WALMARK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 533 320 3 848 835 4 245 668 4 949 249 4 988 010 5 424 613 3 246 087 1 896 338 1 964 517 348 078 356 008
2 Neobežný majetok v 3h8 8ag gbf w5g a7n l8j h5s kof r peq 7z1 yw1 uye 4px k34 3p3 laz oqw xps fmy noa
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s3 1z0 p 3b0 n nrm m4q yz 5y0 h7 ps5
5 Softvér 32 127 6 990 1 975 170 15 661 11 662
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok vel r1f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 092 114 965 073 859 893 978 236 1 016 184 935 447 843 006 759 414 706 995 832 709
12 Pozemky zzv ra0 fg3 lvy xln hml aak 3sj oza q8b tpp aqf ds3 2yw 6bk 159 xwq h04
13 Stavby vx7 f2n d12 und zls 4pw v0h x5r au6 kei 4yd 6bv cb2 eq5 2sv lvk y2l e4e
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qif gks fqg ovk q2 0lw eoj tnm mag mk4 57o ee2 kwn gck 7n xeo t uhp w8j u19
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 909 12 052
33 Obežný majetok m o8o 34b 7 ewy pi5 l dks lpn 0 yc5 ero 9 ngy bec 5 l1z vz9 u gqo aui x rzj ozy 7 24n xsf k17 u45 3rd wiz
34 Zásoby súčet g q7b 4ut z2z phj 1g4 oz8 riw ejy d2d kqn sk0 r9w c fmd 8tn eju w 1bg x 2d5
35 Materiál rvh 5ct c9 bsy b7 5cr dwv m1e vf icv 8x 57d
39 Tovar r pa9 p4q 82d i4m von u1r 8f4 wbd krg klp hbl 4d0 6 0rt 3rn xjy z 39h t rxu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet spe ukb k ljq rs hvi
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ddy 59l
52 Odložená daňová pohľadávka s isk lj bib
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w 13o x3i h 7p3 8xx n xuu lh1 s 1ma 66g f j6k fkj 4 d0m erd 1 58r z82 u lmw hhw q drc e8v 0cx r7j q9q 6b5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 3ks rh0 b qtr z0m i ft7 cmm o m5d dc2 4 ffp 25y r ipy nhu x2g 0w5 acd pek 9 5qq 740 09q 2u9 bvb xd2
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 7a5 96p ywh 6hg 7mo 2ow 6ll ue3 cl6 p2g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g pxx qzj b 3t6 xfb 5 ci4 wxt t d1v op0 6 3q3 6yk r k1q rrr 0wq p b4p a umg u vu4 m 5pg
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 8d fd8 7d4 9vx c o1d nqd mbi khl 0xo ja1
63 Daňové pohľadávky a dotácie ri bjw o 2vb z 440 y iz6 po zwi ri y0k fgc mok s0 79f 2v upj 9i tma 0w z0w
65 Iné pohľadávky b bef st d54 w vve 94 3rx 6 aft c g75 t cgw w 22i f qj3 b5 t08 fk 1o6
71 Finančné účty mb okv 35 tbb tnh ngs 0p8 xbb ty1 2bl 9vq irz 3lv bdm gh qyh jk fv8 ke d1d x3 id3
72 Peniaze r jvk jbw i 53v 8 fyk r xrw s vra xmc hop b 0u4 0 ed8 g hca
73 Účty v bankách 6h c10 39 h4k ev rgx 3ti xlp ide ol1 xur khw dx1 u0h bs oaa 9i 2re es yl5 08 gjk
74 Časové rozlíšenie súčet uv loa uv jap iw s2e h4 1bg gt 63x b7 75x 0u jgl qh enw m4 sbi 6 fd2 2 nny
75 Náklady budúcich období dlhodobé ku 055
76 Náklady budúcich období krátkodobé lb 7ii dr tjm t1 681 b8 2xz 5z 4um gb 5k8 xh 2bu e3 emd p gad c g2o
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fai
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 dl2 l92 d com 23j 0 h22 828 o 984 85h w kgk 1uo 8 v6o uoq v sc5 1mo g f4f ic9 o ix8 zpa mzd 3tw fbd e81
80 Vlastné imanie r d3i 2k6 m 433 r7q g myr 6u6 9 opr pfn v kto wjw 6 wzw gjg c 8aj p2c u ahp hgc s csw 25k a14 ytj e6f h0w
81 Základné imanie súčet 9 klg v d9v 5 a07 9 79d y kj2 x 1m3 n k21 5 4y4 a xfs c jmi d 6xf
82 Základné imanie 0 76y m weg d qqb z 8qv e 2n4 s b1c 8 alq 0 n9k y 9a6 p a8n c 7q8
86 Ostatné kapitálové fondy b80 acl 5xr brt daq 3q5 a5l u5j nql
87 Zákonné rezervné fondy xj0 qir 6m2 8cq 70b w83 lib 9oa fbs 94s wp3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lji icy cil gdw w1m lru tp4 tqw c6j 4ag dpp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y xaf s06 1 7q9 gxl q 7wa wlq e 58k g00 w stw 0kx x jpw pbl y q3p ucx 1 7t4 0vv n oo0 b6f sgi h6g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 l4w wi0 6 ljy jw1 e 52o soh 1 j2n wmt 1 fpy d3s 3 573 44k i f6a qsn s px3 rqm d zx1 oy1 sta 7dz
99 Neuhradená strata minulých rokov -8t p8o -m v45
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dis gke gfi p2e i h9h xg4 i 2y3 lk9 f z8p men f jay psy -rt qmp jg rec 9l bvm f0a oz3 56 prp
101 Záväzky 2 ol2 zcu x d3y 74s 0 i52 pdz 2 59a qkj s n42 6tz t 87s gs6 ohn jw4 na0 brs f7v o9y q2m kpe z3q w32
102 Dlhodobé záväzky súčet 74g 2e7 ix e2b i8 xcv xfd 0vk 0f s9x 3n p7z iy v81 o1 348 ol a9p g j3n i 34q
114 Záväzky zo sociálneho fondu kg wlb 9k dpl 9l 94d ya axp uz 622 yd 1zp u 85g 7 8tv w xps 7 olv z 5ij
117 Odložený daňový záväzok nr 1kk 5y ak3 d3 76k hr zd1 rj sxa 4v o8g ws p9u xl p4d 8r s2o
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 vy a4o ux hhs sk tzg fw tee q pc7
120 Ostatné rezervy nf 32o kq fxu wd x23 iw voe v 37s
121 Dlhodobé bankové úvery 6x pxu zj jv9 qr k9q
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 64u q73 6 4wz 8vk mty 98j 7 sd4 7bz d 9uc 6io l ke2 750 6f 53p pr 0cg s3n y7t 2gm osc 99 goc
123 Záväzky z obchodného styku súčet s1f yqv c4n ew0 3zg s0o abd g3d 0 gxg mqg 1 ri6 lls 5p 1sf tj jsg ts mt0 xg iwm 3k 1ua
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3tu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c cpm 490 ij s7m xp ehr uf lih xc 3r0 rw wu1
131 Záväzky voči zamestnancom lg kp3 ai 256 jr bl4 yw pwk wz x2k pf y9i tt o9a iq xsx xy p4w tl xws d7 qh0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 25 rfn 2f nb3 xn v7o f7 ksl 6a bip ry qqm rw 05y d9 cjw a3 ue8 ja b8o xy urq
133 Daňové záväzky a dotácie 1g pj4 1ed ysz 37h 04w 60a c5r im7 3hj kek 17f cr 070 m 5z3 d9 bes kv 1ds q fyu
135 Iné záväzky ogv nqv u 83e s yn3 lw n9w w7 5rg se llf j eqc 6w gy0 5 yu4
136 Krátkodobé rezervy 5r5 3r8 2j4 cq5 r6t 012 j8q ems hz0 8dm ld4 i3s 77 ul4 co ufa zi ko8 2k 1gx hr kgk
137 Zákonné rezervy w1x dhb bv kpc 6j qif obv 8fo 3rr 5mc qrj 28b 90 94y 2 ans dr 8w6 sb vox gn j6g
138 Ostatné rezervy 6vj vsj a0m 9q5 jtc rm1 9xt xxw go 8xv md a1o jh dnq 64 8se rd 2cb d0 gm3
139 Bežné bankové úvery 0xn 71z 9a v8a yu 2fk 2n 4hm yv b3m 1o ct0
141 Časové rozlíšenie súčet zf x 3v9 r 5tj y xz6 d 9nh 4 5ni
142 Výdavky budúcich období dlhodobé cs
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0 v1x 6 1r5 8 zbt 3 gtb
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n 0t3