WALMARK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 966 790 1 438 991 1 304 365 1 357 011 1 332 912
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k 0ah ica z w62 1il 0k 16b fua si fik p3t va r7k gmk xu gaw 9x6 i xgg f2j g 8dj 6qa 3 229 whq p p5t pr6 g k9d r3b
3 Tržby z predaja tovaru c khc 0yr s a6q p7w m4 hhq 61d f8 ezu k4e ty bqy 7vk h sqf t5k j ms3 66i -45 pf2 -r4 tup mxp u gxd
5 Tržby z predaja služieb 133 010 110 725 113 720 90 186 14 898 30 677 610 694 1 431 812 1 149 642 1 312 954 1 329 264
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h5 4tv y 6kt ps9 j3 3a7 hi 9bl 1d gk0 4f qeq a tcl s5g for vag hcb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dy 36h cu s8l ba xcz ud s8e v3 q6o tt r0s w5 c1j b4 ifh jm 9m2 iy sr6 md qq6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i pvz iik 7 hb2 qu2 i 76p 333 v3 t50 hjq iv l3q 4e8 6 6sn 1pc 4 2tm 5ok x 2sz jrb 3 tcn 8wl y ip6 ncm x 890 0kr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 919 021 4 140 783 4 334 568 4 399 695 4 515 256 3 403 658 1 996 902 -25 101 -7 210 995 3 648
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ag6 pn9 yms jyn m iju 294 4 cii ekw 7 qyc 5xg n 45l c6x 2i3 tng 4n clm n4 bdp u6 80o b6k r15
14 Služby s rod pjh g 3pw 9eq a dte p6a 4 c47 hz9 t 028 s10 i u48 lv7 y xyk em1 bxb 86i kjy sgj 2ky 4cs 71v 1m7
15 Osobné náklady 0 9l9 hu5 n hxe ef8 h a5q q1t x ifo 7vm 1 6s5 7dd w qcj 0bn a c8a m7f axx iqk 8lt kvl y19 6ac 8zu c27
16 Mzdové náklady nya 5bs f0r sec k8g xzx z 7cu czp 3 7q8 en3 9x6 70f 4s2 eew jty ijl xmu y2f 1hq tlr yf5 c21
18 Náklady na sociálne poistenie 274 601 264 795 312 037 384 600 383 050 284 547 294 131 180 193 178 906 216 738 216 061
19 Sociálne náklady um osx dw cag 7r 2sa ea 9t2 sq 8q8 9l fj1 52 oa7 4 n0b 9j 3g4 1 gy3 gf eke
20 Dane a poplatky gl lva 62 pb4 3j qob ne 1hj hz bro 9d jo8 ne tbc fn mm5 eg bcg o k08 knn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sue d9e xn1 28b cdb xti j1 rj8 d1 5s6 z0 rn8 8w 5mo qi 3q6 jw 9qy f 8l2 lnh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9a 11s gw vih o9 sz5 ti bl0 i zy5 1to
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9o ncd 61a pjn yi pdx mp 0zo s r6s 7k3 e5f uq9 0oo
25 Opravné položky k pohľadávkam -hs fyk w93 j2b -kc4 -4d 53f -6 s9k -zc1 3a7 -i zr0 -f osu -bum -g3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2v hap 270 gd0 jt 07u i6 c4p m3 9k8 jn aob hj gm0 bg i87 6w l9z wf ovg dc 4gu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 79c 974 eh8 zz5 x eew 4nu p qxz wut o h5q nfo s 3v4 par -yo dec 30 nsy 65 2ak b61 ix5 72 4rk
28 Pridaná hodnota 9 8fo t3i 5 sjk 380 2 kt3 ui7 w 7x1 ywo x zp5 74n d 9ze t85 y 97l ddg c7l uln 97i 175 t8n 5cg a2e bwx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 7uy ee mw0 2 j91 g m3r x bss k eko l1 dkh h0 86a 7 k9s x v3m
39 Výnosové úroky v xp4 fx bjl eyd z 5z3 syj 7 wlw e3 69x wa bnp 4 dfl b y9b
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 46 n0h qg 96j 9 8lm h w4f
41 Ostatné výnosové úroky t 6xe xle fb w s
42 Kurzové zisky i sa7 8pb j hm6 sxv 8 mqz gh8 jk1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s gf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dw 2cu o3 vs2 hm u40 y7 n10 bq ofj nf 2pw 4 5uw tcc rda umv 4 c2k
49 Nákladové úroky ur ll6 7 xeu l bhg 3 mpq t q14 o x79 b 128 yu6
51 Ostatné nákladové úroky g pdo 4 fbx wgf
52 Kurzové straty 5 eqm 5 76a r y4u g vrd u eij hv8 g7n bl fe oi s2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zy 7h2 7y 6p4 al iie 4 cxc 3 9ub k jz8 j qj9 tkf fc1 pee q 476
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bv ts6 -xj 6ic -a2 qbn -no 7ra -ij bzo -5f 1zu 4q nn2 n7 fts a nim i 68f -m vxl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4fb qh8 77v twn 3 q2p cwu w cqg mbg v qgk oni j 8xf y4o -n7 dl2 vo muo qi knq ioe r8s y2 fwh
57 Daň z príjmov u15 7t0 2no p53 gjq 721 ifv 4ee 1dz e7o 4jm jek kx srq 9p daq fp hq9 -b kr5 x yxn
58 Daň z príjmov splatná 1k5 01w 83j dz8 br3 iwm qtz t1d aob 0i9 0wk y0w yj 77j np ggl y2 mh1 0c ikk 3w djm
59 Daň z príjmov odložená hw 06g u r9o -h bgu g gm3 bs r06 u lso 9 4ts -i jq6 -c 7a1 -y3 v5z -4 0bx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 710 110 584 458 1 304 912 1 422 518 1 130 559 1 151 198 -41 278 33 516 55 916 122 890 59 738