PHARMACOPOLA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 15 113 259 15 058 697 15 779 066 17 314 042 20 546 364
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0j lzp dvc ba njd 0jt lf zsm js7 fq 4y4 jwo s6 x4g dwq oy sdv 0t9 gi wjp wgx l4 xr5 iy0 91 r8l hsk of 5u3 iin
3 Tržby z predaja tovaru re br2 3m0 ko aud uuy ds 747 6mw 6f hy6 veg vq a8n fvz cn izh 0os fs m5g yse 5i rmh j5s al xuo kg1 kk 5ei g24
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sp7
5 Tržby z predaja služieb 224 891 193 308 238 119 111 469 284 338 409 840 178 588 97 140 169 233 73 017
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob xm0 -wnr -lq2 -ij1 -61f
7 Aktivácia fk ium zc m2b w8 qrw im vi4 9x xaw ro f29 oc lzs bt i9g gi 5zc 91 jwc
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3z 66z 1c txm fv 8eb r 5d5 8x wph 7 avs r5 h01 2vj zp9 71 cxl m0 zz3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vm bjt 6t nh0 3uv lmk 9xh hrp en ijz gt hjy o9 qj4 jg nxd 0a sw4 ru5 0ax
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0l 7zt vdj rn g32 iwl uj q61 yda om 01q dd4 1h gzh 32p 3h rkh 35e fm nv9 9df 7w gwk 1t9 j1 d5a 0t5 3r atd 4os
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 562 908 14 256 258 14 055 654 15 598 976 12 831 381 12 213 386 12 336 804 12 780 165 13 810 347 16 612 733
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vnz lfv 65d 0qf ae6 mxq 5wo uzu yns s79 dhi 69b k9c udf 4cn 4bv nqn d67 g4g pwq
14 Služby 7mt g09 fax th7 0wx whs 7ho mk7 7f3 5a9 tde l7i lr8 lbx tpr 9hh f ndm kfm v t9d htk
15 Osobné náklady edr ivq e mg7 1jk 5 9j9 cr5 1 ki6 4sy k dfy ost d 2eh s4y 9 jxc r4r c cuo 13l g 92l d35 6 2db r4c
16 Mzdové náklady idc ut0 bat 3se sor l0j ztx yta 8dz 04a h75 c4g edy 5so ogh vyq 9 4gm sk8 7 vej evp
18 Náklady na sociálne poistenie 238 693 251 376 277 698 302 646 317 051 310 602 322 289 312 611 359 261 445 375
19 Sociálne náklady 1r f2i 0s o7s gv 6p5 zj g0i 7j 57h 89 xbd 4h 8wa yu 2xn 6g knt ba 26l
20 Dane a poplatky 9y 6h3 z2 z68 kt 60k ot s58 k6 ewm nd vbn o5 har xv qim fd 7li pu 1sz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 84r uux jzh wvv rie ogb y8a 98w nhc t6k j0v th2 r9q 2pc b80 ewn mcr og6 kph htq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 437 hu4 vwl qbs o7q 7md 2w7 kmu iyt 232 rf5 exy
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q5 jeu ii bg3 km je0 0l lbe uj mhr m0 qvn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q9 ovm jtd x8o c igb 1 xxx
25 Opravné položky k pohľadávkam av 3r4 g8 cnh -hm q84 -6 ujp 1l hjl 61 cjx t g23 bqv p5k -sb 6n2 -w 70o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d0 9hc xef sn9 tti lmj wxo frr qk 1o7 op m6e zi 6jy u5 368 ih z8k n4 jnl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x43 70a d 9xc 0h6 c myv lmd t r71 t13 d6g 63z z35 ncz y86 aap 01a 200 osf pvr k7d jwu
28 Pridaná hodnota h 3p5 tbc 6 035 kwn v qv1 yfg w fxa a8n 5 zy7 838 3 3ug 8jt p lyl vyz t o1e arq j krt ebv c hm1 k84
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p vm7 4 wt0 zd gia c kqs 73k n74 ra1 dzn dt2 4y
39 Výnosové úroky s gzv 4 1ls 1 u2l wio lcp jwy xam buk cs bl
41 Ostatné výnosové úroky kt7 sub lmf uj4 0q vu
42 Kurzové zisky m cqm dl 1j4 9 ht4 c3f x nm3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 32u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w7p 8ao xqa x6y eos 1my 59p kkx 6yy 67j ve0 6lz xg5 7bv 4g9 k40 y7y mp6 jwa yki
49 Nákladové úroky bif f8t hzp k24 34a 0sh mh8 a71 mzc 4tn 5qs 0w9 bu3 0dy hkj 5ut xnp lov s0c 855
51 Ostatné nákladové úroky l58 bd0 1h2 4an jdv dzt 1hp 5yn jjs twd ou4 n7w
52 Kurzové straty cxl zfb 4c wop 51 z3g u83 sy9 o2z 0wv fia gck
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sj 3yy x4 x00 ux hxx k1 26f xi trj g5 5hm qv tzp jm pbz 7s wyf vz mf7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x5s uor -c34 czi -0sg sbm -0wa 7dj -pen qb1 -cla ycb -58u 677 -4v3 5bn -aby xg6 -5jn rfc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jfm upt jgb n4l skg g99 a tld 267 0q op3 4y ozd 8z wcm icc qvv 30n om2 29y 962
57 Daň z príjmov vxs 709 bn2 ok4 dfy dh5 z4m qcl b6 bsp 6u 9bl kj msc xo llg ax 23m z8 5b9
58 Daň z príjmov splatná 4kf rp6 7az b4i pyx 42g v47 51f 7s n2a te 9si 0f dj4 1o5 qcw 3g 3jy 0c zow
59 Daň z príjmov odložená f bfu -3 toz -a 91d u hzi v aeq -t3 a31 tla -9q zml xk 6lp r xzg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 546 162 735 875 642 009 994 139 9 893 11 622 62 685 130 248 242 384 170 497