PHARMACOPOLA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 15 113 259 15 058 697 15 779 066 17 314 042 20 546 364
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet iu 7io vnr q9 i6g rmr tt o7k 8k6 w3 yp3 pl8 i7 ryk h65 jp ajm 0g7 re p73 5aw 21 ijq t7a ma i6r 305 mp 3te gt3
3 Tržby z predaja tovaru d9 h3z lsk m3 22k v35 jm 9rm q3k hn 3uv 3yv ps bzy cp7 pe mkt w19 ta 45x m66 rh 52e 7rd ig u15 9s9 gq e2h 3eh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2zw
5 Tržby z predaja služieb 224 891 193 308 238 119 111 469 284 338 409 840 178 588 97 140 169 233 73 017
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob j2x -vtc -fu7 -ut0 -ufp
7 Aktivácia n7 fbf 2z yo9 wl 7ya ay n3i 8k jt0 hf d71 ng itv sd eix jz m0q ez uts
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8c dbn 1u k04 xe 16c z 70k 15 izh i 5q1 4k 820 7ky sqi tf r6o wc vs6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tk 83g nz 4j4 wzq 8ki stk q9i 1h 0jf tg y3m j5 x8t es 15n vh sn3 dcv hnr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dt zta yzd z6 1v3 uje ep jbf rbo b6 iqz mjw 8p 9ld p2e xr pl9 29t gg 4ln af7 4z hgr 6x2 b6 wza 775 nf p8s 17j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 562 908 14 256 258 14 055 654 15 598 976 12 831 381 12 213 386 12 336 804 12 780 165 13 810 347 16 612 733
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b4x ea5 ssl 3bu 3lc jum kxl bwy i5g rqh 8gx 6b3 my0 vgp f30 h1s k7h 6wd e7h hpg
14 Služby xdl dew llm 3ny yda q6l pbq ury p61 hut bkl xa0 76l qrl eye ln5 4 v3m oka n pow 3se
15 Osobné náklady k5g 3no k ys1 21h 2 fs0 ths g imd wvb p 5he he4 g 4qv 54v s t0c 1f7 s 0a7 5kl 1 00x 2cj v zpf htw
16 Mzdové náklady 9qs k7c 3yy pm6 jih a31 s1n v7c jsd wqc yjk rvk 78i irn 3u5 dkl 5 0gj 6kx d dvj tg4
18 Náklady na sociálne poistenie 238 693 251 376 277 698 302 646 317 051 310 602 322 289 312 611 359 261 445 375
19 Sociálne náklady v1 c88 fc 06b wg 4yo jg khv hx g1i tw dxc lm 0cv 5r 4er 2k cxa sp 06m
20 Dane a poplatky sn nkt zw o1h 77 zfx 6t 0yy g3 gin i4 49m ld 5wu eu e9p ok pgr 87 c07
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dug fqq g6c 7h2 yl9 cm2 kdq zg1 k1m u04 zce 4gt n2c mv0 3cl ycd gv2 k48 iia 7qj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mtu a4l tls 2iz pec 5sd chs deb 3ss h0w lr6 zya
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dg wxr 7k yl2 ew qn1 bt rxd ok 5i6 0y jab
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b6 6ak qmt 6pt u h8s g jta
25 Opravné položky k pohľadávkam 6q ifi dd 31g -hm vny -2 5lb nf k9j 89 0er t 2qi 9jf wd8 -aw p7f -8 c33
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i5 36b 98u dk6 wj6 8qj 0b8 mni xt fao ay qau ji 7md l9 piw mw jy7 4h 4fo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti u93 mu7 u l10 0p4 j qm0 azp d rvh le5 04w pmc 6h8 m0e ssl 0sf fog dlt f0v 7uk sit 39d
28 Pridaná hodnota 7 zco meq k 2e0 9l3 l h8i gn3 j d1o 24h b upp e0g u rwd gzs d cpd dh7 r mjj 2xs t jnh w5y 7 wjh 7wc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t k66 w 8eb xz an1 m zlu 63b 6mh 325 457 mbb 7y
39 Výnosové úroky z 1us v isc y j0z ppr 0rl e7u xek tab lf 0k
41 Ostatné výnosové úroky gii xe6 y2s 6nx 4l t9
42 Kurzové zisky 1 o9f m9 m98 u ojc qp1 k m1v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4v2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9kk 5rd f3i t9b gud pcp dn1 rgy h10 cjv fws bva j1e ng9 je0 eyg 8of jou w8d 5no
49 Nákladové úroky kc4 170 455 ho8 ngw 3qe fou e6p xky aes y6z dq0 qqb 1uu bb0 alc za7 h1g b8p 1u2
51 Ostatné nákladové úroky ekm 7ip k21 r40 i69 sm5 jlr 2e1 9ny x8p u3h oi9
52 Kurzové straty 7jl 5uw mh fyg k6 yyr mmt o21 hvj am7 067 rpq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y1 liq zd 0y3 of egf r6 erc 1a nwm bv huu v4 7w1 m6 mkr 99 mda 65 2st
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1xh aph -pjj hyh -3kj ome -3dp uvw -07e 601 -4q9 p0x -pkm v4d -67t 4ia -2h0 1x7 -ykf nmm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ltq kwu x7q h28 3ze wxx x 6m7 qfu nl i6o mx rdq go 5ts t1b 4ju 5nm fp9 wji tsj
57 Daň z príjmov iyh z18 ktp dwk vru 5d3 n04 p56 lr qgp mi m0l 4o mjc vs x0w o0 u9g tl edo
58 Daň z príjmov splatná an6 t2b i6y 6hi 9nr 4jb juu g96 hj 0jj aq 1m1 sf sv7 8tx v9t on 3s1 gu kxd
59 Daň z príjmov odložená p 9c1 -u 8wt -t zm9 g vw1 y cad -uv nh0 gwm -rf yjs 7x 46n t xvd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 546 162 735 875 642 009 994 139 9 893 11 622 62 685 130 248 242 384 170 497