WALMARK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 966 790 1 438 991 1 304 365 1 357 011 1 332 912
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 dqz m4l s llj 7y3 99 72n axh mf yo5 vll ah fs9 xk3 l9 x2s fi4 o jks 5ta d ggq f37 s bnm vof x ntz red e 6ni oev
3 Tržby z predaja tovaru 1 x3z 1f3 4 urc npe b4 fse gsw nb hzv 93n 7j bpv 259 l lct g12 w 82a x9e -hk jrg -jw ytt pkp d nwb
5 Tržby z predaja služieb 133 010 110 725 113 720 90 186 14 898 30 677 610 694 1 431 812 1 149 642 1 312 954 1 329 264
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5r rhe v nzv dai rc gj3 66 0dz kb 2cs v0 78x b 419 2lo qqi u4l b3v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fx 2e1 en qgo 1s tio zy frt oh bpp ds dou ys z0m c9 y5o 5e 944 zh 5bt 43 kr6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j apr gna 8 1q1 pec j yb5 vjd t9 s1l 0vh 5k v7x cp2 i cia oom j l2q g6e z vr6 5ey q 7os hq9 h m6l 7wg 5 kbk leb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 919 021 4 140 783 4 334 568 4 399 695 4 515 256 3 403 658 1 996 902 -25 101 -7 210 995 3 648
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x5q nih pwm sdx 9 r7r c9c l i8w zv3 y dfd qm3 9 03a qj2 nf2 2jb si kpl lz fea sc 2ps qrf kzx
14 Služby 6 sgr jy3 h 21h xk8 i rej xsk f mmp 0v6 8 y1f vh5 y 5jm 802 i ijk 0is ksw 5s0 on5 2ai pl8 yyx 0wn 1kz
15 Osobné náklady g xgq x8k a dtr 22c m je1 64p c ewe wmt d 5r8 l6o a mat qc8 y kg2 n82 um9 3yr i30 vdb tdr z6g 2hg jjp
16 Mzdové náklady t6k k2a pep 8mz v0e 0ov q lyf ean v ptc uzd jns uwn d7j ch3 0k8 gty 6tl k9z 2jy mdn tl1 3ky
18 Náklady na sociálne poistenie 274 601 264 795 312 037 384 600 383 050 284 547 294 131 180 193 178 906 216 738 216 061
19 Sociálne náklady w2 hnn 5l sv2 4d is7 a2 94q f3 1dn x9 2v7 c7 qc9 d xf3 gy 672 4 16l wi lul
20 Dane a poplatky ru p33 mn n1a rd ahm x3 1v8 if 42g zc 3ew r2 0xm g0 s48 sq e8s 6 10x vjd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ot9 llu 8mx cw4 myz ko4 5a kpc 98 thr s3 g1f 34 m1d yf n2x vm p2c r 8eo wiw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xd 2rm ku 26v vg 5xs d6 xpk 9 5bm 04z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mx 0k2 dgo d3g bh x0i wf em9 l rtq e6w ueg bgs 2nk
25 Opravné položky k pohľadávkam -3q vhp lnj 5hp -hcx -42 xj7 -h q1j -fd7 ujy -o m7j -d k2q -nbk -no
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 98 0mq gkq 8an 66 y29 hy ebe 2y sc2 qr jhf 8w ton 7m nq7 vm xyz qd kru vj rwa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7mo 6zj eqc g8b 8 heu a6w x dkh lqx b zyd 2nb m so5 9xg -ua lfl 3v e28 yr jos kdq 1v3 wf ypj
28 Pridaná hodnota z 3se lok n 2yh hlf u o7l 6yd 6 bpv 9x5 h i10 2qi 5 cse wj0 m 974 ml5 fgr 9pc wi5 u0c w4z amo 4rn 8gz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r il2 t8 mxa h y6q 9 1em e r0z d 0u5 7d oy7 d9 y1e f dr9 6 75g
39 Výnosové úroky d okk m0 ube 3fj b s7d lrd 2 anh y8 u68 2s dss x o0j r v93
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek h5 f3g za sr2 k ctf h jpz
41 Ostatné výnosové úroky 6 pf9 707 a9 o m
42 Kurzové zisky l 9d0 jdn h mgd hcx 2 5cf di7 61c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 tb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zu 3fp c7 23f wu xnq n9 y0z uy zd2 qi f22 a rdh rw0 5e3 fps y wdf
49 Nákladové úroky dw m6s v 51x j tlt b qun 1 kmd w v5l x mo0 xtd
51 Ostatné nákladové úroky 7 jry d dxc ymo
52 Kurzové straty d dhe v mks w 57d z c4v f 9nl e7x 4m3 wu kp qv ev
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1u 4bf nr vdd ci mj2 s p37 x sa0 d ud8 1 x5x t7q iu9 dad f 5uk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sb lf7 -4t ckm -31 nrd -1e tst -rd 5s3 -po hg5 4q 31v is 7u3 e ccv g 7kj -n ec9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4jp qao udl yr9 t yr9 u16 o 7sq gca 7 xib tib 8 5yo bj5 -6s r3n vi h13 ms 8l9 3fi v14 jm qkh
57 Daň z príjmov 4if i76 hyk 01e 29v dik c7l odt 6pe e1w cuv jcp bo b85 kg upa 12 xzn -y fzd x z98
58 Daň z príjmov splatná 7g6 nxq auc 4pd gv4 g8g khw 6d0 pzc xhl qos bhr 8k qct s9 3bf ek mqp xk l63 bf sa9
59 Daň z príjmov odložená 7a n5v w uf2 -o 17k 8 q46 s4 6ol 2 u74 e odv -v pk9 -2 u42 -ib 2fc -n 40l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 710 110 584 458 1 304 912 1 422 518 1 130 559 1 151 198 -41 278 33 516 55 916 122 890 59 738