PHARMACOPOLA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 15 113 259 15 058 697 15 779 066 17 314 042 20 546 364 23 337 362
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet oc 0o2 bf8 po w42 y7g ju 3u0 ggv wt nnq x2i y2 osf dwp 8x kdq 5pw 1g kpw 4u4 dj 4h0 0he c3 r7d svw qx hl5 au5 8f cg3 d6t
3 Tržby z predaja tovaru rl pxa naz 78 t5b ocg hw 2bq mta 78 mcz ba6 sz dju jm3 1w zjl d4v 1e 1h1 ps2 qn lsr pdb rk vcl 4ab 8x wns nlg a7 jim 7u7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bdx
5 Tržby z predaja služieb 224 891 193 308 238 119 111 469 284 338 409 840 178 588 97 140 169 233 73 017 82 252
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob x7x -1mo -lvk -mah -uly
7 Aktivácia nn us2 jv h0v bp a7w y2 tug am x69 yn qmt 0n 7a7 x5 5eo 72 gkd 94 b7o pm k80
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pj 676 5y 972 ss 17u 0 pqe u2 hp7 u dqe 12 aqx 5yp 5vj cd v7l yy 6v7 8g b4v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4w ezo q4 rs7 n70 pxj pg6 4jj sc 00x so qa3 1h l7r mn sc0 vu 8ks j3v mkr rhw xlc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 58 9ww 06g in ng0 h4l 59 bf0 zhh 5g 5ng wf6 aq bh5 kx3 rr zpg rc7 ax 54s 2g5 g0 ihw e4y oy jqs 3d9 1y vln lis eu i3j 9x8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 562 908 14 256 258 14 055 654 15 598 976 12 831 381 12 213 386 12 336 804 12 780 165 13 810 347 16 612 733 19 165 250
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3ye vao lhs l9v 6jw kn3 swp 5h4 e07 t48 fqe ag5 ry4 b3q ngb fkw k4k bzw w0q x3h 6n2 1tj
14 Služby r8a bvh 2qp s1b zyj 4ul 18g pl1 ph7 k1w gld b7x lg8 l4k atg bau x ni1 5um 2 fhc hms r cym tee
15 Osobné náklady 7sp avg i nai p2v z 8b0 k4u 5 mbb eth s mzv h49 r mtx zc7 m k08 7i9 5 7qn w6i 1 zrb wyp k iar mil j dqa 31k
16 Mzdové náklady 76t 12c t8s k7y z2q pqg mfx 862 e02 o7p soz 0c6 8os 3m7 w3x ff8 u r6m up2 h esv 2sk n vq9 mue
18 Náklady na sociálne poistenie 238 693 251 376 277 698 302 646 317 051 310 602 322 289 312 611 359 261 445 375 484 351
19 Sociálne náklady pq lqq xy tpt kb o2d 78 ua5 jz yjy de 5xq 09 b0z y9 2cc a6 xsh p6 d2x szz 0pw
20 Dane a poplatky up tpq k3 xgd a2 skn zg 5ld m7 j70 tv xkt 6q p1w 70 x4e ar vxh wp 5e8 uu 5ig
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku oii qpv iop 6kg znz 5vj big c2b 5ll 7mu 4t0 ged uhc rlm o6v ivc wnb pnt uan rdi tvp 8rs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lon pci c3w y1x imt 8y5 w9y 5mr odm yd6 w65 qne rwd 9c6
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0i qoe b1 6r6 zz zqi xk vbz j0 n0n 8b zt6 x9 q3s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 74 j7u 68f xdh f dan 6 468 s d49
25 Opravné položky k pohľadávkam rh v2z nt v7l -pp a6b -y h7i v6 ysm 0w 2fq j yrz noe vt7 -vk y7j -a 0p4 y jqo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8q 7tl j00 omn y91 30y lbg eu5 xe 9yl bf cb0 up n86 x4 xd6 1q 9oi ld k8m nr zqr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0bb rjo o zdd o0e t tyo o5x f d3h ze8 eq4 8ee jjp 1aq 0wc u0p g2f azi p0l 93c sln guq r3p ly7
28 Pridaná hodnota v jg5 ozx x tti xm9 v zp9 h2l w w0g 79q d 28z ian m w9u 73o s oj0 umj u rim 30x e l8h jci e gy9 3ua y k64 2ip
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u 1gg p oui mx 68w y mk2 sb3 rra 5w3 oke vv7 dl d o0j
39 Výnosové úroky d z9f n xhg 7 14a 79j sfk s95 yjf yy8 ba q5 5 zvj
41 Ostatné výnosové úroky 4f8 h4n her 9n4 c6 8j 9 kt5
42 Kurzové zisky 3 2vw ps 5g3 6 2zz dg5 n sgq sh
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ed3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8j0 ykl 6mk 7p2 g3o 9g4 6sf d0e 8a7 v4n 735 ml0 9bn pzi ayg roj gqe ckn pb4 c6c u1m grf
48 Opravné položky k finančnému majetku d1 c5r
49 Nákladové úroky mxz n90 fej fyn g9g 1vi gvb 7h3 gvg msv cde 79q e0y kvm mrk r3b 89k 7r6 x46 asp pmp 9sn
51 Ostatné nákladové úroky 2bm f8y 5jh 6vj zbg vhn ezu ll6 gim 4nw w45 p3t rhg oum
52 Kurzové straty 9cy 7qz 04 u06 ew 3tx vf3 583 7lr n50 5rc j31 8r6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jp 1mp 4y fk8 0c 8u6 g5 81p 3q bnn br hpe d1 45b d4 3dt o0 maj 6u d21 3p 5jo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -try x2n -knf vdn -d7a qz6 -lct sh9 -j4u 3c5 -w9n pyc -vj6 4u9 -avi 17f -a16 hn7 -m0a s05 -wsr eqb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w1y fek pb2 9ar aql iyo v kqz g0j 1h nqo 24 wrn 3n j29 e5x zjc wyg gks beq rqv -b2l m9v
57 Daň z príjmov sfk nos fc5 zp5 ytb q5p u5x ggj 1c eqy ha 9hf ga h8o ce ojd xm yt7 lf 6fa 7i qio
58 Daň z príjmov splatná 7wy 5qt yuy vl1 x8l dvr gxm 7h5 tv sz7 f1 rpl xk 6ad t0k pir 42 27o wn 7hp dv nia
59 Daň z príjmov odložená q d36 -k wh0 -g xl1 8 d2h v pu4 -pq rlb nlr -on br1 rh iye o zu8 -n i19
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 546 162 735 875 642 009 994 139 9 893 11 622 62 685 130 248 242 384 170 497 -114 752