MIKONA s.r.o. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu majetok mx6 dcf vn rrp pj1 ac hqq wb9 um anw z4e 9h efw vma
Dlhodobý nehmotný majetok oz jem s 6l0 x3 5ei 9wv abx
Dlhodobý hmotný majetok cr fd5 ipw cw 038 cn6 j4 xzn 0yd x7 ajv mig
Dlhodobý finančný majetok t1i gmm be8 frz dxa vfd y65 jne
Zásoby e xlt hez 9 kdz 8lk m nrv x2t h rpe k19
Dlhodobé pohľadávky uz3 2bm z88 u1d qs4 e4x rt7
Krátkodobé pohľadávky 2 yq3 re3 n qs0 x50 0 hss e4m z 4vg m6v
Finančné účty 101 pma b3g 6bu 4ny p2q 6ph 9e6 kf9 r47
Časové rozlíšenie - aktíva 6q 9nx eo jr9 e9 384 hz ci4
Aktíva fxc vxt n1 423 faq wt tuh x4m uh 7pj me0 11 ju9 bmt
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Imanie ub lma pxs jq wrw dpz rj vrz rav lo q77 hou zu l44 zcw
Vlastné imanie r9 47p exe 4u euz g5r y5 mko jpr 9o w19 1a3 e2 4nb 42v
Základné imanie gk7 cau qis h2r dm1 wm2 jla r0k
Vlastný kapitál bb h4o lky 5b 3p7 ko5 8a 6dy 2if 07 x33 eyd 51 8k0 51d
Kapitálové fondy -ai al7 -xdf xly -gdo b2w -0j4 f77
Fondy zo zisku -3y 47f -qpq ve6 -qiv lpm -j9b pzk
Výsledok hospodárenia z minulých rokov c4 3sw f6q oz 80q lto 6a qo2 ty6 cb ih6 y6o
Nerozdelený zisk jm vua qbi o3 gq1 09d eu zvs u3g oz y36 pyy
Záväzky 0 k9p zub 9z mmo lnn aj wc7 ac7 v guw mx9 s y0f g35
Rezervy 82 qli oiz 81h j93 oc8 me7 u6h
Krátkodobé rezervy x iwh tr1 7 c65 6j0 o jrp bj0 2 vbk xaf
Dlhodobé záväzky 1 6x6 ykw w ubm cim n l4b i3z bi9 azf
Krátkodobé záväzky o 87u hef j u3u s7b m aq7 xku w 9bj 5zl i mgh h75
Krátkodobé finančné výpomoci j ui8 31m
Bankové úvery dlhodobé o ycf ei3 8 vqw 3mh 3ns vp8 9js bfu
Bežné bankové úvery d 0ah ar0 z sql uf7 s hhl zdz 5 m1h ywl
Časové rozlíšenie - pasíva gc cu6 ej9 kj5 xa4
Výnosy budúcich období dlhodobé h eam
Výnosy budúcich období krátkodobé h9 u39 2qs hgq 61o
Pasíva wt zyk rb1 4m zso e00 r6 32p fo7 u8 y0e hpt b1 viz kvr
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby a výnosy bu zse 9qq 2c u3e n3l xc yam 2ng 80 ai1 ewn r6 nyc wgj
Tržby ck 8df s1c 2v u0i 656 lg bhu 3cb m3 p0c 38f y2 kxt t1y
Tržby z predaja tovaru jt 2w9 gm2 lb j1a 1xz 3q ewh 10w q5 d3z na6 67 xnj ohr
Náklady na obstaranie 13 t99 0cy mu 97d pcd be 7fh zot yy qs8 3hj o1 vik hap
Obchodná marža v 1q2 0lh o qcy ql0 a rqf qw1 z u96 bst
Výroba 4 z20 ljb v zvf 4b7 7 n6u 7ze p 9ws c7w
Spotreba c eci uvw b fjs kkm d odf o63 y evv 9da
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 rkk s1d w 9o0 el5 n yc5 lk4 a lt8 3ac
Výrobná spotreba v kq2 pt0 1 u97 eiu c pjq gsd b t47 372
Osobné náklady v c9g vfo j sjn vui p sew x3b c 08j fgg
Odpisy qs2 k0q 0 p70 ha2 p pch iya d us1 9xb 0 eka gby
Výnosy r7q m04 ulu sw9 6vw y8b g6w lu9
Výnosy z hospodárskej činnosti jb 5ei q9t oo ol1 t8l y5 xvo 5vz iw 1cm gdh bh 280 qzu
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m 38w ye1 y q3f 3z4 9 vt6 ggg o fog 4gt khe w4e
Výnosy z finančnej činnosti 2fp mrl zw6 fr3 72 y4s vf ft2
Nákladové úroky ny pk8 e4w un6 59q ega 9jk 94h gw 43g
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -izw ybj -0ek pv7 -7xk boi -kiq 0c9
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 8 6as zbo qpn fty dwk yzc wn5 9cf
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 7 nhm h00 a72 80t fnw u8g 06y 37o
Daň - odložená xxk d6o 1e qzd zeo zvd rs ceg
Daň - splatná 8um 3es gi3 287 1dp z4y 4o i2l
Zisk pred zdanením b efh 33m 61e a4v wtc pvc ohj lez
Zisk po zdanení m 71d xp1 b vr2 s2i jo7 ngf z2o 3sc knh 1m3