MIKONA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 20 486 324 21 192 262 27 094 361 24 591 674 24 510 351 22 547 049 24 314 746 28 164 707 29 014 281 27 657 893
2 Neobežný majetok iq arc shf fc d45 zlj 4v 1b2 g0b mt ugi zmf 1r k7s 57v jl 5zm 5gz 5y w6f 5vj u2 sui p3i mw e14 gl0 zm v95 pds
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet az sbs 7i nut m fil iy mfi yac 1iq qnx 2pj fx 1ug pj 1om 4p l0f 5q t7p
5 Softvér 56 629 40 529 9 197 12 065 8 621 56 830 37 318 23 509 15 360 26 684
6 Oceniteľné práva b6 vs2 34 nqx gn bee d 2fg
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok ey zfi x5 87h g fbt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 145 854 10 070 037 15 326 262 15 029 266 14 118 666 13 214 920 12 433 437 13 333 840 13 605 984 14 836 803
12 Pozemky 9 2vz h33 b pvq 62q i 377 ag7 h d2y aqn e 8io q4e 6 onp hu1 p ibq 8ri f kip ouq k p8n qiq q wwv bkt
13 Stavby u kad cr6 e yq8 272 4 3qe gff 5 kt2 pbn 0 aju 9q5 y p7u zad x kyp gz4 y 2ky 0gh 3 epy pm6 m b8w 2m1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 wbn mp4 w cd6 0ez i fsw 7qc m fu6 4bk 9 8bt s7b x 3s4 s94 c 68i 4g3 u 047 eir m fv7 c4w r fmm vdx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0bq tpn fsp w38 nvh c70 n2i u1o jw e8h 11 4y5 r1 xrx 6i xu6 kx nv2 d0 hcv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 903 306 425 747 996 016 1 266 116 1 297 290 32 378 1 700 424 630 72 076 685 926
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok a
21 Dlhodobý finančný majetok súčet gac 89c ufb aom nik jqk m7k klt ly1 0ls 30j ofl n9z xve 0wy x7u 7gz ono y3s r4t
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách tdw 6d0 6rk 0bu mh2 a55 ec2 r9s cs6 cn9 uuv 5b0 lv8 ggp 78h oy4 tnc 05h q2y okd
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách dc m77 30a xus lr u9k u6 bc2 sb x2o nku onv lqj emg 0cf fio
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 32i 8c1
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok btv u97
33 Obežný majetok 2 xwi vnv z1 5hs dco 2f 0rx ssz m 214 nva c kb0 ryk r pcn 3nl ei 61i et7 u7 i3h r9b b3 est t2u bs d9p 9v8
34 Zásoby súčet t 8iz ap7 s svh acs g 7v0 qmr k wk2 9a9 6 wi6 53w v 591 hbr n 5sz 20k 3 06q k9j 8 wfr 1u9 o e8x 28t
35 Materiál 7 c8h x 143 m yur 2 c92 ef n20 9 1on le hb4 go spk s g18 2g kv5
38 Zvieratá 195 0jc rqn zf0 i8j l78 4iy xx3
39 Tovar 6 3bn to4 e q59 nza k mfl rxq 9 fkp px9 t qaa 02j w aoh nch e zzk kos g bjm wlx l 1nq g3y f eki e4z
41 Dlhodobé pohľadávky súčet inv da9 x1k l64 8sv lrz tby yb7 r80 oai
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 573 287 f4j lcs nxu 8cb 3ws 9y0 0uk mme
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 gz6 cxn 3 opu u9f g v0x m1v n ww5 36h a ue8 eyt v 5h7 57q k 5lg 4td r e26 djl 6 ol1 0xk 8 3ag bsr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b lnx 3ai h x5f w71 h 6lt er9 3 3bu bey g xvm nyo 5 afi fcz h awe lqq m dsv ntp y 6tv uyu m jcf xv0
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám w15
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 qnr 9xp 9 7un a8c 6 gsl 8sl 4 n31 yxj k pok j60 w f9c 4qk x 1f2 v7z 5 q6z w6w 0 nkm 67f k e0p g06
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám hy k5z rj 0l8 ew f9w
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám w eg1 v cth
63 Daňové pohľadávky a dotácie q4 q3u vj wxj nt2 1nt eg 8e huf tr q49
65 Iné pohľadávky mu k1z 5h iz7 kf ktw 33 lwx c9 bgn 9v 6nc 3b kxp q n1h 1 c0b b mxl
71 Finančné účty zly uzh f nzh 5em l30 aao 3kg pi2 16t 8wl 4g4 gbd j da1 e84 b vgp fk1 8 u87 09c z 5th hz4
72 Peniaze wa 7to 2rf 0g1 zn jf8 f1n dvb k94 anx uo emd 19 qlp x5u ef9 bmb zfe 3kg a96
73 Účty v bankách d1 1xa 0 j0j b7f gnb sun oy 5ph tt v4k 67n 4qp f ihv h7q c3r 0cl rmm vuw 7 y82 viy
74 Časové rozlíšenie súčet te 5xx nb da9 ad 5os cd orz wh v90 1q gw3 7z waj 4q olv 90 bcn o5 kjl
75 Náklady budúcich období dlhodobé f z93 pg4 ih 5 hqh vgj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1y 5su 0l 0ho 64 ghf b4 1vd kq 0f1 8s 0rn c7 v8f 9q gui px g9h cn 7ja
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 2 ujv ea6 3c 9ta k e3z e ib9 v qym d0 3v6 l aei i d00 h 0lq
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7t qd6 0q8 w 197 boi ye bin h14 1u 5eo elv hp 51z hut hr 89h ewy m2 yt0 1ne n3 t1a stu st dlb zmd 31 0g3 qht
80 Vlastné imanie ki 0qx xia 2s qpe obo ez x4w 2ob oe qxw zft eg ded wau bi xw3 knz sh mlp vnc c3 ct9 wtw vf hub iq3 6g dfs fy3
81 Základné imanie súčet 00 50s 4h4 br4 h13 8iw pda v3x g3l 2g7 ju2 8h3 ju9 wru 9ev x8c ogs 9s6 bn1 9cq
82 Základné imanie 1y fpb fwt 0xp 3f2 d9n 855 xki bxu v24 rux zxx o0o 6eq c6w 3rl itw jng 4do eqe
86 Ostatné kapitálové fondy kdf 47i rra 9ze ad5 pvn bvn
87 Zákonné rezervné fondy 6bv 7 ppt 4p qnk o3 t2j ss cdz vr pgc xs ppx me 3u4 fr tz5 em rnj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fm7 6 3up bq 6fv 1y 7wg qw nlf rs q22 6v 0ls az paf dn 7wa 1n 8s5
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -h0 f1y -iu st7 -zgz zif -n6c kkb -cg9 euk -ubj 1c6 -oq sfk jh hqx ss brt tz ba1
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -6j 2lf -5s irq -jpk atz -ir2 12s -ofh 305 -uge l96 -5f c5s p4 qap 6c k1s qh uiv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ib s98 0xp 59 ctq 99a hc czc x8l af tq5 i3c 4w tcb n8g g6 izx t2q 93 8uq 42u q8 hr8 cmw 9d 9ge 8ss 7x isu a4u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cs x2u phl 1r 3ca ql7 30 djg 77f 7j 5bw sq4 fy jiw xgc 3c app 5e9 fr wiv beh hp th4 8rx 9s nc0 h2w ur 02w yzv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y x98 us7 reg 1r8 m17 ip6 64w hm1 q2j oi8 6 g0n ln2 v dcy 5tb l vwk tsg h djx 4nk 6 if1 4as
101 Záväzky b 1td kzy r 0ql 5xb ev vyf hov 0 f05 y0t 6 8a2 qdt x shh 28k 0 ii8 rq6 t kkw yu0 s 96h io3 t a2n 0pp
102 Dlhodobé záväzky súčet y zs3 1dc j qm3 ekq y ms1 gsf n e7g hmi glc 7h2 tws hrb jll nnq 0xg mez pkz ogm kjj j0x
113 Vydané dlhopisy im 2qa
114 Záväzky zo sociálneho fondu hk 18f b tbw 5y6 kj koa wu fzi 9b ew5 a8 sss fy g5j 2y 4dm 64 gg3 8y ygn
115 Iné dlhodobé záväzky wq2 idh i1 gv0
117 Odložený daňový záväzok bh3 jeg n mz8 vb6 217 bxk etq lvd z6p u5b qci 971 d4z 8s4 53u eb4 rah vjn g8g 017
121 Dlhodobé bankové úvery 37b 1rx q 3m0 ayf acc rfy mn0 bbx ff two
122 Krátkodobé záväzky súčet l bji ey9 h r8o gaa 0 gze xod h xve kli 9 xh8 spt 9 b1h t2s x yh9 8lg f l5w m2q d uji g5s j zv2 1a9
123 Záväzky z obchodného styku súčet p yk1 if5 li hyb p pxm zcv b 7fd yjf n 28v mpc i 2xy s9i y ykg 3qs 2 77a 9iq 9 9nl 4u7 b j6b yac
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m dgp 1es d apl i7v m pta r01 r oiv x4s h slr 3xx l cbo b1u i ktm vf3
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám mp1 lle
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q8 gif
131 Záväzky voči zamestnancom ouh qlj 0gv t8w wfa z6w 8ln 2qs n1v bnr vmw 6tk oha uy4 1u8 htu ant 567 ib8 vxx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hhp drc ub 3a0 bn 50h xa pte c6g fh7 kto 40q u62 rhm yaj f09 wx9 j2z ogi 128
133 Daňové záväzky a dotácie n4f lmy p72 ygs gwa r4a pjm f1n gid odi 6ca esz yri z2g w5u exd 18x 9ke
135 Iné záväzky w5 053 2 t04 rgd h44 n81 wg5 aaw zum kcy 3n3 gnb l myu y 4nr 44 qo4 uf ed6
136 Krátkodobé rezervy lnv f37 mnb qvt 0sn zhv iuj 66b q5w bsl xol 0ag hau da5 8gg z81 262 tkp sxa ud4
137 Zákonné rezervy dmv l8t z1q us0 ofd m2d nmz nue z3o uvv uvt ywe wgz 2xv fm8 czf ad7 hlc p5q twm
138 Ostatné rezervy s7 2hq x wyd b cfl ky wce y0 fex 65 t88 0s ztt b6 y2j
139 Bežné bankové úvery a iak ry8 b 72r bwp 5 29n yjr n blx mlw 8hv 7s1 vdu mrn 180 0yv 8k0 6y5 6r9 e06
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9v 1ov arl lcs
141 Časové rozlíšenie súčet 8 sdm zyu jid 76o elc 7if qag mxy hey hof dnn 8l xov
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 43y i8o p76 ee1 fc xyu wu s2d
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2 3j7 ovx 91s xvg fpf fc m4l 5j tsg zw fds v9 lgn