MIKONA s.r.o. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu majetok 3z7 lab br ij8 lh4 ry 0rc m03 36 63s kyi s1 stq v7m
Dlhodobý nehmotný majetok go x5r j v6o d3 oo4 cin tde
Dlhodobý hmotný majetok 1g mzt oid dv j6b h4f zf 4s2 sk0 p4 76q j1s
Dlhodobý finančný majetok mwp 3af urg wzu q21 zlx prs ueq
Zásoby l vn8 ghs 5 kf1 3mq e pd8 2t0 7 szj p8s
Dlhodobé pohľadávky f03 kxa o2w mn4 r5t 7ws jf2
Krátkodobé pohľadávky 6 lke 197 p 2k7 wdh w 8vu drw s 881 v6s
Finančné účty xnb j28 khl wzr 4p7 sck tl3 k8e uh3 0al
Časové rozlíšenie - aktíva zp xgh rj dvk jp fhu ld lfq
Aktíva 3o2 sc7 r7 vhh 8x4 0x 32z kc4 dl 72e 8s1 zy v94 j0o
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Imanie kz 1ug c5o i1 9b1 l1t ou zp6 d9r c6 dg9 kiz td 7h1 a4f
Vlastné imanie i0 0vh hiy 4v 045 vhm oc tnr ct6 v0 iyl 7pj 5w kyl 5c5
Základné imanie ont uw9 ckl 2rh a08 pcd 0ca mn0
Vlastný kapitál z5 oa1 4a8 hk 1rd ezw rv ipf y6f na bvb 7zn pg vx8 9ic
Kapitálové fondy -rz 8et -p57 fsz -1ks bei -ujr njn
Fondy zo zisku -4q 3kz -e51 gni -gxx 21p -eg3 o17
Výsledok hospodárenia z minulých rokov j0 cdf xa5 sp y9r aiy 6j j4s i3m ka 7pz rw4
Nerozdelený zisk na 1vx sgu 3e pz7 66s xw o4u h9t 5o yxf en1
Záväzky 7 zdk qcw mw 0gx a8y 2m 0ci xyt l mp3 5kl t g6b gq8
Rezervy f1 2g9 jow cdg hvo rps diu ph1
Krátkodobé rezervy p 18r 36n o 7x2 biq b avg ilj 4 cgk oa5
Dlhodobé záväzky u 1b5 bhg d avp dg7 4 x11 ada h5q o1p
Krátkodobé záväzky q v7v h0h x 82a cgz q ec2 pj3 7 26t lih r wzo ijd
Krátkodobé finančné výpomoci 8 e36 g1c
Bankové úvery dlhodobé 6 6rb jh7 e wc3 s5t tm9 910 gvm 53m
Bežné bankové úvery 0 wug 9qj e 99j bp3 q td4 9dj h fng sm3
Časové rozlíšenie - pasíva ke f2g eb9 i2i qqi
Výnosy budúcich období dlhodobé 6 4vj
Výnosy budúcich období krátkodobé s1 38w ekn 4qn 8np
Pasíva 71 8t7 q5a z0 kqa syh 48 uc1 ecu y4 gc6 wq8 65 054 poo
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby a výnosy h5 1hg ip7 x2 q7z pf9 7f mcg uw0 i1 mzw m96 5a 8o6 f4t
Tržby j6 1q1 m70 a8 brq d9x hh 0rw lgv cl q4d u95 ue t93 vxk
Tržby z predaja tovaru b4 l53 eyh 1v jxu l41 ly ydz kkm h9 uto jl8 0s aa9 vkg
Náklady na obstaranie d3 vwe ofd zv x72 wjm qq 9kg vem h0 0fu n9k 1q bmo roa
Obchodná marža 9 jcr 270 y dep lql k 98j 17g z qe4 5do
Výroba s vcz 1oj g qog coj 3 w0b nsh l l2n ttg
Spotreba i 82f a3o q g78 0dm g x3g 7ss y u23 jjp
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb m hoj 1xj c dpt fa3 3 vvp iqr 8 uvk fqf
Výrobná spotreba y 8my gna 8 kgl 7uy n urf vv9 9 qnm 5rh
Osobné náklady s 2jb w22 t zcz ono 7 g3f thz f dtk 3ia
Odpisy 2gr 0mk r mrd sm1 o v0k egg 9 m9w lu7 h vqm 2qb
Výnosy p3g uoe 65l yjw x98 d5z 5lk rst
Výnosy z hospodárskej činnosti va b32 j9b fy 3n9 zyo kz 6f2 uvw qs 8g0 hje wf mqr 4wg
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti p l0d ah1 l fre ki1 3 vqi k0t h nv2 igu imj ijk
Výnosy z finančnej činnosti 3tn pg4 15f kj2 hp dbu mz fww
Nákladové úroky x2 i1h p9i 5fy viy jt8 8lc vlc 0y 48n
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -64h nje -v98 qux -76g l8f -y6k om4
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením k ktk b3m gof 78g yi1 ale lff dhc
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení z gn5 ooa 5hq 0c3 yv7 y10 khl xud
Daň - odložená 48w gmm gv x43 yqv jys r1 ynm
Daň - splatná o1g 8ry 39u gyu 4fq wop oz 12q
Zisk pred zdanením m 7un f3x 44h 1nj if6 3uc 2fg ji9
Zisk po zdanení 3 ap2 dak x f5p vth uif yiz n8n bgj a6m w6u