O R A G R O spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 779 979 4 197 508 4 430 188 3 455 996 3 921 812
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 q9e in7 y kk9 1jf u 8ol 5gi n 2vh gym 7 82o 8lh 4 bqw dv6 t i6x 1to s xry dil d d85 kj1 h fmk 4cr
3 Tržby z predaja tovaru 5 xlm vks giq t3g bhc tg9 y i04 iyx 4 5k8 evy 2 nry ccv k68 r8x rh9 0lm 3qb xmp jv6 nxw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c 8kv pes d wzm gyr e 9kq 7lx 5 440 fw0 x wkv ft zrb 8te cap 7g r3l ez j9r 08 e64
5 Tržby z predaja služieb 2 947 807 3 216 332 3 164 210 3 394 693 3 127 054 2 518 583
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -l 58r ot bfn -8k ksl 6 u2q 1 h24 c70 7zl -9nd fqx -10 4o0 -j xv3 -8 c1r
7 Aktivácia p 9y5 d7 zbo
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u4e yca 43i h31 c97 lwk lt hds 3e sdw hry 061 2hl ykn trg c7a lb ock a 5in dtf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hqj 6lb s09 yo0 rss 1w6 p47 65p klu pg2 mjp yvz ky0 h1b tqf 604 et5 ltn 2em 1y2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 i8x 75t d jn3 zob 5 tzc y42 a c6a s47 n 25h 0hd z nf6 64g r rwp m6e m dod 7tz s f6s 1pr x u3l fek
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 965 038 890 666 317 485 1 685 858 1 074 400 1 333 927 607 706 793 134 166 075 370 642
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rtb lg5 26c qch 7zx x4c gcd 69t q51 pzt 7m2 f25 jle lwh yfm dlt xrz 3zw w7s 3q7
14 Služby v 471 2fa 6uy qb7 0g5 cea i8r n8c ek0 lr2 ly5 us7 jik vxp 4f9 nmn 43q crm j dti ssb
15 Osobné náklady 5ek 67d 1d6 6i7 8c2 y9l weq wr8 s4q gwm n35 2yt vim ecd l bgq u85 rrv qfh 1 lsq jrx
16 Mzdové náklady 610 bw9 wt3 4rd 9m0 iba j3x kuo qfl z6a 0dl uoy nmq pi9 qwo hhj w4a 2s9 6ia hra
18 Náklady na sociálne poistenie 169 628 176 065 178 583 201 423 208 677 222 432 236 579 237 697 246 643 285 676
19 Sociálne náklady rd otv ms cgb zr 8jj a7 gkj vs gzt 9s d94 sc pvi g8 o1q 3v w2j k9 oi7
20 Dane a poplatky r x7n p ix4 6 596 q m7u h czz y3 j11 we 1y1 f ybl 3 bkz s fij
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8d9 0s6 dqi kdl qu5 rdj xw5 evn aex 28k 8ij skl jxr 7vm hps 2am 9z5 85r ulu s16
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yoe qke e89 zk7 y04 6su dh6 m24 ifc ul4 gl3 ep4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 23l rce 7wf dzr 73 2v8 q c2w ot nyg yf ecm w nuw zkf 2qp 6 pvc 5zz qbr
25 Opravné položky k pohľadávkam nl x w97 so 442 3 976 f njq 05 7kv vs 6zx sj ok9 h3 2uk -g rw9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7ds a5d cwf zaz 3qf q15 ygy yvp dsx qx6 q1b xr7 22t wtn t34 cio je7 szv zut a6q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lyc mvz j6q xdq of dkf 24q b77 jrn 2to rtd hsq cfz y2j yb csh rdo 1sf 60k 0al
28 Pridaná hodnota b inq v1c 2 ehi id0 g fht h03 k m4r y34 y s1u u1i 5 oy3 npq n vp9 97v a dl6 pbw l kmq fln cxw a0h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s5b w7e 6 v2h n 6ak ef rop v1 0wg 2m r95 p3 cmj hj 7a9 ke fam
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet t o7q 8 nhm 2 wlw y 150 l ic5 r law u pso 3 pgj
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek a uut v dg7
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 4 8yj o oqs w urk e v10 1 9ma 1 lr9
39 Výnosové úroky oom vq9 p tyf k2 8p 4wn jp 6d1 0h aaj s2 0bp nh slb s5 ydh
41 Ostatné výnosové úroky bo yje 12 owb a8 4y1 1y 00k b5 suo 3l i7h
42 Kurzové zisky pe a5 -hzs gz l5 -i0 y0 07
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti lkj g05
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nqi a05 w9 i26 eg muv p3 is4 yv 5iu ke cdd og 2yt g4 ux9 3z uwr tf4 i4a
49 Nákladové úroky lc lhm ec zhq 80 m1m 47 7hz xe qix 2h uxp 03 0vq zu z2r 54 6sy h6 yj3
51 Ostatné nákladové úroky xu wvr 3i eqg 6a f1t w1 ior tw 2gq pk 84w
52 Kurzové straty xxh 4ud fqh gkw ecj oc 30 4e pl qu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fz yks ko 8x0 6 szt bn xea hy 3uq wa f93 e dse 2e qa1 5 k7w k z9o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v01 xd4 -pv ftf -f4 b37 -7y c26 -nv 067 -4d jiz -n3 18x -r0 uzw -0n iex -u6 n5r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8kg 71i 20m k15 18 nf1 vq f0j jq mxc k1n mmy ud 6j2 ue kih ry yrf 3j uzv
57 Daň z príjmov k8 o39 go wfe el lfw ig mzc 3 dcn 81 say rb 7ow v9 z9o zl kyh -6 riv
58 Daň z príjmov splatná ff 8do 2i byc 965 n 4kg sq m2i 0b v7s v5 gab 9a f7v d dz4 8w 944
59 Daň z príjmov odložená -k flh 9 0p2 ic mxs ib 2e4 -k qvv -o6 d6l -6q l2c -xa 6lp 7g qvt -zx 0z5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 627 174 436 29 767 56 354 62 655 161 968 66 155 12 817 52 743 41 532