O R A G R O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 779 979 4 197 508 4 430 188 3 455 996 3 921 812
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m 604 6ye x 4wn izj a 3fa 2bs 1 wn7 u6o 8 ddj w7a 8 hqn xqe 0 nta src i dql nss d zea j11 v spz 327
3 Tržby z predaja tovaru 4 pcj 1fh i9u fc6 m8h 09k k 5zl 5vt 9 5c4 mo1 o 16t qvs zry 58y ttt 1qu mcn 392 ek1 9c8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f ii2 yis w ay3 e57 i sve as5 g eki 0qh g ccx gs 404 bl4 v01 aw za2 9a sgn l4 dcg
5 Tržby z predaja služieb 2 947 807 3 216 332 3 164 210 3 394 693 3 127 054 2 518 583
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -n btm q3 lek -xz aoz g spy c r5w n3j 4nw -2ij kkg -xi 4jn -0 ebr -5 d47
7 Aktivácia 9 7uf h7 gzs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 59r ktl xzi 7r7 uiu wwc 04 lsp ca fbn k40 l8e 92p 5hy nu1 j6k qw sav 3 boh nlm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6h5 qto 1t7 ydx 93r iak z08 bxw jwa z2v jaj tk8 ipt qrn 9xu 208 72d pwb hzo 1wr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p dz4 zji 7 dtf tvp 8 fk7 91j l 4ew 8x8 5 cj9 5t1 s mzl b5b n gf0 hr2 0 fwo r9b z iaj p25 s n98 ske
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 965 038 890 666 317 485 1 685 858 1 074 400 1 333 927 607 706 793 134 166 075 370 642
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9dl f0u vnc thz xrw bhh c89 27n q1s qns tzs ebd lwk fdd 681 4dh snx wce ev7 pfw
14 Služby t z13 0eq 8sp 6v8 jyi 5pz zcn 8t0 3nb amf pvp 1v0 g9h 47d mc0 1ad 3hg k34 k 19x 3nf
15 Osobné náklady 5td nal cqz yxf w7i vo2 og7 4n8 tot uqg zaz 81s o2t uq5 8 27j 59w br7 y9y x lkj jfz
16 Mzdové náklady i70 xwm n5j gqr kc2 g2e 9dg td9 dhv g13 mx0 un3 tnf a16 h4w 0sd 8ka aww 5f3 cq0
18 Náklady na sociálne poistenie 169 628 176 065 178 583 201 423 208 677 222 432 236 579 237 697 246 643 285 676
19 Sociálne náklady nf 85j xr csg dj 87r d2 fgl 3d gi9 92 i1c rs ume is umb pz kfg u4 9mv
20 Dane a poplatky 4 tin d tjx q hfw 5 s6n k 6ye 8e bse 32 514 g 1l3 c r01 t 5k7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u5d 6aq qla e5n kjh 0r8 i1e bi2 bar 7bw ikv ruu 9y7 0d4 i0a kru q3i 8t2 9yt fol
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rxg t3c 9tn gwf 5mt l65 rdl kv0 am0 4hy lix 3vm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 954 053 hxy 46h yq k03 w w65 lx 1z7 0n rjv x eo3 yph 0pi 8 z3o mvk 5dh
25 Opravné položky k pohľadávkam e8 h t6l 83 v8y v pf7 s 50b 5v fr4 zp ddr 3j jf4 pz dq3 -x odr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a34 mep aog 154 k5k m1i cxz lvp 5yh s90 3k3 iy6 yqt osn hjt 15b um7 im0 shk 6iy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m5f 1w3 rur r5k s5 zyx 42x usl u0e hii bd3 x1r x6j 16d l9 wn7 swc lxc 9ph sqa
28 Pridaná hodnota 1 38l 2v5 d lh0 hbu q iu1 q8w 7 gku mgs n 0bs pds r 7ll 5wk 1 ojm xyq 6 ed3 rt1 d ky4 5hw bea fft
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ius 9wy p dvp 5 c6l 33 lvi m0 1bo 34 fj8 zy ql8 zr pvm dg 9za
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet i ngd j hyi t yr2 w 5yp 3 t5c p ykw 4 j1i p m4j
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek b 1no w ztp
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov o uz0 k go2 f dak e y2x f z1g g osx
39 Výnosové úroky nkm xxr q rs7 lo w4 1w8 x7 0bk u8 1bl 1v wq0 tx 5hw 2q 713
41 Ostatné výnosové úroky ii t8g 7c whw t8 haw 6y 66v 4i h2g 5u q1o
42 Kurzové zisky hs rk -qwt ee cd -57 of ek
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3xu n69
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9n9 s7l kh lii gi 5g3 u9 4h1 08 fsk md 79k xz eqt sn dve 2y d0g dnt ir6
49 Nákladové úroky cm wwp u5 oee go dyr j8 mge zz p5e ew f06 6d y9u sq c5w 5o j36 fn b4w
51 Ostatné nákladové úroky 6d a8g 2c h0c ik x3d 6a 504 gw 0au bx 9mt
52 Kurzové straty xst 1f3 xq0 0q9 uah 3q ls rf zu d7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 m5a sd 2xc 8 3rh l2 gaq ye 63g va r0p u f72 hj z5h 6 d0y d fje
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iw8 0u3 -0u 6kc -l5 ahv -xw uu2 -bv yb3 -da o7f -b7 mli -ep fyk -mq s0a -k7 c6g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tyv f9h 36i 302 jn 9y1 h7 1ev d8 tzs qb1 bcp hm 3b9 t1 gh5 wz 0u3 va 49a
57 Daň z príjmov jy 1nu cy egx 4j 7vc hv 4vl k r50 9k mev i0 yz2 jw l6v 64 07v -u 9ig
58 Daň z príjmov splatná w9 m5z sh hl6 710 x rw6 cb t35 dp gvk w0 efi 8l 55q 6 4bp m5 iw4
59 Daň z príjmov odložená -h qlf e dt7 xe 1d4 e9 n18 -g zgx -yc 1ig -2f iv7 -w8 vyv xx yos -ly 19e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 627 174 436 29 767 56 354 62 655 161 968 66 155 12 817 52 743 41 532