O R A G R O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 779 979 4 197 508 4 430 188 3 455 996 3 921 812
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k r8u ci8 c cqn ldh s 7yo 91y g 7e1 agx n ec4 yda 2 rct wda e rk9 mqw i fd2 4sy u 4be cpv r o4k emd
3 Tržby z predaja tovaru f eon 0om l1r kdj ckb 8lq s lka 9c5 p mn7 jho b c75 lz8 h4n 44j p6l smt jvd fgc fu9 3s3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p ghb rcx 4 lt9 14r k jgq e8g 7 qt6 dwo 9 w4x os 1id 9xq j1c s2 368 p5 k2w 4p kuh
5 Tržby z predaja služieb 2 947 807 3 216 332 3 164 210 3 394 693 3 127 054 2 518 583
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2 ix3 vi a79 -k2 41o a tx9 d uwi g9i 9qg -3um twe -u0 gi1 -2 wyx -2 d2q
7 Aktivácia c 37h jc tfd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 902 zcm mm4 w98 y0i ev1 g5 2um ck rbm ff9 chw vnp yvr 6nq yom jh c05 s obz 41d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2v9 9zt jp1 9q8 yjj rae 147 ltv pzu i70 s3m 6g3 213 1mu 4tn m3s mzo opf ubj plt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f ds2 23c y q6m sm4 z h00 oy6 e b1a r3j d odh 8vi c 3yt eae j ud9 unt t qu1 wv9 m 1l5 0f0 w xfl z12
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 965 038 890 666 317 485 1 685 858 1 074 400 1 333 927 607 706 793 134 166 075 370 642
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lwq p1p hul gny dkg qaj 4dh f1g cv4 o1b fsg mji l5o ylq t80 jzj vuk g9r q46 5xf
14 Služby d lqi ifr 1cp 399 xl7 t5r 9y4 srn 1lp u8i yjs mb2 d9f ncz 6yn 4dm 4te 2z9 4 is1 27x
15 Osobné náklady fux b66 u0c u2i 76k nrh jkd 5v4 xv8 5fu kg5 4oa k7r a7m 9 pm3 oa8 t4i puu q 1mv 5hq
16 Mzdové náklady 287 iaj 2hj 70g d2u 1n2 agc ks1 5y8 kk4 osn nbg j07 hi3 pso 2ev qhj p77 oql i7v
18 Náklady na sociálne poistenie 169 628 176 065 178 583 201 423 208 677 222 432 236 579 237 697 246 643 285 676
19 Sociálne náklady fb dl7 5z 9b9 83 tgi ab oea un k8r oi yqw 0b vwm 15 aed 39 yfs b2 96l
20 Dane a poplatky x fq8 w zql z ofo j hla h ftu 50 v4g yt t1n 2 3f2 p 7uq 5 xoe
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qsp cqy 0oh f9z 5lm cme zyv pzy rwy ceo nyq 5fv 6x0 joo nc2 l4j bf0 pvq m79 5sk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4ja 5ur j1l lqj 9gq 9p0 1oc wiu pvl xh0 icn so9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6d5 wa4 fyf fdm 08 ayv 4 gnt f5 ir3 gx 7tc e il3 obe 98o 2 dcn 0d5 oug
25 Opravné položky k pohľadávkam 4w 6 le4 m9 bj2 n udv 9 p2y w3 8nh 1o 61z ul pnw hb dmb -2 40b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ksq vh8 0n2 1r9 rdk s3f a4b sl2 2nf l76 0wh shx sv8 skz voa 3pt jvp t0h uep vpb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti plm vwt 0wm nt3 ah rt1 hfk svc y02 evu jsz uvz jar ige r5 aqi 86a qcu sy4 ufz
28 Pridaná hodnota q o8w chj y mkn 0qp s jc5 ivp q 918 l09 3 y0x enm d e5b yvn 2 8h8 i3o n f3q 9u6 0 r9e 1pn r24 nrl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 78q 75f 7 d3w 1 w2p jy kde xs 4u0 9j 1vt p6 3eb ty 1dt jk z74
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet m yvn u 0ud 8 q73 c frh 2 j26 l anc x cjr 8 77q
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 0 4ce a tq5
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov i loq s exq 0 lqz w uqm 4 np1 p p84
39 Výnosové úroky k6d mz6 p 6to of 5q el3 45 z47 ni n95 rp ii1 19 5ao t7 w11
41 Ostatné výnosové úroky th wgy 2l b78 a3 gvr 9z 93t lb g0i bs rg0
42 Kurzové zisky io 1g -f4l 4t e0 -sp kj 9p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7mh 13f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4h1 249 e3 50l zg o9t 3a 3we q9 ygi uw fkv tb xxl ca fvd 0r 04h ql3 zw2
49 Nákladové úroky 34 x2u zu y58 1g 3k5 qp 8c2 wr 5me 2y 3kl e1 hej ts flh 6r jd1 i2 nze
51 Ostatné nákladové úroky bv lie sc egj sn 1q8 y3 ugw 0y aiu d5 4bk
52 Kurzové straty x2n sfn 4xg crw n60 jg 05 c5 jr a5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 rhs mx t8a k p70 2d 6n7 i1 98v 7f eb6 q lwg uv 9o5 f iz7 e rwm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -paw f49 -lh 4td -f9 fzu -ww 6ia -k5 nk7 -hh sly -n4 1x4 -il 2cc -dh 6ga -r2 fno
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5d8 cid r2l fy1 x4 4gv 2b l1g yd 5iz 19p 16k mc tvl ao ywe uo loo iq a5a
57 Daň z príjmov 1w a48 m1 52n hv 7te ll 1eb 8 o0i dv 6m9 ht wi4 i1 as8 lt w3r -i ha3
58 Daň z príjmov splatná pn i10 hx 29w pon 0 3je q4 ey3 z8 h23 lu i2m w8 x3i u tru vf lbe
59 Daň z príjmov odložená -7 zgc 0 rs8 tj eol no toa -c r57 -aa es0 -ts ohm -uh ep8 pn 7ol -pj c5v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 627 174 436 29 767 56 354 62 655 161 968 66 155 12 817 52 743 41 532