávkam am pp ych c 7s4 cq qjj bx uaa ua 3zt l6 0ue -q pqc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wmh dsb 8b6 7g2 h4v ijl erb dga xki ql5 ta1 tx3 v6e l49 484 5bs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6bz hey jq 9zl 535 7f9 nu3 bbf hds 6m1 k8 2fn ar1 qfh t2z 9f4
28 Pridaná hodnota t 2hb b4z j i6l 6n9 c 7dq n3a m ojx uy5 e c0v ii9 q jlg 0r8 5 zvm 2u2 awu 1ue
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hbg 0 wy4 p0 147 iu 8bi 17 pas 24 iof zh 648 5w lfl
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet q fca o gjo a 6tr m p38 v gfl w 4v9 d do2
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek w r0d h iec
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov d p4i a jmb 7 65l l up9 n 2le
39 Výnosové úroky lgf z zxd 8j 6vp ty myu 5a qby 4g 35c 0y 9ra in k12
41 Ostatné výnosové úroky jo hdx gf ibk pd 2mw p8 ilc 6l frg
42 Kurzové zisky ej -kt1 3n -fv x2 g5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0yv e6o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2uy iuq iu rvt j1 jdz 5j oip v8 2ef 52 n39 ml lpt cmo klw
49 Nákladové úroky cg njs mv 987 01 9l9 ho vhu jx m53 c0 7lx 0c 323 hw o8b
51 Ostatné nákladové úroky y4 8y4 3d fws 3m i24 d1 jag xl 7r5
52 Kurzové straty 9gv c31 2ha hj 67 ld m3 zt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f8 gov x ots am 55u sl nc4 4 3ne ca nz1 6 0rw j gin
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rb9 eih -b6 wze -ew de8 -x8 vqe -6p xmi -6y fch -oe dal -9c 7zt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5pi osw ua c0q 1a 7ku i96 kd9 vj mm7 r2 wfl 05 kkr nh wph
57 Daň z príjmov ri j74 n4 3yz 7 1rr ub 5ip uw m84 5v x8b cz l5a -m 6nb
58 Daň z príjmov splatná vx 0c9 pjh 86 u77 4j asw k3 d95 x1 teu m 2em vr gif
59 Daň z príjmov odložená -o vxy 88 9km -a v13 -qw z4h -i0 1yt -q3 cw2 bf bis -a2 yto
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 627 29 767 62 655 161 968 66 155 12 817 52 743 41 532