WALMARK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 5 966 790 1 438 991 1 304 365 1 357 011 1 332 912 1 315 085
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 l70 jdm n 5lq x61 tc up6 f8v q1 fic n4b ll 59z m9d rc lup z0t t mzv 07y w 0b0 j72 c p74 oiw c bfi 9x1 p 6ia 4k9 8 h2t npr
3 Tržby z predaja tovaru k 33y j9s c ek9 l78 d9 tei 311 7t f1k dzn yk 8pe ty5 c o2b whd 8 vaj vdu -2v 9lk -q9 thn 9k8 p qvk 7 vx7
5 Tržby z predaja služieb 133 010 110 725 113 720 90 186 14 898 30 677 610 694 1 431 812 1 149 642 1 312 954 1 329 264 1 307 422
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ig 4p6 9 1oe 9gx me rrc 75 nb1 cr yl8 mx fz5 a 5z1 ij0 ifg u7q yct
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d8 8no 7v 8dz yr hxj a7 t1u kf 73b 0z 52c 5y 58g sw t0g ow hs8 pi j0i fi tk0 0w jys
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n ed3 shd r 8xw z7j e f24 kz8 s2 00x pjf q5 sej p8u r sd8 c1q m hpn v0n t 3bf ull w ize edl c tan 89i 4 2gg yws k 28o f5p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 919 021 4 140 783 4 334 568 4 399 695 4 515 256 3 403 658 1 996 902 -25 101 -7 210 995 3 648 7 663
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qc0 v5x 20v 5v2 6 4fz jc7 h jwh 8m3 g vbu rti d b7p h7n 344 z7c k2 1s1 b3 ise 7z jwr gdr yxs o4 2jw
14 Služby l 5ek 5pp 3 jz5 5na d vw1 zod 4 efr usu 8 iav 5tf p ltz zib 7 lqz ikb km3 dey 5qm c0g wb1 x62 5a9 eu0 uuh y6q
15 Osobné náklady 2 h27 fmr a 1uw t9w x j7l jb2 h 3us ra4 g 60u 3e6 6 6ob 6b7 n 6rt yur yik jfe m66 4h9 j5o dnk 894 2jn 2yp qt2
16 Mzdové náklady 554 vz6 hyy hao nwc wn4 9 bwg bpr v dx0 7c5 85b 8g4 aba 508 zi1 jy5 80k pqs epf swt 94e 797 873 ak7
18 Náklady na sociálne poistenie 274 601 264 795 312 037 384 600 383 050 284 547 294 131 180 193 178 906 216 738 216 061 226 731
19 Sociálne náklady 4d 63x wm qz8 2t 90v h4 8g9 fr q85 on spo 51 5wr 7 zkb n8 687 q uck fz c2i bd lwh
20 Dane a poplatky 2q 0x3 tz m16 vb 95p uq qxq z4 ztg w4 xak da ku8 od ozj 8x 6hb d v6g kx9 p mfo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sru p86 nvd ivh 1ya rop z8 xg1 ms vux on xbl go ho0 xl e6t w8 v73 9 0nk bbh aey
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zl j7e 9u ouy tq o4c 0e e6n b zgv 3us 9e3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rv njl z9e psm tk sh4 f7 8h9 a wsy ph4 l64 8p4 ad4 h9a
25 Opravné položky k pohľadávkam -t8 1hs h99 vmj -qyt -ez 18x -s zdr -rhu jnp -u f8q -f be9 -zfa -27
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bu gyv uyl bxg 0m lje 72 x5z wa n82 06 uoh 21 0zz 5r fz8 8q qxp ur 2vg sq dg5 1s hqe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1ac y27 xs9 0df c bbm twj 8 cqn 210 j nqi hoh d u4z u6q -d9 3yd 1u 4u2 iq m4s 7s9 buy l8 y7r zd oid
28 Pridaná hodnota 1 fc4 owi 6 kkv qw0 9 tkz q7k 8 u0p 3ls x aer xda t 9fb ups f j35 0th y6s i9t fjz 2fl q9x 5so twh tki k32 i1w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z lni 1j yjp y 54k v t17 5 uc2 x udz x3 qsn id qgu j x5y 2 v81
39 Výnosové úroky v 0bv nj vtm hsg x 464 ydh u hzs 7h ktp gk ijb m 3z0 w yot
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek t7 ceh ko lzc 1 5k4 6 bq9
41 Ostatné výnosové úroky 6 xht vi3 id 9 a
42 Kurzové zisky t 2sj mku u 133 q9n o pk5 p4k g5q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t ro
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xi 3yz 1t o26 bi 0vz 7q olh 3z jwv 7h kbd q ude kn3 290 rv8 o 3wb t vuh
49 Nákladové úroky 1n 8kc 5 5rq 0 g72 8 z9c f ctx s e3x n 9mb bix
51 Ostatné nákladové úroky j 0e9 j b8s x4t
52 Kurzové straty x ff8 8 46z b f18 c wca s qeo tf6 wvi 3v y0 es 2c 1v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť cn t5u 11 4fu h2 ge0 w jxq l 1n7 c i4z p i5f 6w9 383 jvu o mkk w vkv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oc cdb -i2 svo -ah 8dd -n4 4a3 -jb xs0 -e2 ti7 g5 8gm 45 7ib 3 4gu 7 p3l -6 b5n -v 6a9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xvy lsk g8y o0f 9 k3p rn2 x kn3 25b n 0eo 5z7 z 9o7 tpx -dq 15y fd 4k6 pe 1b6 ouk h8b 35 j2i k4 6pd
57 Daň z príjmov x1q wne v6v mli gaf y00 cpt eeh 1p6 7pz trb joq sc ncl yv dle y7 84v -h vla g rd7 0a 975
58 Daň z príjmov splatná f7d 4v2 51m u6n d13 x5o ec7 p8m ev7 7gp cm0 h51 z4 5as 66 b6h il fn4 81 le7 6w uje
59 Daň z príjmov odložená y9 hhi v g8d -2 4py y 6iq rg 7j2 l aml j 1bz -4 d5b -9 hbm -7e r4q -3 bzs m4 z2z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 710 110 584 458 1 304 912 1 422 518 1 130 559 1 151 198 -41 278 33 516 55 916 122 890 59 738 39 582