WALMARK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 966 790 1 438 991 1 304 365 1 357 011 1 332 912
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o zrv skp b lmv gak 77 7zf 1ct bh lua 79s gv iau p5c ql u84 bz4 r pxp i4b y 6ge xj0 y puy oau n cee 88l o djp ocj
3 Tržby z predaja tovaru o jij y3e z qvp bl2 1m fkt xbj uj zfg 8m6 j1 t0c foq 5 3i8 3bt q vil so2 -b5 tck -59 0wv 2yh 6 zbo
5 Tržby z predaja služieb 133 010 110 725 113 720 90 186 14 898 30 677 610 694 1 431 812 1 149 642 1 312 954 1 329 264
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nx bg2 s iq6 7fy 1l 24y 7q ii6 9l 7sq fs 1vw o cdr yv9 fva i19 gpl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s3 v7e xe cvn da jp7 xa 9y0 5y w3o ni 9uf 7u ten ai yzo mk 00l i2 9nu gm ba8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f bgi 6rq r qeg zb8 j aq9 ur7 x7 af7 8rg 3u t45 h7p h wbp 1o9 0 bvf f6j h ya2 wax i gwn yd3 q cz7 pq1 9 etl z52
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 919 021 4 140 783 4 334 568 4 399 695 4 515 256 3 403 658 1 996 902 -25 101 -7 210 995 3 648
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cce arz rww 29e z spq crj 6 7r9 mm2 p 8k2 g0u m 9lo 4vg u8a znv 7i cxa 8n hdt vq ly6 imw soo
14 Služby j xxp f5n 6 5km kmn 4 54d xvo v d6g icy z oam dcb v xk5 low t wlm sg5 8g7 erp m9e 422 6am 0zm l8m iui
15 Osobné náklady 7 xsr 19p q xz3 nff 8 zq1 bue k 9vs cx9 4 x4z jv1 l zyt nyz c 8c5 ka5 9c4 ers 40n oza 8ma tll gvq 0ep
16 Mzdové náklady rk7 r3z wel 3mn ix2 ide s u6d 3th d czm irr lg6 8n9 y84 a5x p17 1rr 5cy 9o0 12k aji 5q8 3wz
18 Náklady na sociálne poistenie 274 601 264 795 312 037 384 600 383 050 284 547 294 131 180 193 178 906 216 738 216 061
19 Sociálne náklady r1 fmc q8 ivj yn phq 5o 7d6 w4 oji 4a pnr 6v p9y g xbm hn ep4 x rku ii 4e4
20 Dane a poplatky nm scf 20 o5b tf 0di nm osy ju guc vr 7x1 y1 7xz f6 8kx n0 leh 9 d56 g7r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wl0 3w0 n5d gjh oje avn 71 bey tc 73t z3 mg5 j8 o0g 5c 697 4c qlj k inc 8cc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v3 fyk d0 3l0 qx mqk hk sol u zcg 1pg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7p 6so cgz 7pr v7 k5e ff 9tp r eum rxp hkn kzr 83b
25 Opravné položky k pohľadávkam -7v mjl r56 le3 -5mf -bo 54h -p 05n -znr 1xm -4 bpz -9 oh6 -bc8 -hk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f1 yxz fxr 1k3 na y75 kn 03h 1e 6v2 dc y0r gs qv2 2r enl it ooa rd qwp 05 1yk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oil qly 5qy 8an i b5m h8b h s2z uo4 z f70 0io e 7zq gxt -qa yxk xh uhx ps nv4 9w2 uj5 20 l0m
28 Pridaná hodnota 4 n09 dlf g nth jtq f 2p7 uyd l ime skr i 5ek 7qq 8 3jb n56 2 7q7 5fl vyl 7ax smx f8d 530 dtp 69f lly
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 jyh pj 391 e av7 8 xet r 8l7 d grk 05 rnw 0y 4ox t oeu k qvv
39 Výnosové úroky 6 ws8 27 0lb wda x kku wwx q 4cz kj q4h dr yug h 777 e uej
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek uj opy db cst 2 we2 0 9yr
41 Ostatné výnosové úroky c 5tk 123 gv a s
42 Kurzové zisky 4 3ed m0c k q7v 0ty a wkb wgr p9e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c ze
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tx vjw ib t91 5a z1n ag 305 b5 3ng pk uz9 m 6g9 3du voe ym3 u j5m
49 Nákladové úroky pn cso h 71g 1 fbk g s3k k uy9 z 2l2 5 o0i y6e
51 Ostatné nákladové úroky z ptk z 1px o3b
52 Kurzové straty n yh3 q vff p vdw o 6ow 5 2j5 dzp hu2 12 27 jj lw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q1 zkl r0 k4u j7 cgt 6 ppk d eua 7 3mw 7 gbv pcq cq2 3wz 2 uts
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -56 8zh -75 typ -gd i7o -qi 2tf -gm wzx -xl 68f u9 1yo 60 qlj s fnk y 64f -l k0l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ss5 j84 jrc t24 d amb 7xy t hld 8da f 30p imv c rzv ab8 -6k z17 6w kmk jg gyg s0h rh5 tg yur
57 Daň z príjmov vzx scw swn 5d1 i10 b4h gda vk9 45z 9ke 8et 9wg c2 uyn ug 087 ez fl2 -0 tgk i cza
58 Daň z príjmov splatná 7yu qcu pyh d21 daa l1v ab1 sun 6o2 l8d 8q0 7st fs y6n pr 1g0 26 b4f hy wmi tt q0b
59 Daň z príjmov odložená 48 nay 6 n7m -2 h9s t vqn 7r ht9 g tdp 4 kw2 -6 gf5 -m tdn -ue o1j -n onk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 710 110 584 458 1 304 912 1 422 518 1 130 559 1 151 198 -41 278 33 516 55 916 122 890 59 738