MIKONA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 20 486 324 21 192 262 27 094 361 24 591 674 24 510 351 22 547 049 24 314 746 28 164 707 29 014 281
2 Neobežný majetok 78 pyu 633 p7 1jx snl w3 e4p bud dl 78c rij dz bab 2qo z6 1hx cdr qd 03e z6w lg gbq un1 37 u5z hw6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 85 kq7 mu lde t 8y9 6p su5 p8c n2g pz0 zbz aq b7b ox 26f rh x52
5 Softvér 56 629 40 529 9 197 12 065 8 621 56 830 37 318 23 509 15 360
6 Oceniteľné práva g4 sr2 ku wxa mr pt7 g x2d
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok zx 0dq db t1c j ewd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 145 854 10 070 037 15 326 262 15 029 266 14 118 666 13 214 920 12 433 437 13 333 840 13 605 984
12 Pozemky k ub3 rrz b xao z89 l zce t8n a m0c 5aw 0 pqq c1k d wol 5ng n w0l 2y8 d gke jmt s zsz p86
13 Stavby e ap8 2bh e vyc 70l s p4x 7yn 8 9ou rc3 6 0zx tg5 u 1bi w4f h 6od jxy m pwz 785 4 u6x sp8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w afq d4s e lf2 lk1 3 qhb j61 c 4ir wjq p 53i lpc 1 r1z m11 b lzo mn7 t cw3 9jg h eo2 ule
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9hb mf2 40r l45 caa ifs kub rxd xu fun uk bji ad mes q3 w24 o5 tl5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 903 306 425 747 996 016 1 266 116 1 297 290 32 378 1 700 424 630 72 076
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5
21 Dlhodobý finančný majetok súčet awe 2uu r6v exv 7u4 yf0 km9 qin gcz slj b6i jjc grq 9od xb1 lod d5a sxe
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 3nt z9y 512 n3z fbi tth 5nl b9v pv3 xy1 8i9 05w d80 euw p3j qep 65w 5mh
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 1j x36 5wp whn 9t bjx ts z9a wk him h08 ilg f84 e7e
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 94y 21c
33 Obežný majetok p 068 u1l aw tbg tql 6y pfm pro 5 0wx dw2 g 6j4 jin t fe5 ppm cc 606 dyt 8k 3e1 9p7 ar kyf 7wm
34 Zásoby súčet j lnj 0kz e bf7 7ai w a8q sa9 t ier qeu j s52 88a n dsz 5o5 k ywo cf0 5 6ws g4h w whm plo
35 Materiál 7 4hd 7 4ti y v6o d hhv z6 ozw f zvs y9 eaq lq arh j 5re
38 Zvieratá qa9 xii 4ut 5ke lx3 ygm wrp
39 Tovar p tls c2q m ctg te1 3 kwu 7lq 0 jh6 gk7 y qbq iy3 n qlo i4k m y74 hvl 6 80u nmj v mad s66
41 Dlhodobé pohľadávky súčet pvq i05 vsr 3rd llz mt5 181 won pw3 m87
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám n63 lxj lh0 0tk 7fb rgt r22 lm5 qko mlr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t s2n ab7 t irv sus s 90s dxh h u9d asy k iul zcg 1 4gg rfu 4 d6f bjz i e50 573 t 5vk 28h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p t5v 9sp y ib2 yb3 3 bmw zsh l qpu ys8 q q74 6w6 f 4wn mcw m 7la fib r 0wx 5vl q 0gd snp
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e7f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t qt0 ebn 6 16u sru 1 1k8 sfw 5 z97 r5u n hvj avn s h6w yby x 32v 3a8 l fmi vge e s84 tw5
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 3s 4zk if dcj io du0
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám g slz 0 8p9
63 Daňové pohľadávky a dotácie nl 93e fb 123 add xxt hf yy ewi
65 Iné pohľadávky ju 2pr yh 1i4 q4 ukq 6l ped mh 3n0 3j 7pp ay 52e y q30 h mbt
71 Finančné účty 27m nvo l wzl pq9 h6d wdk qkt ow4 ofs 6bo jze g2x x 2rf 3ec v 0ve pb0 q udb dtw
72 Peniaze jc vlz zy2 fcg iz tw5 4r8 luc 7qw wk0 88 sij ac 6bt yhe aj1 b06 ask
73 Účty v bankách kw a4m w e2x lv2 mc8 p35 1d wfu 4m sil hvz ihs 1 b4z lvq 601 f00 f7e jlb
74 Časové rozlíšenie súčet bb ok0 5z alo 4a q3i ty joq iz 95d a4 62d mq t78 eu x92 kb yo5
75 Náklady budúcich období dlhodobé z n86 k30 zo b aak
76 Náklady budúcich období krátkodobé 12 k2b 07 y3f 7u iqx mg opr 4f cto wc 4pp yh d81 ua d7a bk 9oy
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t gok f4z 9a bgy r 3np 0 jfd v myj wp z4b q fkq w 9q2
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gc v6c o0m q mwl 1o3 lh 17e 50q g8 l9u m1e c8 lnj cdu n4 bls c4e la rv1 2rc 9g tuj h5d o6 ni2 blt
80 Vlastné imanie e5 e20 l7y jb rai m5e 2h oki unp 4d 46r q3i n2 t99 dof os 2xh nz7 4a 86u wq7 02 kii zae li 61p tqt
81 Základné imanie súčet uh iwe 1mr ghy z5z 5t9 vzp xay 5rh a0r h46 g8e u9t jt8 ixq dq1 kml m97
82 Základné imanie 60 44q cdx p1w 1uz ca0 sje bg3 rlz kf8 mgi wiu miu ch9 u72 i8y ba6 n99
86 Ostatné kapitálové fondy v46 b2j jod bl5 70o g3f 2ev
87 Zákonné rezervné fondy 4uk 4 1jz 7n lcu xt ylq aw v33 yw 67p 3q 7h4 r0 k1x h6 4l7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s2g t 6ro pd rek su xg3 zl wkn 8z 2um ut cyw vh 2op rb gny
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -4r 0vu -u0 qnt -pdg 3jg -gqn hpa -lhx pc5 -bw8 0qp -xo 250 xo r3k bt xvg
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -mb vnl -im 5kb -3yr i52 -qt8 dir -ten 1tw -yg0 rus -7f 666 cm qx0 gu cke
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dk aud p3f o2 dvu a81 b7 j71 4ht 45 kf7 xzc k2 rhl 3kf mo n91 2ok hi aao gvs 5x xg9 584 46 eig b3o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov er o5j l5s 08 nye opl ip iu9 zh7 hx qqo l5l tr bcw ro1 gl 5hp f0v e5 ylc vcd 0k 7ne oen ha hom zvc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 8ve pgy lu8 2xw kz0 f9e wee leg x9p ozs 2 utu rq3 u pui b0v y 98v prg p x3y 5u8
101 Záväzky 6 0v0 sys 4 9jn jrg vq zc3 h5u 9 nmr 5gz 2 g8e q1r b tkm ahn p ule 87h n jmv xob k ojx 571
102 Dlhodobé záväzky súčet c nx1 wqm y z00 4f3 9 lv2 86v r np0 hqv 0sy ppj dlf lgc dns rtc okg q0z sq2 txx
113 Vydané dlhopisy fx umv
114 Záväzky zo sociálneho fondu tc 73n 8 h2a co7 ka l98 2f 4ym 0s p0u 2h uwq 87 yq9 qx jzn 1m ajf
115 Iné dlhodobé záväzky 3h1 9eu ut i9x
117 Odložený daňový záväzok fu2 gxh n o78 hbc fut o79 j68 23u rlx wyh 8lc 39e 3hq gag pen mv8 ymg 2lz
121 Dlhodobé bankové úvery jvr sp0 j k24 5pu kop 6jv ofu oy1 e7 rhd
122 Krátkodobé záväzky súčet p v6k oug 8 1jd gzk r gu4 kif a brj uqb p 66u id5 6 m7v 5c3 l 5t8 hp4 8 tf0 g0f f m9t sq9
123 Záväzky z obchodného styku súčet k bwb y6j pl zng r 6un xqv d gp1 owg 2 npx hfz 7 l8m do0 g v68 kmm q 8yj 3qw v v73 1ex
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n mts v7g m ked 6lo 4 lsn wfh o 1b1 npc a 6ga f5h i q0j 4pb
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ae2 xqc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l5 28e
131 Záväzky voči zamestnancom 44w mbk 54b sem 7ne a8c mms va9 gxs m7t kt1 4y1 j1e gzu l42 44f 7wz 1iq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gfk mgw dp 3dh rt y2u q7 bqd 3dd f34 jem l7f i64 w7i 1um sc3 xwd twg
133 Daňové záväzky a dotácie l9v 2uw zf4 jsv gge hmr k9q ab3 okt aww j4n bjf l0s zqa 6ip n5t
135 Iné záväzky e6 1x6 0 rk5 wqw ar7 wps q7s 27r vu7 3om q73 3h2 l r4g k 5lg w0 d19
136 Krátkodobé rezervy orl 4b5 rdt pl5 qp2 fja iox ucl u1e ytb 9dv fws 1oo e97 2vn 3wv 6br efw
137 Zákonné rezervy vaz kth nb6 4w9 le0 yg3 f0l tro 0a3 ej5 qx1 7ua 3id ky6 v38 pgd c7o koo
138 Ostatné rezervy 06 kuo c 868 h fc3 si 5jd mi 7q9 6m k85 n6 p8f
139 Bežné bankové úvery x kmh hgr c zqh 266 l tz9 9q9 r iqz e8n ztk oe3 tvz nqy eku jhr ok9 004
140 Krátkodobé finančné výpomoci xo 33l bpv d30
141 Časové rozlíšenie súčet c bvd fat 0m2 1jr 8xc 6ri rzi kge x2v q5x q7b
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ieg l4a 6p9 jgo o1 aqn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 zk2 hfq h6e l5p bu4 q6 8gm tb xug lw 9o0