PALIMPEX, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2246/R
Dátum vzniku
17.02.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne s výnimkou: a/ uzatvárania obchodov, ktorým hodnota prevyšuje 5 mil. Sk b/ obstarávania zariadenia spoločnosti, ktorého hodnota presiahne v jednotlivom prípade 50.000,- Sk, kedy je potrebný súhlas aspoň dvoch konate- ľov, pričom jedným musí byť vždy pán Vladimír Jusko.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prípravné práce pre stavbu (od 31.7.2001)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 31.7.2001)
 • osádzanie okien a dverí (od 31.7.2001)
 • kladenie zámkovej dlažby (od 31.7.2001)
 • búracie a demolačné práce bez použitia trhavín (od 31.7.2001)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 21.2.2000)
 • zasielateľstvo (od 8.6.1998)
 • cestná nákladná doprava (od 5.5.1995)
 • nákup a predaj tovarov nevyžadujúcich si zvláštne povolenie (od 31.1.1994)
 • veľkoobchod s palivami (od 17.2.1993)
 • sprostredkovanie obchodu s palivami (od 17.2.1993)
 • organizačné a ekonomické poradenstvo (od 17.2.1993)
 • poskytovanie software (od 17.2.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 5.3.2001 schválilo Dodatok č. 6. Mimoriadne zhromaždenie zo dňa 4.5.2001 schválilo Dodatok č. 7.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.11.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie dňa 6.6.1998 schválilo Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve a rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.12. 1997 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.12.1994 bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou PALIVÁ a IS, v.o.s. so sídlom Zemianske Kostoľany, Partizánska ul. č. 177 a bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3037
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.11.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3037
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.2.1993 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Zápis z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Vyhlásenie konateľa
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Zápis o uznesení VZ
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2001
 • Účtovná závierka za r. 2002 + Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Správa nezávislého audítora
 • Vyhlásenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
10.12.2019